Fondsenwerving
Jouw hulp is nodig!

Het is natuurlijk heel simpel: hoe meer budget, hoe meer jongeren aan een beurs kunnen worden geholpen en hoe meer projecten de Van Doorn Stichting kan ondersteunen. Jouw financiële bijdrage, groot of klein, is dan ook nodig, van harte welkom en wordt zinvol besteed!

Je kunt financieel bijdragen aan een learning opportunity for everyone en daarvoor een bedrag overmaken aan de Van Doorn Stichting.

Ons rekeningnummer is:
IBAN NL71 RABO 0157 8489 14
t.n.v. Van Doorn Stichting, Nijmegen

Geef in de omschrijving van je overboeking aan waar je je bijdrage aan besteed wilt zien, bijvoorbeeld:

 • omschrijving STUDIEBEURS
  = Je donatie is bestemd voor de studiefinanciering voor jongeren.
  Let op: welke student een beurs krijgt wordt bepaald door onze bestuursleden, niet door de donateurs.
 • omschrijving PROJECTEN
  = Je donatie is bestemd voor projectfinanciering.
  Onze bestuursleden mogen bepalen aan welk project de fondsen besteed worden.
 • omschrijving [PROJECTNAAM]
  = Je donatie is bestemd voor het door jou genoemde project.

Als je in de omschrijving van je overboeking geen doel opgeeft, bepalen wij zelf de bestemming van je donatie.

De hoogte van je donatie bepaal je natuurlijk zelf. Het is nooit te weinig; alle beetjes helpen!

We bedanken je bij voorbaat hartelijk voor je bijdrage!

ANBI Logo

De Van Doorn Stichting is door de Belastingdienst erkend als een ANBI – een Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN-nummer 810411945). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel de Van Doorn Stichting als voor sponsors en donateurs, die giften van hun vennootschaps- of inkomstenbelasting kunnen aftrekken. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de Belastingdienst.