Over VDS
Learning opportunity for everybody

Wat wil je later worden? Naar welke school wil jij? Vrijwel elk Nederlands kind mag die vragen beantwoorden. Het is zo vanzelfsprekend; je gaat (je moet!) naar de lagere school, daarna naar het voortgezet onderwijs, en tenslotte mag je een beroep leren. Van praktijkonderwijs tot de universiteit: voor iedereen is er een passende opleiding. En daarmee een kans op de arbeidsmarkt.

Maar als je niet het geluk hebt in een land als Nederland op te groeien is het een ander verhaal. Naar school gaan, doorleren – op een middelbare school, of in het hoger onderwijs – is in veel ontwikkelingslanden maar voor weinig jongeren weggelegd. En dat is niet een kwestie van wel of niet goed kunnen leren, maar vaak gewoon een kwestie van gebrek aan geld.

Onze missie
De missie van de Van Doorn Stichting is om kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden in staat te stellen een (beroeps)opleiding te volgen, zodat zij meer kans hebben op een baan, en zichzelf en hun familie in de toekomst kunnen onderhouden.
Omdat wij geloven dat onderwijs het meest effectieve middel is in de strijd tegen armoede.

Omdat wij geloven in ‘learning opportunity for everybody’.

Bekijk ook onze corporate video op YouTube!