Privacyverklaring

De Van Doorn Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring hebben wij op een rij gezet hoe wij omgaan met je gegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van jou verwerken en welke invloed je daar op kunt uitoefenen.