Studiefinanciering aanvragen
Aanvraagprocedure en -formulier studiefinanciering

Je kunt studiefinanciering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en deze te sturen naar studies@vandoornstichting.nl.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fases: 1) de initiële aanvraag en 2) de definitieve aanvraag.

De aanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend en worden tweemaal per jaar beoordeeld.

Initiële aanvraag

  • Voor studies die starten in september/oktober moet deze initiële aanvraag in de maand mei worden ingediend.
  • Voor studies die starten in januari/februari moet deze initiële anvraag in de maand oktober worden ingediend.

Je hoort binnen 2 weken na ontvangst van je initiële aanvraag of wij je verzoek om studiefinanciering wel of niet in behandeling willen nemen. Daarvoor kijken wij of je aanvraag aan onze criteria voldoet.

Definitieve aanvraag
Als jouw initiële aanvraag positief is beoordeeld, dan krijg je van ons een tweede aanvraagformulier waarmee je aanvullende informatie moet aanleveren:

  • Voor studies die starten in september/oktober moet deze definitieve aanvraag vóór 1 juli zijn ingediend.
  • Voor studies die starten in januari/februari moet deze definitieve aanvraag vóór 1 december zijn ingediend.

LET OP: Alle aanvragen die na die deadline worden ingediend worden automatisch afgewezen.

Wij kunnen je aanvraag pas beoordelen als we een volledig ingevuld formulier en alle bijbehorende documenten van je hebben ontvangen.

Afhankelijk van het beschikbare budget wordt studiefinanciering toegewezen aan (een tiental) hoogst scorende aanvragen (er is dus sprake van een zekere competitie).

Je hoort in de loop van de maand juli / december of wij je verzoek om studiefinanciering wel of niet kunnen honoreren.

DOWNLOAD
Formulier t.b.v. aanvraag studiefinanciering in WORD
(om digitaal in te vullen)