Resultaten studiefinanciering
Wat is er bereikt?

Sinds de oprichting van de Van Doorn Stichting in 2001 hebben al 320 jongeren een studiefinanciering ontvangen!

In Azië (Indonesië – Sri Lanka – Nepal) zijn aan 100 jonge mensen beurzen verstrekt die hen de gelegenheid hebben gegeven een middelbare school, hoge beroepsopleiding, of universitaire opleiding te volgen. Het gaat hiermee onder meer om een 60tal wezen in Papoea (Indonesië) die op verschillende scholen een opleiding hebben kunnen volgen en om een 10-tal gehandicapte kinderen uit een tehuis in Colombo (Sri Lanka) die toegang hebben gekregen tot speciaal onderwijs.

In Afrika (Kenia – Oeganda – Tanzania – Rwanda – Gambia – Senegal -Ghana) hebben 220 jongeren een beurs ontvangen. Onder meer hebben ca. 60 jonge mensen uit arme gezinnen uit de krottenwijken van Nairobi (Kenia) de gelegenheid gekregen naar de Outering High School te gaan.

De reacties die we van de jongeren met een afgeronde opleiding ontvangen zijn dankbaar en soms aandoenlijk en geven weer heel veel energie om door te gaan met ons werk!

DOWNLOAD

Jaarverslag 2019

Oudere jaarverslagen (2001 t/m 2018) kunnen op aanvraag worden toegezonden.