Resultaten studiefinanciering
Wat is er bereikt?

Sinds de oprichting van de Van Doorn Stichting in 2001 hebben al 390 jongeren een studiefinanciering ontvangen!

In Azië (Indonesië – Sri Lanka – Nepal) zijn aan 100 jonge mensen beurzen verstrekt die hen de gelegenheid hebben gegeven een middelbare school, lagere, middelbare en hogere beroepsopleiding, of universitaire opleiding te volgen. Dat waren onder meer een zestigtal wezen in Papoea (Indonesië) die op verschillende scholen een opleiding hebben kunnen volgen en om een tiental jongeren met een beperking in Colombo (Sri Lanka) die toegang kregen tot speciaal onderwijs.

In Afrika (Kenia – Oeganda – Tanzania – Rwanda – Gambia – Senegal -Ghana) hebben 290 jongeren een beurs ontvangen. De meesten waren wezen en/of jongeren van arme gezinnen uit de krottenwijken in Kenia en Oeganda.

DOWNLOAD

VDS Jaarverslag 2023

Oudere jaarverslagen (2001 t/m 2022) kunnen op aanvraag worden toegezonden.