Studiefinanciering
Aan welke criteria moet je voldoen?

Je kunt alleen een individuele studiefinanciering aanvragen als:

 • je tussen de 12 en 25 jaar oud bent,
 • je woonachtig bent in Ghana, Kameroen, Kenia, Mali, Oeganda, Tanzania of Zambia,
 • je aanvraag een beroeps- of vakopleiding (basis, middelbaar of hoger) betreft,
 • je aantoonbaar niet in de financiële gelegenheid bent om een beroepsopleiding te volgen, bijvoorbeeld omdat je ouders daar geen geld voor hebben,
 • je wel heel graag een opleiding wilt volgen, en in staat bent daar een goede motivatie voor te geven,
 • je studie niet meer dan € 600 per jaar kost, en
 • je de studie gaat volgen in het land waar je woont.

De Stichting financiert in principe alleen de volgende beroeps- of vakopleidingen:

 • basis vakopleidingen (timmerman, metselaar, elektricien, metaalbewerker, automonteur, kapper, kleermaker, brood- en banketbakker),
 • middelbare beroepsopleidingen (onderwijzer en leraar vakonderwijs, kok, vroedvrouw, verpleger, medisch laborant),
 • hogere beroepsopleidingen (leraar middelbaar onderwijs, fysiotherapeut, verpleegkundige, arts, en land- en tuinbouwkundige).

Als niet aan deze criteria wordt voldaan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen en ontvang je ook geen reactie van de Stichting!

LET OP

 • De studiekosten worden, in lokale valuta, rechtstreeks aan de school of opleidende instantie betaald.
 • We financieren alleen dagopleidingen en geen internaten.
 • Wij vergoeden geen kosten achteraf, voor een al gevolgde opleiding.
 • We financieren in principe 1 opleiding per aanvrager. Wil je ons toch vragen je vervolgopleiding te financieren, dan moet je daarvoor een nieuwe aanvraag indienen.
 • We verlenen max. € 500 studiefinanciering per studiejaar per student.

Dien je aanvraag tijdig in!

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 fases en dat neemt enige tijd in beslag!

jongeren hebben wij van een beurs voorzien!