Ons beleid
Onze ambities en beleid voor 2022 t/m 2026

In oktober 2021 hebben wij onze ambities en het beleid voor de jaren 2022 t/m 2026 vastgesteld.

Studiefinanciering wordt in principe alleen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs verleend. Het doel is niet zo zeer het verkrijgen van diploma’s, maar meer het verwerven van door de markt gevraagde, direct inzetbare kennis en vaardigheden, waarmee de doelgroep gemakkelijk werk kan vinden of een beroep kan uitoefenen.

In plaats van studiefinanciering ter beschikking te stellen voor lager beroepsonderwijs wil de Stichting meer subsidies ter beschikking stellen aan onderwijsinstellingen voor lager beroepsonderwijs om hun opleidingen toegankelijker te maken voor kansarme of kwetsbare jongeren, zoals wezen, straatkinderen, jongeren uit sloppenwijken.

Projectfinanciering voor lokale organisaties moet beroepsonderwijs beter toegankelijk maken voor kwetsbare en/of kansarme jongeren. De Stichting wil speciale aandacht besteden aan het vergroten van de kans op werk, waarmee het instappen op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt kan worden. Bijvoorbeeld door gereedschappen in de vorm van een micro-krediet ter beschikking te stellen, zodat het starten van een eigen bedrijfje mogelijk wordt.

We willen lokale organisaties met beroepsonderwijsdoelstellingen daarom ondersteunen met:

  • financiële middelen t.b.v. de aanschaf van leermiddelen; en
  • het opzetten van stageprogramma’s en trajecten voor learning-on-the-job (zodat de arbeidsmarkt voor jongeren beter en gemakkelijker toegankelijk wordt).

DOWNLOAD

Beleidsplan VDS 2022-2026

en

VDS Jaarverslag 2023

Oudere jaarverslagen (2001 t/m 2022) kunnen op aanvraag worden toegezonden.