Projectfinanciering aanvragen
Aanvraagprocedure en -formulier projectfinanciering

Je kunt financiering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en deze te sturen naar [email protected].

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: 1) de initiële aanvraag en 2) de definitieve aanvraag.

Initiële aanvraag

  • De initiële aanvraag kan slechts één keer per jaar, in de maand oktober (tussen 1 en 31 oktober) worden ingediend.
  • Binnen 2 weken na ontvangst van je initiële aanvraag krijg je bericht of je aanvraag wel of niet in behandeling wordt genomen. Daarvoor kijken wij of je aanvraag aan onze criteria

Definitieve aanvraag

  • Als jouw initiële aanvraag positief is beoordeeld, dan krijg je van ons het definitieve aanvraagformulier waarmee je aanvullende informatie moet aanleveren.
  • deze definitieve aanvraag moet tussen 1 en 30 november (vóór 1 december) zijn ingediend.

LET OP:

  • Alle aanvragen die na die einddatum worden ingediend worden automatisch afgewezen.
  • Wij kunnen je aanvraag pas beoordelen als we een volledig ingevuld formulier en alle bijbehorende documenten van je hebben ontvangen.
  • Afhankelijk van het beschikbare budget wordt projectfinanciering alleen aan de hoogst scorende aanvragen toegewezen (er is dus sprake van een zekere competitie).
  • Je hoort in de loop van de maand december of wij je verzoek om projectfinanciering wel of niet kunnen honoreren en hoeveel tijd we denken nodig te hebben voor de fondsenwerving.