Projectfinanciering aanvragen
Aanvraagprocedure en -formulier projectfinanciering

Je kunt financiering aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en deze te sturen naar projects@vandoornstichting.nl.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fases: 1) de initiële aanvraag en 2) de definitieve aanvraag.

De aanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend en worden tweemaal per jaar beoordeeld.

Initiële aanvraag

  • Een initiële aanvraag kan alleen in de maand mei en in de maand oktober worden ingediend.

Je hoort binnen 1 week na ontvangst van je initiële aanvraag of wij je verzoek om projectfinanciering wel of niet in behandeling willen nemen. Daarvoor kijken wij of je aanvraag aan onze criteria voldoet.

Definitieve aanvraag
Als jouw initiële aanvraag positief is beoordeeld, dan krijg je van ons een tweede aanvraagformulier waarmee je aanvullende informatie moet aanleveren.

  • Deze definitieve aanvraag moet in de maand juni (vóór 1 juli), respectievelijk in de maand november (vóór 1 december) zijn ingediend.

Je aanvraag zal alleen worden beoordeeld indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en voorzien van alle benodigde documentatie.

Afhankelijk van het beschikbare budget wordt iedere keer aan een de drie hoogst scorende projecten financiering toegewezen (er is dus sprake van een zekere competitie).

Je hoort in de loop van de maand juli / december of wij je verzoek om projectfinanciering wel of niet kunnen honoreren en hoeveel tijd we denken nodig te hebben voor de fondsenwerving.