Onze organisatie
Hoe zijn wij georganiseerd en hoe werken wij?

De Stichting heeft een bestuur, bestuursadviseurs en contactpersonen in de concentratielanden die allen werken als vrijwilliger. Geen van hen ontvangt een honorarium.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden zonder statutaire functie, en wordt ondersteund door twee adviseurs (schoolmanagement en financiën) en drie landencontactpersonen. Het bestuur vergadert eens per drie maanden en bespreekt dan de uitvoering van het beleid en, in overleg met de adviseurs en de landencontact-personen, worden strategieën geïdentificeerd en te nemen acties verdeeld.

Een van de bestuurders beoordeelt de initiële aanvragen voor studiefinanciering en een ander de initiële aanvragen voor projectfinanciering. De landencontactpersoon beoordeelt de definitieve aanvragen en het bestuur wijst op basis daarvan de beurzen en de subsidies toe.

Intermediairs bij onderwijsinstellingen en lokale overheden borgen een goede en duidelijke communicatie en voorkomen corruptie en malversaties. De contactpersonen bij onderwijsinstellingen worden, indien nodig, gevraagd om een oordeel te geven over de urgentie van de studiefinanciering.
De contactpersonen bij de lagere overheid wordt gevraagd om instemming met de beoogde projectactiviteit.

De beurzen worden rechtstreeks aan de onderwijsinstelling overgemaakt en de subsidies, in principe, rechtstreeks aan de leveranciers van de goederen.