Doelstellingen studiefinanciering
Wat willen we bereiken?

Wij geven concrete invulling aan onze missie door de opleiding te financieren van jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 28 jaar die woonachtig zijn in door ons geselecteerde landen en die zonder beurs niet in staat zullen zijn te gaan studeren. Dit betreft mogelijk jongeren met een geestelijk of lichamelijke beperking of financieel beperkt (bijv. wees, half wees, werkloze ouders) hetgeen hun deelname aan beroepsonderwijs beperkt.

Wij financieren in principe alleen middelbare en hoger beroepsopleidingen waarvoor de werkgelegenheid het meest voor de hand ligt. De maximaal te verlenen studiefinanciering per studiejaar per student is vastgesteld op € 500. De Stichting draagt alleen bij aan de studiekosten (en niet aan woonkosten en kosten voor levensonderhoud). Wij financieren geen achterstallige school- of collegegelden. De Stichting stelt jaarlijks € 12.000 ter beschikking voor studiefinanciering, die geheel uit eigen middelen wordt gefinancierd. Voor studiefinanciering worden beursovereenkomsten met de studenten afgesloten waarin wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, zoals de door de Stichting toegezegde studiefinanciering en de rapportage door de student.

Concentratielanden
De Van Doorn Stichting concentreert zich bij studiefinanciering op een vier landen in Oost Afrika, namelijk Kenia, Oeganda, Tanzania en Zambia.