Projectfinanciering
Aan welke criteria moet worden voldaan?

Organisaties kunnen alleen projectfinanciering aanvragen als:

 • de organisatie een onderwijsdoelstelling heeft;
 • de organisatie over minimaal 5 jaar ervaring in het geven van vakopleidingen beschikt;
 • de organisatie in Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia gevestigd is en het project daar wordt uitgevoerd;
 • de organisatie beschikt over voldoende klaslokalen en/of werkplaatsen om de beoogde vakopleidingen te geven;
 • het doel van het project is om de toegankelijkheid van vakopleidingen voor kwetsbare en kansarme jongeren (tussen 14 tot en met 28 jaar) te verbeteren en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten;
 • een duidelijk projectplan en een haalbaarheidsanalyse kan worden overlegd (en bij voorkeur ook een meerjaren businessplan voor het trainingscentrum en leerplannen voor de opleidingen);
 • de aanvraag duidelijk kan worden gemotiveerd;
 • het aangevraagde bedrag niet hoger is dan € 5.000,- en
 • er sprake is van een eigen bijdrage (min. 15%)

Als niet aan deze criteria wordt voldaan kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen en ontvang je ook geen reactie van de Stichting!

LET OP

Projectfinanciering wordt ter beschikking gesteld aan:

 • erkende onderwijsinstellingen die lager beroepsonderwijs aantoonbaar toegankelijk maakt voor de doelgroep, en
 • erkende lokale organisaties (ngo’s / cbo’s) die informele vakopleidingen en empowerment programma’s uitvoeren voor de zelfredzaamheid van de doelgroep;

Wij stellen alleen financiële middelen ter beschikking t.b.v.

 • het opstarten van nieuwe vakopleidingen (bijv. de aanschaf van leermiddelen, machines en gereedschappen)
 • het verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande vakopleidingen (bijv. de meest kwetsbaren gratis training geven en/of hen voorzien van transportmiddelen/fietsen)
 • het vergroten van de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt (bijv. door het opzetten van stageprogramma’s, learning-on-the-job trajecten en het verlenen van gereedschappen aan starters).

De projectkosten worden in lokale valuta rechtstreeks aan leveranciers vergoed. Wij stellen geen financiële middelen ter beschikking voor de bouw van klaslokalen of werkplaatsen. Wij vergoeden ook geen kosten achteraf, dus geen kosten die al gemaakt zijn.

Dien je aanvraag tijdig in!

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen en dat neemt enige tijd in beslag!

projecten hebben wij op weg geholpen!