Zelfredzaamheid voor gedetineerden en ex-gedetineerden in Kabwe, Zambia
Kabwe, Zambia

Prisoners’ Future Foundation (PFF) in Kabwe zet zich in voor gedetineerden, ex-gedetineerden, en hun familie. PFF geeft gedetineerden en ex-gedetineerden de mogelijkheid om een opleiding te volgen en biedt hun na vrijlating werkgelegenheid in nijverheidscentra waar zij hun aangeleerde vakkennis en vaardigheden kunnen toepassen en verbeteren.

Door hun werk in de nijverheidscentra kunnen zij een inkomen verdienen zonder zich zorgen te hoeven maken over de beschikbaarheid van gereedschap. Zodra zij genoeg vaardigheden hebben ontwikkeld worden ze met startersets gestimuleerd om hun eigen bedrijf te starten.

De Stichting Betuwe Wereldwijd gaat de benodigde machines en gereedschappen voor de opleiding en nijverheidscentra leveren. Hiervoor is een bedrag van €9.297,- nodig. Wij zoeken sponsoren om dit project te ondersteunen!

Ingezameld: € 0,-

Projectinformatie
De situatie

Kabwe is de hoofdstad van de provincie Central in Zambia. In Kabwe is de oudste mijn van het land waar voornamelijk lood en zink gewonnen werd. De mijn is inmiddels gesloten. De sluiting van de mijn had een enorme werkloosheid tot gevolg, en dwong jongeren tot ongewenste activiteiten zoals prostitutie en criminaliteit. De belangrijkste reden waarom jongeren geen ander werk kunnen vinden, zijn onder meer, gebrek aan vaardigheden en ondernemerschap.

Het belang van het project

Het is erg moeilijk om weer aan het werk te komen nadat iemand zijn straf heeft uitgezeten. Uit onderzoek bleek dat de meeste ex-gedetineerden die geen beroep of vaardigheden hadden binnen 6 maanden na hun vrijlating opnieuw waren gearresteerd. Degenen die een vakopleiding hebben gevolgd, redden het om niet opnieuw de fout in te gaan. Diegene die voor zichzelf werken, kunnen hun gezin onderhouden en kinderen naar school sturen.

PFF geeft gedetineerden en ex-gedetineerden de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Het opleidingsaanbod loopt uiteen van computervaardigheden tot opleidingen voor het vak van timmerman, metaalbewerker, kleermaker of metselaar. PFF biedt de ex-gedetineerden ook werkgelegenheid in nijverheidscentra waar zij hun aangeleerde vakkennis en vaardigheden kunnen toepassen en verbeteren.

Door hun werk in de nijverheidscentra kunnen zij een inkomen verdienen zonder zich zorgen te hoeven maken over de beschikbaarheid van gereedschap en van waaruit ze hun werk kunnen doen. Als zij genoeg vaardigheden hebben ontwikkeld worden ze met startersets gestimuleerd om hun eigen bedrijf te starten.

De uitvoerende organisatie

Prisoners’ Future Foundation (PFF) in Zambia zet zich sinds 2009 in voor gevangenen, ex-gevangenen, hun familie en andere mensen in hun omgeving. PFF heeft in de districten Mumbwa en Mongu nijverheidscentra ingericht waar (ex-) gedetineerden hun aangeleerde vakkennis en vaardigheden kunnen toepassen en verbeteren.

De bevolking in deze districten kunnen in deze nijverheidscentra door vakmensen werk laten uitvoeren. Een bijkomend voordeel is dat de industriële centra niet alleen kwaliteitsproducten en vakmanschap aanbieden maar ook de re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving vergemakkelijken.

Het beoogde projectresultaat

Het doel van dit project is om ervoor te zorgen, dat de ex-gedetineerden na hun vrijlating volwaardige leden van de lokale samenleving kunnen worden, reclasseringsinitiatieven te faciliteren en het risico op terugval in criminaliteit te verkleinen.

Als resultaat van de training worden jongeren zelfredzaam en leren vaardigheden waarmee ze een baan kunnen vinden of eventueel hun eigen bedrijfje kunnen beginnen. Zo zal de werkloosheid en armoede onder jongeren in Kabwe worden teruggedrongen, evenals hun betrokkenheid bij criminele activiteiten.

De benodigde fondsen

Voor de opleidingen, de nijverheidscentra en voor starter toolkits zijn gereedschappen nodig. Voor de levering van deze gereedschappen door de Stichting Betuwe Wereldwijd is €9.297,- nodig. Wij zoeken sponsors om dit project te ondersteunen!