Beroepsopleiding als alternatief voor dwangarbeid in de mijnen van de Ségou regio, Mali
Ségou regio, Mali

Groupe d’Animation et Action au Sahel is een niet-gouvernementele organisatie dat opdrachten krijgt van internationale organisaties voor landbouw ontwikkelingsprojecten. Tijdens de uitvoering van deze projecten identificeert het samen met de bevolking de problemen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt, niet alleen wat de landbouw betreft maar ook op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Groupe Animation et Action au Sahel gaat in die gevallen op zoek naar sponsors voor de onderdelen die niet door de landbouw ontwikkelingsprojecten worden gefinancierd, maar voor de bevolking veelal belangrijker en urgenter zijn, zoals beroepsopleidingen voor jongeren in de conflict gebieden die gedwongen worden in ilegale mijnbouw te werken. Voor de beroepsopleiding en voor het verstrekken van starterstoolkits na het afronden van de opleiding is € 5.000 nodig.

Doelbedrag: € 5.000,-

Ingezameld: € 2.500,-

Sponser: Stichting Overal

Projectinformatie
De situatie

Door de escalatie van conflicten kampt Mali met een ongekende noodsituatie, die alleen maar verergert. Door de conflicten, de economische malaise en covid-19 hebben meer dan 3 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig en is er een toename van kinderen die worden verhandeld of verkocht, verkracht, uitgehuwelijkt, gedwongen tot seksuele of huiselijke dienstbaarheid, of gedwongen om te strijden voor gewapende groepen. In de door conflicten getroffen gebieden zijn de scholen gesloten en komen er steeds meer kinderen in de informele goudmijnbouw terecht, in gebieden die grotendeels worden gecontroleerd door gewapende groepen. Naar schatting werken maar liefst zesduizend kinderen, vooral jongens, in de mijnbouw. Ze worden er blootgesteld aan de ergste vormen van kinderarbeid, economische uitbuiting, en fysiek, seksueel en psychisch misbruik.

Het belang van het project

UNICEF meldt dat het onderwijs in het door oorlog verscheurde Mali in een crisis verkeert en dringend internationale steun nodig heeft om het beschadigde onderwijssysteem te herstellen en kinderen weer naar school te krijgen. Internationale donoren reageren snel op noodsituaties met geld voor voedsel, water en gezondheidszorg. Maar ze hebben de neiging om weinig te geven voor onderwijs, dat laag op hun prioriteitenlijstje staat. Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 waren in Midden- en Noord-Mali nog steeds 1500 scholen gesloten om veiligheidsredenen, waardoor een kwart miljoen kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Dit komt boven op de één miljoen kinderen die regelmatig niet naar school gaan vanwege armoede, chronisch gebrek aan infrastructuur en leraren. Gefrustreerde (werkloze) jongeren worden geronseld door terreurgroepen, niet alleen om mee te vechten maar ook om te werken in clandestiene goudmijnen, een bron van inkomsten voor islamitische militanten.

De uitvoerende organisatie

GAAS Mali werd opgericht in 2008 en heeft tot doel de empowerment van gemeenschappen en hen toegang te geven tot sociale basisvoorzieningen. Het grootste deel van zijn ervaring is in empowerment in landbouwactiviteiten (inclusief irrigatie) en in agro-businesses. In de afgelopen acht jaar heeft het ook empowermenttrainingen voor vrouwen gegeven (negen informele trainingsprogramma’s van 1 tot 3 maanden voor in totaal 400 cursisten). GAAS-Mali heeft vier vestigingen met 84 medewerkers. GAAS-Mali geeft trainingen in de open lucht, in klaslokalen van bestaande scholen in de dorpen en werkte samen met het Wassa Instituut voor beroepsopleiding.

Het beoogde projectresultaat

Het project voorziet in de opleiding van 20 jongeren in vakkennis en vaardigheden voor beroepen waarvoor in de regio vraag is. De meest gevraagde vakmensen zijn tegelzetters, loodgieters, zonne-energie technici, en in agro-business en voedselproductietechnieken. De opleidingen voor tegelzetters, loodgieters en zonne-energie technici duren drie maanden en worden door het Wassa Instituut voor beroepsopleidingen georganiseerd. De opleidingen voor agro-business en voedselproductietechnieken duren ook drie maanden en worden door de Groupe d’Animation et Action au Sahel samen met de Afdeling Voedselverwerking van de overheid georganiseerd.

De leerlingen worden opgeleid tot vakmeesters, en zullen op hun beurt anderen opleiden. Iedere vakmeester neemt drie leerlingen in dienst, die over een periode van zes maanden in de praktijk het vak gaan leren. De vakmeesters ontvangen daarvoor starterstoolkits. Het opleiden van 20 jongeren (als vakmeesters) leidt er dus toe dat uiteindelijk 80 jongeren een vak hebben geleerd en een eigen onderneming kunnen starten.

De kans op duurzaamheid

Aan het einde van de beroepsopleiding worden de studenten (vakmeesters) uitgerust met de nodige gereedschappen en te werk gesteld als particuliere service-providers in de regio. Voor hun diensten worden zij betaald en dat stelt hen in staat meer gereedschap aan te schaffen. Elke opgeleide vakmeester begeleidt naar verwachting drie leerlingen in hun vakgebied. Deze stage geeft aan ten minste nog eens 60 jongeren de kans om on-the-job te worden opgeleid en gekwalificeerd vakman te worden. Ze kunnen zich organiseren in coöperaties van service-providers om zich in deze markt beter te positioneren en hun economische capaciteiten te versterken.

De benodigde fondsen

Het project duurt 12 maanden: 3 maanden voorbereiding, 3 maanden opleiding van vakmeesters en 6 maanden opleiding van leerlingen door vakmeesters.

  • De opleiding voor 10 jongeren aan het Wassa Instituut tot tegelzetters, loodgieters, zonne-energie technici kost € 1400,-
  • De opleiding voor 10 jongeren door de Groupe d’Animation et Action au Sahel samen met de Afdeling Voedselverwerking kost € 930,-
  • De aanschaf van starterstoolkits voor de vakmeesters tegelzetters, loodgieters, zonne-energie technici kost € 1.550,-
  • De aanschaf van startertoolkits voor de vakmeesters agro-business en voedselproductietechnieken kost € 1.120,-
  • De begeleiding van de vakmeesters tijdens de on-the-job training van anderen kost € 800,-

De gemeente en De Groupe d’Animation et Action au Sahel nemen de begeleiding (equivalent van € 800,-) voor hun rekening en voor de overige € 5.000,- zoekt de Van Doorn Stichting sponsors!