Computerkennis een verplicht vak op Lambwe middelbare school – Homa Bay, Kenia
Homa Bay, Kenia

De Lambwe middelbare school bevindt zich in de overgang van een 4-jarige naar een 6-jarige opleiding (met 3 jaar onderbouw en 3 jaar bovenbouw middelbaar onderwijs). De school moet computerkennis en vaardigheden opnemen in het schoolcurriculum. De school wil daarom de middelen aanschaffen om alle leerlingen te kunnen uitrusten met ICT-kennis en -vaardigheden die nodig zijn voor de huidige arbeidsmarkt. Bovendien krijgen de leerkrachten dan toegang tot recent materiaal om studenten uit te rusten met up-to-date vaardigheden en kennis in elk lesonderwerp.

Een bedrag van € 4.950 is nodig om de benodigde apparatuur, zoals computers, printers, modems aan te schaffen. 

Doelbedrag: € 4.950

Projectinformatie
De situatie

De Lambwe Middelbare School is een door de overheid gesponsorde school, opgericht in 1986 en heeft ruim 700 leerlingen. Omdat de school, in een landelijke deelgemeente ligt, zijn lessen in land- en tuinbouw in het curriculum opgenomen. Deze cursussen moeten leerlingen uitrusten met vaardigheden waarmee ze snel inzetbaar worden in de deelgemeente. De school biedt een vierjarige opleiding dat vervangen wordt door het nieuwe onderwijssysteem, met 3 jaar onderbouw en 3 jaar bovenbouw middelbaar onderwijs.

Terwijl het nieuwe onderwijssysteem, geleidelijk aan in de steden wordt ingevoerd, blijven de middelbare scholen in landelijke deelgemeentes achter. Het Competence Based Curriculum (CBC) dat tegelijkertijd moet worden ingevoerd maakt computerkennis een verplicht vak. De school heeft momenteel ruim 700 leerlingen met slechts 7 computers en geen internet. Hierdoor is het gebruik van computers door de studenten zeer beperkt en het leren van computer-vaardigheden voor een verplicht examen onmogelijk.

Het belang van het project

Computerkennis is een niet weg te denken kennis geworden naarmate de wereld evolueert. Elke vaardigheid en kennis die leerlingen op school opdoen hebben aspecten van computerkennis en vaardigheden die moet worden bijgehouden. “Het komt niet vaak meer voor dat we een vacature tegenkomen waar computerkennis niet als voorwaarde wordt gesteld. Als we studenten willen voorbereiden op banen, dan is ICT onderricht onvermijdelijk.”

De regering van Kenia is momenteel bezig met het in praktijk brengen van het competentiegerichte curriculum. De middelen van de overheid zijn beperkt en gaan in eerste instantie naar de scholen in grotere steden. De overheid kan de school daarom niet uitrusten met de benodigde middelen en ouders kunnen geen hoger schoolgeld betalen om bij te dragen aan de aanschaf van de benodigde apparatuur. Tegerlijkertijd neemt de behoefte aan technologie toe, en is het een vereiste geworden dat studenten over computervaardigheden beschikken om vorderingen te kunnen maken in hun studie en loopbaan.

De uitvoerende organisatie

De Lambwe Middelbare School is een door de overheid gesponsorde school, opgericht in 1986 en heeft ruim 700 leerlingen. Het biedt een vierjarige opleiding dat vervangen wordt door een nieuw onderwijssysteem met 3 jaar onderbouw voortgezet onderwijs, 3 jaar bovenbouw voortgezet onderwijs. Omdat de school, in een landelijke deelgemeente ligt, zijn lessen in land- en tuinbouw in het curriculum opgenomen.

Het beoogde projectresultaat

De school is de enige plaats in de (landelijke) deelgemeente waar de bevolking toegang heeft tot computers en internet. Jongeren, zowel binnen als buiten de school, kunnen om twee redenen nog steeds niet profiteren van welk computertrainingsprogramma dan ook. Eén is dat ze duur zijn en twee is dat er geen klaslokalen zijn om lessen te geven.

Dit project pakt de twee lacunes aan door klaslokalen te bieden voor de instructies en de cursussen tegen meer betaalbare prijzen aan te bieden.

Bij voltooiing van dit project worden de volgende resultaten verwacht:

  • De 700 studenten die zich jaarlijks inschrijven en de tussen 120 en 200 die jaarlijks afstuderen, zullen allemaal profiteren van aangeleerde computervaardigheden.
  • Elke drie maanden zullen 60 jongeren die niet naar school gaan, zich kunnen inschrijven voor computercursussen, en volledig uitgerust met computervaardigheden afstuderen, waarvan ten minste 15% onmiddellijk aan de slag zal gaan (als verkoper en kassamedewerker).
  • Alle studenten en docenten krijgen dankzij de internetverbinding toegang tot modern lesmateriaal.

De autonome positie van het computertrainingsprogramma binnen de school zorgt ervoor dat de gemeenschap toegang krijgt tot deze faciliteiten.

De kans op duurzaamheid

De Lambwe Middelbare School is een door de overheid gesponsorde school. De leraren worden betaald door de overheid en de school is begunstigde van het gratis voortgezet onderwijs fonds (Kes. 22.244 per leerling). In deze financiering zit een bijdrage voor onderhoud en reparatie die ook voor het onderhoud van de ICT-apparatuur gebruikt kan worden. ICT-lessen zijn verplicht in het Competence Based Curricular (CBC)-systeem en het ministerie van Onderwijs  rolt het ICT onderwijs uit dat  momenteel een verplicht examenvak is. Het project zal de school dus helpen bij het voldoen aan het Competence Based Curricular (CBC) systeem van de overheid.

Het geeft afgestudeerde leerlingen de mogelijkheid om door te leren, en vergroot de kans op werk.

De benodigde fondsen

De projectkosten zijn € 6.500. Hiervan wordt € 1.550 bijgedragen door de school voor de bouw/renovatie van klaslokalen, elektriciteits- en internetinstallaties en abonnementskosten. Daarnaast is er een indirecte bijdrage van de overheid en de gemeenschap bestaande uit collegegeldsubsidies en collegegeldbetalingen. De school vraagt alleen steun voor de aanschaf van de benodigde apparatuur. Een bedrag van € 4.950 is daarvoor nodig!