Kwalitatief hoogwaardige beroepsopleidingen in de Songea District, Tanzania
Songea District, Tanzania

De Chipole ambachtsschool is een onderwijsinstelling in de Songea District, die kwalitatief, betaalbaar of gratis beroepsonderwijs biedt aan kansarmen jongeren, waaronder weeskinderen, kinderen met beperkingen, jongeren met hiv/aids en jongeren die de lagere school hebben afgerond maar geen kans hebben om een vervolgopeiding te volgen. De ambachtsschool biedt aan 140 leerlingen drie jaar durende opleidingen in kleermaken, timmerwerk, loodgieterswerk, automechanica en elektrische installaties en lassen.

De ambachtsschool wil extra leermiddelen voor de verschillende opleidingen aanschaffen, om aan meer jongeren kwaliteit hoogwaardig beroepsopleidingen te kunnen geven.

De Chipole ambachtsschool vraagt financiële ondersteuning voor de aanschaf van de benodigde machines en gereedschappen voor de verschillende opleidingen. The Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 5.166 die daarvoor nodig zijn!

Ingezameld: € 5.166

Ingezameld: € 2.583

Sponsor: Stichting Wilde Ganzen

Projectinformatie
De situatie

De Chipole ambachtsschool is een onderwijsinstelling die kwalitatief, betaalbaar of gratis beroepsonderwijs biedt aan kansarmen jongeren, waaronder weeskinderen, kinderen met beperkingen, jongeren met hiv/aids en jongeren die de lagere school hebben afgerond maar geen kans hebben om een vervolgopeiding te volgen. De school ligt in het plattelandsdistrict Songea in de zuidelijke hooglanden van Tanzania. De bevolking leeft daar van landbouw, verbouwen gewassen en houden vee. De doelgroep van de school is de plattelandsjongeren van het plattelandsdistrict Songea. De school werd stap voor stap door de lokale bevolking zelf opgezet met vrijwilligerswerk.

Het belang van het project

De school gaf aanvankelijk alleen informele beroepsopleidingen en geleidelijk aan meer formele, door de overheid erkende beroepsopleidingen. Voor een volledige erkenning door de overheid moesten de leerlingen ook ICT-vaardigheden leren. Met financiële hulp van de Van Doorn Stichting, heeft de school in 2020 computers en andere gerelateerde voorzieningen aangeschaft en konden vanaf het schooljaar 2020-2021 computerlessen worden gegeven. De school kreeg daarop in 2021 de volledige erkenning, hetgeen het voor leerlingen mogelijk maakte om na de opleiding op het Chipole Vocational Training Centre, indien mogelijk, door te leren in hoger beroepsopleidingen.

De officiele erkenning van de school heeft de populariteit van de school vergroot en het aantal inschrijvingen verhoogt. Om aan deze extra vraag voor beroepsopleidingen te kunnen voldoen moeten extra machines en gereedschappen voor de praktijkopleidingen worden aangeschaft. De Van Doorn Stichting wil de school helpen om deze extra machines en gereedschappen aan te schaffen.

De uitvoerende organisatie

De Chipole ambachtsschool werd in 1991 opgericht door Zusters van de orde der Benedictinessen. De school werd in 2012 geregistreerd en in 2019 (onder voorwaarde) erkend. Onder voorwaarde omdat de school wel de toezegging moest doen om computervaardigheden toe te voegen aan het curriculum en de daarvoor benodigde lessen moet gaan geven. De school biedt drie jaar durende opleidingen in kleermaken, timmerwerk, loodgieterswerk, automechanica en elektrische installaties en lassen. De school heeft ongeveer 140 leerlingen en beschikt over acht klaslokalen, twee slaapzalen en vier verblijven voor leerkrachten. Twee extra klaslokalen zijn in aanbouw.

Het beoogde projectresultaat

Het uiteindelijke doel van dit project is dat de school, ná de aanschaf van extra leermiddelen voor de opleidingen, aan meer jongeren een beroepsopleiding kan geven en de kwaliteit van deze beroepsopleidingen op de volgende manieren zal verbeteren:

  • Er komt meer leerruimte komt beschikbaar, dankzij de bouw van extra klaslokalen door de kerkgemeenschap.
  • Leerlingen zullen ervaring krijgen in het werken met moderne werkplaatsgereedschappen en -apparatuur,
  • De praktijkopleidingen zullen efficienter en effectiever worden door de betere verhouding tussen gereedschap en leerling, met ten minste 1 gereedschap per leerling (nu 1 op 10), zodat wachttijden die veroorzaakt worden door de beperkte beschikbaarheid van gereedschappen worden vermeden. De studenten verspillen nu soms de hele dag omdat andere studenten de gereedschappen gebruiken.
  • De extra klaslokalen en de extra leermiddelen maken het ook mogelijk om meer inschrijvingen toe te laten van gemiddeld 25 studenten per cursus naar 30 studenten per cursus.

Het project is belangrijk omdat het gericht is op de opleiding van hooggekwalificeerde vakmensen in beroepen waar de huidige arbeidsmarkt naar vraagt.

De kans op duurzaamheid

De organisatie beschikt over klaslokalen, werkplaatsen, slaapzalen en verblijven voor de leerkrachten. De kerkgemeenschap bouwt op het ogenblik twee extra klaslokalen en maakt de benodigde levensmiddelen ter beschikking voor de leerlingen en de leerkrachten. Daarnaast maakt de kerkgemeenschap fondsen ter beschikking voor het onderhoud aan gebouwen en gereedschappen. Door de bijdrage van de kerkgemeenschap probeert de school het lesgeld zo minimaal mogelijk te houden. Gemiddeld wordt € 150 per opleiding gevraagd. Voor de drie-jaar durende opleiding is dat ongeveer € 5 per leerling per maand.

De beoogde op-praktijk-gerichte opleidingen moeten het mogelijk maken dat leerlingen werkstukken maken, producten afleveren die verkocht kunnen worden, en voor het centrum de nodige inkomsten genereren om zelf het cursusmateriaal te kunnen bekostigen.

De benodigde fondsen

De kerkgemeenschap financiert de bouw van twee extra klaslokalen en een deel van de running kosten van Chipole ambachtsschool. De lokale overheid maakt hout beschikbaar waarvan de leerlingen van de school het schoolmeubilair maken, en de lokale gemeenschap zorgen voor het transport van de machines en gereedschappen van de leveranciers naar de school. De Chipole ambachtsschool vraagt daarom alleen financiële ondersteuning voor de aanschaf van de benodigde machines en gereedschappen voor de verschillende opleidingen.

Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 5.166 die daarvoor nodig zijn!