Learning opportunity for everybody

StudiefinancieringProjectfinanciering
LEARNING OPPORTUNITY FOR EVERYBODY
Omdat elk kind recht heeft op onderwijs | Omdat onderwijs het meest effectieve middel is tegen armoede!

Empowerment

Geweldig om te zien hoe gemotiveerd deze jonge vrouwen zijn om na hun kleermakersopleiding zelf een atelier op te zetten.

Individuele studiefinanciering

Beurzen van de Van Doorn Stichting geven kansarme jongeren een kans op een opleiding.

Zelf inkomsten genereren!

Door producten te verkopen die leerlingen tijdens hun opleiding maken, kunnen de eerste eigen inkomsten worden gegenereerd.

Gender equality

Een van onze doelen: ervoor zorgen dat meisjes dezelfde kans op onderwijs krijgen als jongens!

Education changes the world

“Education is the most powerful weapon to change the world”, zei Nelson Mandela. Daar geloven wij ook in. En daarom streven wij naar ‘learning opportunity for everybody’.

Veiligheid en perspectief

Sommige jonge vrouwen zijn gevlucht voor gendergerelateerd geweld. In een Safe House met trainingscentrum wordt hen veiligheid, afleiding en een beroepsopleiding geboden.

Veel kinderen in ontwikkelingslanden gaan niet naar school omdat zij of hun ouders simpelweg de financiële middelen niet hebben om een opleiding te betalen. Zo blijven zij veroordeeld tot armoede.

“Education is the most powerful weapon to change the world”, zei Nelson Mandela. En dat is waar ook wij in geloven.
Wij willen deze kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in staat stellen een beroepsopleiding te volgen. Zodat zij een grotere kans hebben op werk, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. En zodat zij meer kans hebben op een baan en zij zichzelf en hun familie in de toekomst kunnen onderhouden.

Wij bereiken dit op 2 manieren. Enerzijds door beurzen te verlenen aan jongeren die zonder die hulp geen beroepsopleiding zouden kunnen volgen. En anderzijds door lokale organisaties met een onderwijsdoelstelling te ondersteunen bij de realisatie van projecten die leiden tot verbetering van de kwaliteit van en toegang tot beroepsonderwijs voor deze jongeren.

jongeren hebben wij van een beurs voorzien!

projecten hebben wij op weg geholpen!