Computers voor het Chipole Vocational Training Centre in Tanzania
Songea, Tanzania

De Chipole ambachtsschool in Tanzania is ooit als informele ambachtsschool begonnen en geleidelijk aan een meer formele, door de overheid erkende technische school geworden. Voorwaarde voor deze erkenning is wel dat lessen in computervaardigheden worden toegevoegd aan het curriculum van de verschillende vakopleidingen.

Een bedrag van € 4.200 was nodig om de benodigde apparatuur, zoals computers, printers, modems aan te schaffen. 

Project is succesvol uitgevoerd

Ingezameld: € 4.200,-

Sponsoren: KWA bedrijfsadviseurs

Projectinformatie
De situatie

De Chipole ambachtsschool is een onderwijsinstelling die kwalitatief, betaalbaar of gratis beroepsonderwijs biedt aan kansarmen jongeren, waaronder weeskinderen, kinderen met beperkingen, jongeren met hiv/aids en jongeren die de lagere school hebben afgerond maar geen kans hebben om een vervolgopeiding te volgen. De school ligt in het plattelandsdistrict Songea in de zuidelijke hooglanden van Tanzania. De bevolking leeft daar van landbouw, zowel het verbouwen van gewassen als het houden van vee. De doelgroep van de school is de plattelandsjongeren van het plattelandsdistrict Songea. De school werd stap voor stap door de lokale bevolking zelf opgezet met vrijwilligerswerk.

Het belang van het project

De school gaf aanvankelijk alleen informele beroepsopleidingen en geleidelijk aan meer formele, door de overheid erkende beroepsopleidingen. Voor een volledige erkenning door de overheid moeten de leerlingen ook ICT-vaardigheden leren. De school wil computers en andere gerelateerde voorzieningen aanschaffen om de computercursussen te kunnen geven. De computercursussen zullen een aanvulling zijn op de vijf bestaande beroepsopleidingen. Erkenning door de overheid maakt het weer mogelijk voor leerlingen om na hun opleiding op het Chipole Vocational Training Centre, indien mogelijk, door te leren in hoger beroepsopleidingen. De Van Doorn Stichting wil deze organisatie helpen om de benodigde middelen aan te schaffen en de verplichte computercursussen op te zetten en daarmee een door de overheid erkende opleidingscentrum te worden.

De uitvoerende organisatie

De Chipole ambachtsschool werd in 1991 opgericht door Zusters van de orde der Benedictinessen. De school werd in 2012 geregistreerd en in 2019 (onder voorwaarde) volledig erkend. Onder voorwaarde omdat de school wel de toezegging moest doen om computervaardigheden toe te voegen aan het curriculum en de daarvoor benodigde lessen moet gaan geven. De school biedt drie jaar durende opleidingen in “kleermaken”, “timmerwerk”, “loodgieterswerk”, “automechanica” en “elektrische installaties en lassen”.

De school heeft ongeveer 140 studenten en beschikt over acht klaslokalen, twee slaapzalen en vier verblijven voor leerkrachten. Twee extra klaslokalen zijn in aanbouw, één daarvan wordt straks gebruikt voor de computercursussen.

Het beoogde projectresultaat

Het uiteindelijke doel van dit project is dat de school, overeenkomstig de voorwaarde die de overheid aan volledige erkenning van de school verbindt, lessen in computervaardigheden toe kan voegen aan het curriculum van de school. Om dat doel te bereiken:

  • Wordt door de gemeenschap een extra klaslokaal gebouwd;
  • Wordt het klaslokaal voor de computerlessen ingericht met alle benodigde apparatuur, zoals computers, printers, modems en internetverbinding, om kwalitatief goed les te kunnen geven;
  • Wordt een leerkracht aangesteld met kennis en ervaring in het onderrichten in het gebruik van computers en computerprogramma’s; en
  • Zullen leerlingen kennis en vaardigheden van computer en computerprogramma’s leren; daarmee een erkend diploma kunnen krijgen en deze kennis en vaardigheden kunnen gaan gebruiken bij de uitoefenen van hun beroep.
De kans op duurzaamheid

De organisatie beschikt al over klaslokalen, werkplaatsen, slaapzalen en verblijven voor de leerkrachten. De kerkgemeenschap bouwt op het ogenblik twee extra klaslokalen waarvan er een voor de computercursussen. De kerkgemeenschap maakt dagelijks de benodigde levensmiddelen ter beschikking voor de leerlingen en de leerkrachten. Daarnaast maakt de kerkgemeenschap fondsen ter beschikking voor het onderhoud aan gebouwen en/of gereedschappen. Door de bijdrage van de kerkgemeenschap probeert de school het lesgeld zo minimaal mogelijk te houden. Gemiddeld wordt € 150 per opleiding gevraagd. Voor de drie-jaar durende opleiding is dat ongeveer € 5 per leerling per maand.

De beoogde op-praktijk-gerichte opleidingen moeten het mogelijk maken dat leerlingen werkstukken maken, producten afleveren die verkocht kunnen worden, en voor het centrum de nodige inkomsten genereren om zelf het cursusmateriaal te kunnen bekostigen.

Verloop van het project

KWA Bedrijfsadviseurs stelde € 4.000 beschikbaar en enkele particuliere sponsors de overige € 200. Met een deel van de subsidie (€ 2.800) heeft Chipole beroepsopleidingscentrum apparatuur aangeschaft om de computeropleiding op te starten. Het andere deel van de subsidie (€ 1.400) werd zes maanden later beschikbaar gesteld om de capaciteit van de computeropleiding uit te breiden naar de geplande capaciteit. De initiële opleiding is gestart in augustus 2020 en vanaf januari 2021 kunnen alle studenten de verplichte computeropleiding volgen.

Het resultaat

Voor een erkenning door de overheid moest het Chipole beroepsopleidingscentrum computerlessen toevoegen aan het curriculum van de verschillende beroepsopleidingen, wat met de steun van dit project is gelukt. Nu internet beschikbaar is, hebben docenten en studenten bovendien toegang tot online leermiddelen en is het onderwijsproces effectiever geworden, met online videodemonstraties en PowerPoint-presentaties via een beamer. Docenten en studenten zijn erg enthousiast.