Computervaardigheden voor jongeren in Kenia
Turkana, Kenia

De Turkana Community Foundation in Kenia wil een computertrainingscursus opzetten in haar bestaande trainingscentrum om de concurrentiepositie van jongeren op de arbeidsmartk te vergroten.

Een bedrag van € 4.240 was nodig om de benodigde apparatuur aan te schaffen.

Project is succesvol uitgevoerd

Ingezameld: € 4.240,-

Projectinformatie
De situatie

Turkana County ligt in de voormalige Rift Valley-provincie van Kenia. Turkana is qua oppervlakte de op een na grootste en de meest noordwestelijke gelegen gemeente in Kenia. Het wordt begrensd door Oeganda, Zuid-Soedan en Ethiopië.

De jeugdwerkloosheid in Kenia is ongeveer 15%, maar op het platteland is de situatie slechter, vanwege armoede, analfabetisme, onderontwikkelde technologie en ontoereikend onderwijs. Scholen die opleidingen in aangepaste technologiën aanbieden, bevinden zich in grote steden. Deze zijn te ver en te duur voor de jongeren uit het platteland.

Een op de drie mensen in Turkana County leeft in extreme armoede en kan de kosten voor beroepsopleiding in steden niet betalen. Velen van hen zijn semi-analfabeet en beschikken niet over vaardigheden. Vanwege het gebrek aan kennis en vaardigheden kunnen deze jongeren geen werk vinden en blijft de vicieuze cirkel van armoede gehandhaafd. Jongeren proberen te overleven met illegale praktijken zoals prostitutie, criminaliteit en drugshandel of drugsgebruik.

Het belang van het project

Turkana is de armste regio in Kenia, maar verwachtingen voor de toekomst zijn gunstiger geworden sinds er recentelijk aanzienlijke olie- en waterbronnen zijn gevonden. Van de groei in werkgelegenheid zouden de inwoners van Turkana County kunnen meegenieten, maar het gebrek aan geschoolde mensen kan er ook toe leiden dat geschoolde mensen uit andere regio’s naar Turkana County migreren.

Nu is het moment voor de gemeente om lokale jongeren scholing aan te bieden om de benodigde vaardigheden te verwerven zodat zij profijt kunnen hebben van de verbeterende economische situatie.

De uitvoerende organisatie

De Turkana Community Foundation is een geregistreerde community-based organisatie (CBO) die in 2015 is opgericht. De organisatie is actief in de plattelandsgebieden van Turkana en tracht lokale jongeren een beroepsopleiding te geven zodat zij meer kans hebben om werk te vinden, inkomsten te genereren, aan hun basisbehoeften te voldoen en hun levensstandaard te verbeteren. De missie van TCF is: “Het begeleiden en sociaal en economisch ondersteunen van lokale jongeren om hun lokale ontwikkeling te stimuleren“. Het doel is om jaarlijks aan ongeveer 800 jongeren een beroepsopleiding te bieden.

De Turkana Community Foundation heeft de afgelopen vier jaar twee programma’s uitgevoerd:

  1. een programma dat jaarlijks 1000 kwetsbare kinderen schoolmateriaal, uniformen en schoenen biedt om toegang tot onderwijs mogelijk te maken; en
  2. een programma om jaarlijks 200 lokale jongeren uit te rusten met vaardigheden in kleding maken en ondernemerschap.
Het beoogde projectresultaat

De geplande computeropleidingen zijn bedoeld om jonge mensen kennis van hedendaagse technologieën te geven waarnaar steeds meer vraag is. Het lokale bedrijfsleven en de lokale jeugd worden betrokken bij het bepalen van de vraag naar kennis en bij het opzetten van het trainingsprogramma. Het zal daarom geen standaardopleiding zijn voor computergebruik, maar ook de ICT-training omvatten waar concreet vraag naar is.

Het project zal resulteren in een goed en breed uitgerust trainingscentrum waar jongeren ICT-opleidingen kunnen volgen. Dit zal naar verwachting bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren en resulteren in de volgende concrete resultaten:

  1. Jaarlijks zullen tenminste 100 kwetsbare jonge mannen en vrouwen voldoende worden uitgerust met vaardigheden in effectief ondernemerschap en computergebruik;
  2. Tenminste ⅔ van de afgestudeerden zal worden ondersteund om een eigen bedrijf te starten, terwijl de andere ⅓ zal worden ondersteund om werk te vinden;
  3. Nadat de jongeren zowel vaardigheden als werk hebben verworven zijn minstens 80% van deze jonge mannen en vrouwen zelfstandige, onafhankelijke en mogelijk belangrijke spelers in de ontwikkeling van hun gemeenschap.
De kans op duurzaamheid

Met de steun van de Van Doorn Stichting stelt de Turkana Community Foundation een businessplan op voor het centrum en leerplannen voor verschillende cursussen. Dit is om ervoor te zorgen dat de doelstellingen kunnen worden bereikt. In het plan wordt aandacht besteed aan de efficiënte werking van het centrum, het bereiken van duurzaamheid, de borging van de kwaliteit van de programma’s en de erkenning door de overheid.

Het trainingscentrum gaat in eerste instantie naast de bestaande kleermakerscursus een computer/ICT-cursus opzetten. Daarna zijn er plannen om het trainingscentrum uit te breiden met een cursus timmerman en een cursus loodgieter, en mogelijk over een paar jaar een cursus bakker en een cursus automonteur.

De opzet van de computer/ICT-cursus kost het eerste jaar ongeveer € 5.200 en genereert dan ongeveer € 2.000 aan inkomsten. In het derde jaar zullen de jaarlijkse uitgaven ongeveer € 1.800 en de inkomsten ongeveer € 2 200 bedragen.

Verloop van het project

Uitvoering van het project tijdens de COVID-19-pandemie was een behoorlijke uitdaging. In het eerste kwartaal van 2020 werd de computer-trainingsapparatuur aangeschaft in Nairobi, en de reis naar Nairobi en terug naar Lodwar vereiste COVID-19-tests en 14 dagen quarantaine in beide plaatsen. In het 3e kwartaal van 2020 werd er extra apparatuur (voor internetverbindingen) aangeschaft en werd de basiscomputeropleiding uitgebreid met training in het gebruik van internet.

De Van Doorn Stichting stelde € 4.240, – beschikbaar voor de aanschaf van computers, printers en meubilair en voor de salarissen van de docenten tijdens het opstarten van de opleiding.

Het resultaat

Het project kende een moeilijke start vanwege de pandemie. Tegelijkertijd kwam het project op het juiste moment omdat jongeren moeten leren omgaan met computers en internet om hun opleidingen online te kunnen volgen.

Het project bereikte uiteindelijk zijn doel, een computeropleiding op te zetten, waar jongeren kennis maken met hedendaagse technologieën.