Studiefinanciering
Aan welke criteria moet je voldoen?

Je kunt alleen een beurs aanvragen als:

  • je tussen de 14 t/m 28 jaar oud bent,
  • woonachtig bent in Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia,
  • de aanvraag voor een middelbare of hogere beroepsopleiding in het land waar je woont is,
  • je aantoonbaar niet in financiële gelegenheid bent om de opleiding te volgen
  • je een goede motivatie kunt geven,
  • de studie met een maximale beurs te financieren is.

De Stichting financiert in principe alleen middelbare en hoger beroepsopleidingen waarvoor de werkgelegenheid het meest voor de hand ligt, zoals voor arts, verpleegkundige, verpleger, vroedvrouw, fysiotherapeut, medisch laborant, onderwijzer, leraar, bouwkundige, werktuigbouwkundige, land- of tuinbouwkundige, computertechnicus. Als niet aan deze criteria wordt voldaan kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen en ontvang je ook geen reactie van de Stichting!

LET OP

  • De beurs wordt, in lokale valuta, rechtstreeks aan de school of onderwijsinstelling betaald.
  • We financieren alleen dagopleidingen en geen internaten.
  • Wij geven geen beurs voor een al geheel of gedeeltelijk gevolgde opleiding.
  • We verlenen een beurs van maximaal € 500 per studiejaar.

Dien je aanvraag tijdig in!

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 fases en dat neemt enige tijd in beslag!

jongeren hebben wij van een beurs voorzien!