Vakopleidingen voor straatkinderen in Nairobi, Kenia
Nairobi, Kenia

De Levozy Self Help Group (SHG) in Nairobi is een organisatie die straatkinderen en school drop-outs in Dagoretti helpt door hen onderwijs en gezondheidszorg te bieden en er naar streeft hun armoede te verminderen door hen te helpen inkomsten te genereren. In een klein centrum voor beroepsopleidingen, biedt de Levozy Self Help Group aan ongeveer 50 straatkinderen beroepsopleidingen tot automonteur, elektricien en kleermaker.

De straatkinderen uit Dagoretti hebben de weg naar het trainingscentrum ondertussen gevonden en het centrum wordt stapje voor stapje uitgebreid met nieuwe vakopleidingen, zoals schoenmaker, fietsenmaker en kapper, voor nog eens 30 leerlingen (straatkinderen).

De Levozy Self help Group kan de lopende kosten van de training voor haar rekening nemen maar heeft de Van Doorn Stichting om steun gevraagd voor de bouw van een werkplaats en het opzetten van een kappers- ,  schoenmakers- en fietsenmakersopleiding.

Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 4.370 die daarvoor nodig zijn!

Doelbedrag: € 4.370

Ingezameld: € 2.800

Projectinformatie
De situatie
Volgens een UNICEF-rapport van 2012 leven in Kenia meer dan 250.000 kinderen op straat, waarvan meer dan 60.000 in Nairobi. Zoals in Dagoretti, een lage inkomens wijk van Nairobi.Door de armoede worden veel kinderen dakloos.Deze kinderen staan bekend als ‘chokoraa’; een bijnaam die van ‘garbage-eters’ is afgeleid, omdat de kinderen – de meesten van hen zijn jongens – overleven door in andermans afval naar voedsel te zoeken. De kinderen worden gebruikt voor de meest ondergeschikte baantjes op de Dagoretti openluchtmarkt, zoals het verzamelen van afval, het schoonmaken van vuile openbare toiletten en het sjouwen van zware ladingen over de hele markt. Het loon dat ze hiervoor krijgen is nauwelijks genoeg om voor zichzelf een redelijke maaltijd te kunnen kopen. ’s Nachts kruipen ze bij elkaar, op veranda’s en trottoirs  bedekt met zakken en plastic, terwijl de jongens om beurten wakker blijven om te waken voor gevaar.
Het belang van het project
Het leven in de straten van Dagoretti draait hoofdzakelijk om overleven. Het ontbreekt de straatkinderen aan enig doel in het leven door hun vervreemding van de gewone samenleving. Straatkinderen wordt hun identiteit ontzegd door de manier waarop ze door andere mensen worden behandeld. Maar de situatie voor deze kinderen is niet helemaal uitzichtloos. Met kleine, aanhoudende pogingen kunnen ze worden geholpen door capaciteiten te ontwikkelen die hen verder kunnen brengen.

De straatkinderen uit Dagoretti hebben de weg naar het trainingscentrum ondertussen gevonden (de tam-tam doet zijn werk).Het centrum wordt stapje voor stapje uitgebreid met nieuwe vakopleidingen, zoals schoenmaker, fietsenmaker, en kapper.

De uitvoerende organisatie
De Levozy Self Help Group is een organisatie die straatkinderen en school drop-outs in Dagoretti helpt door hen onderwijs en gezondheidszorg te bieden, en er naar streeft hun armoede te verminderen door hen te helpen inkomsten te genereren. De organisatie werd in 2010 opgericht. In een klein centrum voor beroepsopleidingen, gebouwd op de meest eenvoudige manier van gegalvaniseerde ijzeren golfplaten, bood de Levozy Self Help Group sindsdien aan ongeveer 50 straatkinderen beroepsopleidingen tot automonteur, elektricien en kleermaker. De leerkrachten zijn allen vakmensen die hun jarenlange ervaring overdragen aan deze jonge mensen. De Van Doorn Stichting heeft hen in 2016 geholpen om de golfplaten werkplaats te verbouwen tot echte klaslokalen en werkplaatsen, en de Nederlandse organisatie ‘Tools to Work’ heeft in 2017 voor de opleidingen gereedschappen geleverd.
Het beoogde projectresultaat
Nadat in 2016 een deel van een golfplaten werkplaats was verbouwd tot twee klaslokalen, en Levozy SHG in 2017 voor het trainingscentrum een leerplan en trainingsmodules had ontwikkeld, ontvingen zij in 2018 van de Stichting Tools To Work extra gereedschappen voor de opleidingen automonteur, metaalbewerking en kleermaken.

In 2020 heeft een kleine uitbreiding plaatsgevonden en zijn er weer twee klaslokalen gebouwd voor nieuwe opleidingen houtbewerking en schoenmaken.  Het trainingscentrum werd toen ook uitgerust met voldoende sanitair voor het groeiende aantal leerlingen.

Dit project beoogt de bouw van een timmerwerkplaats (zodat de praktijklessen voor houtbewerking daar gegeven kunnen worden en het aantal leerlingen houtbewerking kan worden uitgebreid), en het opzetten van een kappers- ,  schoenmakers- en fietsenmakersopleiding.

Met deze uitbreiding wordt weer een aanzienlijk deel van hun businessplan gerealiseerd, wordt de capaciteit van het trainingscentrum met 30 leerlingen (straatkinderen) uitgebreid en komt een formele erkenning van de overheid voor dit informele trainingscentrum in zicht.

De kans op duurzaamheid
Levozy SHG heeft in 2020 een businessplan voor het trainingscentrum ontwikkeld. In het plan is aandacht besteed aan de efficiënte werking van het centrum, het bereiken van duurzaamheid, de borging van de kwaliteit van de programma’s. Met de door de leerlingen geleverde diensten (reparatie van auto’s, reparatie van schoenen) en gemaakte producten (kledingstukken, ramen, deuren en meubels) genereert het trainingscentrum inkomsten waarmee de reguliere uitgaven kunnen worden bekostigd.

Zodra het trainingscentrum aan de kwaliteitsnormen voor informeel beroepsonderwijs voldoet kunnen leerlingen meedoen aan vaardigheidsexamens van de National Industrial Training Authority (NITA) en worden zij gecertificeerde technici (met een craft of artisan certificaat).

De benodigde fondsen

De bouw van een timmerwerkplaats en het opzetten van een kappers- ,  schoenmakers- en fietsenmakersopleiding kosten exclusief de lopende kosten € 4,600. De lopende kosten neemt Levozy SHG voor haar rekening en bovendien levert zij de geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten voor de bouw van de timmerwerkplaats (ter waarde van € 600). Levozy SHG vraagt daarom ondersteuning voor de aanschaf van de benodigde bouwmaterialen, machines en gereedschappen.

Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 4.370 die daarvoor nodig zijn!