Vakopleidingen voor tienerstraatkinderen in Kampala, Oeganda
Kampala, Oeganda

Rescue Mission for Street Life is op zoek naar gereedschappen om haar ‘skills station’ uit te rusten voor een opleiding voor tienerstraatkinderen die door de politie, reclasseringsambtenaren en de lokale autoriteiten uit de straten van Kampala zijn  gehaald en die door hun familie zijn verstoten of geen familie hebben die hen kan opvangen. De tieners die van de straat worden gehaald, kunnen vanwege hun leeftijd niet naar school, maar zij  kunnen wel vaardigheden verwerven om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en die het mogelijk maken om in hun verdere leven zelfstandig te kunnen zijn.

Rescue Mission for Street Life kan de lopende kosten van de opleiding voor haar rekening nemen, maar heeft steun gevraagd aan de Van Doorn Stichting om de benodigde machines en gereedschappen voor haar ‘skills station’  aan te schaffen.

Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 4.000 die daarvoor nodig zijn!

Doelbedrag: € 4.000

Ingezameld: € 2.700

Sponsor: Stichting Overal Nijmegen

Projectinformatie
De situatie

Kampala is de hoofdstad van Oeganda met een bevolking van 3.846.000 inwoners en volgens het stadsbestuur met meer dan 15.000 kinderen, tussen de 7 en 14 jaar die in Kampala op straat leven. Het  probleem van de straatkinderen is de afgelopen tien jaar steeds groter geworden. Armoede, oorlog, gescheiden ouders of ouders die aan aids zijn overleden hebben ervoor gezorgd dat het aantal straatkinderen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Deze kinderen zijn om verschillende redenen het huis uitgegaan, meestal als gevolg van armoede, mishandeling of overlijden van hun ouders. Velen verlaten het platteland en gaan naar Kampala om werk te zoeken.

Het belang van het project

Volgens het stadsbestuur worden maandelijks minstens 100 kinderen van straat gehaald, onder wie tieners (15 – 18 jaar) die vaak zijn verstoten en na rehabilitatie geen familie of steun meer hebben. De tienerstraatkinderen kunnen vanwege hun leeftijd niet naar school. Rescue Mission for Street Life vangt jaarlijks 200 – 250 straatkinderen op, rehabiliteert hen en probeert hen te herenigen met hun ouders; 20% van deze kinderen wordt echter door hun familie afgewezen (of de gezinsomgeving wordt als onveilig voor het kind beschouwd), en van nog eens 10% kan de familie niet worden getraceerd, of ze hebben geen familie meer waar ze naar kunnen terugkeren. Hen terug de straat op sturen is geen optie. Deze tienerstraatkinderen moeten worden geholpen om vaardigheden te verwerven, zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden en zelfstandig kunnen leven wanneer ze volwassen zijn. “It is easier to build strong children than to repair broken men.” -Frederick Douglass.

De uitvoerende organisatie

De Rescue Mission for Street Life is een jonge organisatie, opgericht in 2018, die tot doel heeft straatkinderen te begeleiden op de weg uit het leven van wanhoop naar een  hoopvolle, betekenisvolle en belangrijke toekomst. Naar een bestaan in de samenleving waaraan ze effectief hun bijdragen kunnen leveren. De organisatie vangt  jaarlijks 200-250 kinderen op uit de straten van Kampala, identificeert hun ouders/voogden en faciliteert waar nodig hun gezinshereniging of vervult de rol van voogd en biedt hen de ondersteuning die nodig is om te groeien, werken en zelfstandig te leven. .

In de afgelopen vijf jaar heeft het 1040 kinderen uit de straten van Kampala opgevangen en gerehabiliteerd, 250 minderjarige slachtoffers van mensenhandel gered, 750 straatkinderen herenigd met hun families en 400 straatkinderen opgeleid in verschillende praktische beroepen  die nu kunnen werken en zelfstandig en zelfvoorzienend kunnen leven.

Het beoogde projectresultaat

Dit project is bedoeld om tienerstraatkinderen te werven voor het ‘skills station’ waar ze o.a. vaardigheden in metaal- en houtbewerking kunnen leren. Iedereen krijgt een starterspakket waarmee een eigen micro-atelier/studio kan worden gestart (of om bij iemand in dienst te treden).

The ‘skills station’ wordt uitgerust met gereedschappen en 130 deelnemers kunnen zich inschrijven voor een opleiding metaalbewerking, houtbewerking, fotografie en videografie, waarbij elke leerling een opleiding kiest (afhankelijk van talent en/of interesse). De opleidingsnormen, curricula en beoordeling zullen gebaseerd zijn op de Assessment Training Packages van het Directorate of Industrial Training (DIT), waarop aan de afgestudeerden certificaten worden toegekend. De tijdens de opleiding gemaakte producten worden met winst verkocht; de opbrengst zal worden gebruikt om het ‘skills station’ te runnen en om starterspakketten te kopen voor elke afgestudeerde leerling, die daarmee kan werken, voor zichzelf kan beginnen en zelfvoorzienend en zelfstandig kan worden.

De kans op duurzaamheid

Via dit project zullen hulpmiddelen worden aangeschaft voor de ‘skills station’, zodat de tienerstraatkinderen een goede opleiding kunnen krijgen. Ze zullen kwaliteitsproducten produceren die tijdens de opleiding worden gemaakt en die met winst kunnen worden verkocht, waarbij de opbrengst wordt gebruikt om het ,

‘skills station’ te blijven runnen. Het promoten en de verkoop  van producten zal gebeuren via een marketingbureau. Sommige ouders willen niet dat hun kind bij hen blijft ook niet na de revalidatie, maar ze zijn bereid de opleiding van het kind financieel te ondersteunen. De leerlingen worden na het Directorate of Industrial Training (DIT)-examen gecertificeerde technici en worden geholpen bij het vinden van stageplaatsen en werkgelegenheid.

De benodigde fondsen

De opleiding van 130 tienerstraatkinderen kost € 8.700. Rescue Mission for Street Life kan de lopende kosten van de opleiding (€ 4.800,-) voor haar rekening nemen en heeft steun gevraagd bij de Van Doorn Stichting om de benodigde machines en gereedschappen voor het ‘skills station’ aan te schaffen.

De Van Doorn Stichting zoekt sponsors voor de € 4.000 die nodig zijn voor de aanschaf van de machines en gereedschappen!