Training voor verstandelijk beperkte jongeren in Sri Lanka
Colombo, Sri Lanka

Het doel van Daya Mina is om de zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking te vergroten, door hen levensvaardigheden te leren die hen in staat zullen stellen deel te nemen aan arbeidsprocessen, sport en recreatie. Denk daarbij aan het leren van sociale competenties en deelname aan maatschappelijke activiteiten.

Het Daya Mina-centrum wil speciaal beroepsonderwijs gaan aanbieden voor jongeren met een verstandelijke beperking. In eerste instantie wil het centrum drie trainingen opzetten waarvoor trainers en materialen nodig zijn. Deze trainingen zijn bedoeld voor 26 van de 62 leerlingen van het centrum en zullen vier jaar duren.

Doelbedrag: € 6.400,- in vier jaar
(€ 1.600,- per jaar)

Ingezameld: € 6.400,-

Projectinformatie
De situatie

In Sri Lanka behoren mensen met een verstandelijke beperking tot de minst geaccepteerde leden van de samenleving. Men beschouwt hen als ongeneeslijk ziek en meent dat er geen perspectief is op verandering en vooruitgang. Mensen met deze handicap – veroorzaakt door bijv. hersenvliesontsteking, zuurstofgebrek bij de geboorte of een vorm van autisme of het syndroom van Down – kunnen zich vaak wel degelijk prima ontplooien, mits binnen hun eigen mogelijkheden. De speciale begeleiding die daarvoor nodig is, is helaas in Sri Lanka nauwelijks aanwezig.

Het Daya Mina-centrum in Colombo is bestemd voor jonge mensen die vanwege een beperking of omdat zij moeite hebben met leren niet in staat zijn adequaat, onafhankelijk of passend te functioneren. Zij hebben een gespecialiseerde training of opleiding nodig om hun rechtmatige plaats in de maatschappij in te kunnen nemen en een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren.

Daya Mina in Colombo beschikt over drie aan elkaar grenzende gebouwen met 14 klaslokalen, een verdieping voor leerlingen om zelfstandig te leren wonen en een huis waar sommige leerlingen (begeleid) zelfstandig wonen. Door de toenemende sociale acceptatie is het aantal leerlingen in de afgelopen jaren gegroeid naar een record van 62 leerlingen. Zij worden ondersteund en begeleid door 12 medewerkers en een aantal lokale en internationale vrijwilligers.

Het belang van het project

Het doel van Daya Mina is om de zelfredzaamheid van jongeren met een verstandelijke beperking te vergroten, door hen levensvaardigheden te leren die hen in staat zullen stellen deel te nemen aan arbeidsprocessen, sport en recreatie. Denk daarbij aan het leren van sociale competenties en deelname aan maatschappelijke activiteiten.

Jongeren met een functiebeperking kunnen in speciale leercentra waardevolle beroeps- en levensvaardigheden leren en nuttige werkervaring opdoen met praktische productieactiviteiten.

De uitvoerende organisatie

Daya Mina zet zich al 25 jaar in voor een groep jonge mensen met een verstandelijke beperking.

Daya Mina is een in 1989 door de Sisters of Charity of Jesus and Maria (SCJM) opgericht centrum voor geestelijk gehandicapten in Sri Lanka. Het centrum wordt sinds 1998 ondersteund door de in Nederland opgerichte stichting die de fondsenwerving (voor bijv. gebouwen en transportmiddelen) voor Daya Mina in Sri Lanka uitvoert. De visie van Daya Mina is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een volwaardig leven te leiden, ongeacht ras of kaste of geloofsovertuiging.

Meer lezen over Daya Mina? Kijk op https://dayaminascjmservices.org/

Het beoogde projectresultaat

Het Daya Mina-centrum wil beroepsonderwijs gaan aanbieden voor specifiek jongeren met een verstandelijke beperking. In eerste instantie wil het centrum 3 trainingen opzetten waarvoor trainers en materialen nodig zijn. De training is bedoeld voor 26 van de 62 leerlingen van het centrum en zal vier jaar duren.

De kans op duurzaamheid

De Van Doorn Stichting heeft in de afgelopen jaren meerdere malen een financiële bijdrage geleverd aan Daya Mina, waarmee een aantal leerlingen een training in levensvaardigheden gegeven kon worden. Sommigen van hen zijn hier nu voldoende bedreven in om over te kunnen gaan tot het leren van concrete beroepsvaardigheden.

Zo hebben leerlingen van Daya Mina bijvoorbeeld geleerd om met vertrouwen te winkelen in lokale supermarkten, huishoudelijke taken op te pakken, cateringactiviteiten uit te voeren, als coach te fungeren voor andere gehandicapte jongeren, deel te nemen aan para-atletiek en te werken in de huisnijverheid (bijv. het maken van tapijten) en bij McDonalds.

Het verloop van het project

In 2018 is de Stichting begonnen met fondsenwerving en kon medio 2018 de bijdrage voor het eerste jaar (2018-2019) ter beschikking worden gesteld. Daya Mina kon toen de drie geplande opleidingen (1) beschilderen van stoffen, (2) maken van kleding, tafellakens, placemats en kussens en (3) maken van hosties opstarten. In voorjaar 2019 bracht de oprichter en penningmeester van de Stichting een bezoek aan het Daya Mina Special Centre. Het werkbezoek was leerzaam en ontroerend en dwong veel respect af. De aanwezige jongeren waren ongelooflijk enthousiast om vaardigheden te leren en lieten vol trots hun creaties zien. Velen hebben duidelijk talent bij het beschilderen van stoffen waar vervolgens kleding, tafellakens en servetten van gemaakt worden. Ook voor het tweede jaar (2019-2020) zijn de fondsen ter beschikking gesteld die nodig zijn om de materialen aan te schaffen om deze trainingen voort te zetten. Ook voor het derde jaar (2020-2021) zijn de fondsen ter beschikking gesteld die nodig zijn om de materialen aan te schaffen om deze trainingen voort te zetten. Ondertussen gaat ook de fondsenwerving door.

De benodigde fondsen

De totale kosten voor de training van 26 leerlingen over 4 jaar is geraamd op € 14.000:

  • Voor de training in het beschilderen van stoffen zijn een trainer, stoffen, verf en borstels nodig – kosten: € 3.750,-
  • voor de training in het bakken van brood en banket zijn een trainer, bakmachines en keukengerei nodig – kosten: € 5.350, en
  • voor de training in kleding maken zijn naaimachines en naaigerei nodig – kosten: € 4.900.

Verspreid over vier jaar zal Daya Mina in Sri Lanka zal zelf € 2.200 ter beschikking stellen, de Daya Mina Stichting in Nederland € 5.400 en de Van Doorn Stichting € 6.400, (€ 1.600 per jaar).

Een fondsenwervingsactie tijdens de 70ste verjaardag van Paul, onze oprichter en penningmeester, heeft het bedrag voor het eerste jaar opgebracht (€ 800 ingezameld tijdens de verjaardag, verdubbeld door de jarige zelf) dus konden we in 2018 van start! Ondertussen zijn ook voor het tweede en derde jaar de fondsen bijeengebracht.