Training voor verstandelijk beperkte jongeren in Sri Lanka
Colombo, Sri Lanka

Door een meerjarige samenwerking met DAYA MINA wordt levensvaardigheid en beroepsopleiding gegeven aan jongeren met een verstandelijke beperking.

In een eerste fase (2012-2016) werden individuele beurzen voor levensvaardigheden verstrekt aan degenen van wie de ouders het schoolgeld niet konden betalen.

In een tweede fase (2018-2022) drie vakopleidingen (stoffen beschilderen en tafelkleden en placemats maken; kaarsen ontwerpen en maken; en hosties bakken).

Voor een derde fase (2023-2027) zijn middelen nodig voor aanvullende opleidingsapparatuur en -materiaal voor de bestaande vakopleidingen en voor het opzetten van twee nieuwe opleidingen (tuinbouw en koken). Dit vierjarige programma kost naar schatting € 18.000 voor de personeel, trainingsapparatuur en materiaal of jaarlijks gemiddeld € 4.500.

De Stichting Daya Mina Sri Lanka draagt € 500 bij, de Stichting Daya Mina Nederland € 1.500 en de Van Doorn Stichting wil de resterende € 2.500 of voor een periode van vier jaar € 10.000 bijdragen.

Doelbedrag: € 10.000,- in vier jaar
(€ 2.500,- per jaar)

Ingezameld: € 4.594

Sponsor: Stichting Wilde Ganzen

Projectinformatie
De situatie

In Sri Lanka behoren mensen met een verstandelijke beperking tot de minst geaccepteerde leden van de samenleving. Ze worden als ongeneeslijk beschouwd en er wordt aangenomen dat er geen vooruitzicht op verandering en vooruitgang is. Mensen met deze beperking – veroorzaakt door bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, zuurstofgebrek bij de geboorte of een vorm van autisme of het syndroom van Down – kunnen zich binnen hun mogelijkheden vaak goed ontwikkelen, maar speciale ondersteuning is nodig, die in Sri Lanka helaas nauwelijks aanwezig is.

Het Daya Mina centrum in Colombo is bedoeld voor jongeren die door een beperking of leermoeilijkheden niet goed, zelfstandig of niet naar behoren kunnen functioneren. Zij hebben een gespecialiseerde training of opleiding nodig om hun rechtmatige plaats in de samenleving in te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Daya Mina heeft drie aangrenzende gebouwen met 14 klaslokalen, een verdieping waar studenten leren om zelfstandig te wonen en een huis waar een aantal studenten (begeleid) zelfstandig wonen. Door de toenemende maatschappelijke acceptatie is het aantal studenten de afgelopen jaren gegroeid tot een recordaantal van 62 studenten. Ze worden ondersteund en begeleid door 12 medewerkers en diverse lokale en internationale vrijwilligers.

Het belang van het project

Het doel van Daya Mina is om jongeren met een verstandelijke beperking levensvaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen om deel te nemen aan werkprocessen, sport en recreatie. Dergelijke levensvaardigheden omvatten het aanleren van sociale communicatieve vaardigheden, zelfredzaamheid en deelname aan sociale activiteiten.

Speciale opleidingscentra voor jongeren met verstandelijke beperking kunnen deze jongeren waardevolle levens- en professionele vaardigheden bijbrengen, en hen nuttige werkervaring bieden door middel van praktische productieactiviteiten.

De uitvoerende organisatie

Daya Mina werkt al 25 jaar voor deze groep jongeren.

Daya Mina is een centrum voor verstandelijk beperkten in Sri Lanka, opgericht in 1989 door de Sisters of Charity of Jesus and Mary (SCJM). Het centrum wordt sinds 1998 ondersteund door de in Nederland gevestigde stichting Daya Mina die fondsenwerving verricht (bijvoorbeeld voor gebouwen en vervoermiddelen) voor Daya Mina in Sri Lanka. De visie van Daya Mina is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zijn leven ten volle te leven, ongeacht ras, kaste of geloof.

Meer lezen over Daya Mina? Kijk eens op https://dayaminascjmservices.org/ 

Het beoogde projectresultaat

Het Daya Mina centrum biedt life skills training aan 62 jongeren met een verstandelijk beperking. Tijdens de tweede fase werd ook een beroepsopleiding gegeven aan 26 van de 62 studenten van het centrum. Daya Mina geeft trainingen in stoffen beschilderen (18 cursisten), hosties maken (12 cursisten) en kaarsen maken (32 cursisten), de opleiding is min of meer doorlopend (ergotherapie). In het voorjaar van 2019 bracht de oprichter en penningmeester van de Van Doorn Stichting een bezoek aan het Daya Mina’s Centre. Het werkbezoek was leerzaam en ontroerend en dwong veel respect af. De aanwezige jongeren waren ontzettend leergierig en toonden vol trots hun creaties. Velen hebben duidelijk talent voor het schilderen van stoffen die vervolgens worden gebruikt om kleding, tafelkleden en servetten te maken.

Tijdens de derde fase gaan evenveel cursisten (62) door met de ergotherapie (stoffen beschilderen, hosties maken en kaarsen maken) of volgen ze de nieuwe cursus koken / bakken en tuinbouw / tuinieren.

De kans op duurzaamheid

De Van Doorn Stichting heeft de afgelopen jaren meerdere financiële bijdragen geleverd aan Daya Mina, waarmee meerdere leerlingen een training in life skills konden krijgen. Een deel van hen was voldoende vaardig om door te kunnen stromen naar het aanleren van concrete beroepsvaardigheden.

Gaandeweg verwerven de leerlingen levensvaardigheden en beroepsvaardigheden die hen in staat stellen deel te nemen aan het dagelijkse leven en werkprocessen. Sommigen leerden zelfverzekerd te winkelen in lokale supermarkten, huishoudelijke taken uit te voeren, cateringactiviteiten uit te voeren, als gids op te treden voor andere gehandicapte jongeren, deel te nemen aan paraatletiek en werk in huisnijverheid (bijvoorbeeld tapijt maken) en bij McDonalds .

De beroepsopleiding (naast de levensvaardigheidstraining) maakt het mogelijk om inkomsten te genereren uit de verkoop van beschilderde stoffen, hosties en kaarsen. Hetzelfde wordt verwacht van koken en bakken (catering activiteiten). Met deze inkomsten kan Daya Mina haar eigen bijdrage leveren aan de activiteiten op het gebied van levensvaardigheden en beroepsopleiding.

De benodigde fondsen

Voor de derde fase zijn fondsen nodig voor de instructeurs, trainingsapparatuur en materiaal. Het vierjarige programma kost naar schatting € 18.000. – (± € 4.100,- voor personeel, ± € 7.200,- voor trainingsapparatuur en ± € 6.700,- voor trainingsmateriaal) of jaarlijks gemiddeld € 4.500,-.

Stichting Daya Mina Sri Lanka draagt € 2.000 bij. -, Stichting Daya Mina Nederland € 6.000,- en de Van Doorn Stichting wil de resterende € 10.000,- (of jaarlijks € 2.500,-) bijdragen waarvoor de Van Doorn Stichting sponsors zoekt!