Verbetering capaciteit en kwaliteit van het onderwijs in Noukoula, regio Segou, Mali
Noukoula, Mali

Door een meerjarige samenwerking met GAAS-Mali wordt de toegang en kwaliteit van basisonderwijs en beroepsopleiding verbeterd. In een eerste fase (2015-2016) werden drie klaslokalen voor het lager onderwijs gebouwd, en een kas en moestuin aangelegd om de ouders van extra inkomsten te voorzien en hen te stimuleren om ook hun dochters naar school te sturen. In een tweede fase (2017-2018) werden de resterende klaslokalen en sanitaire voorzieningen gebouwd en voorlichting gegeven over hygiene. In een derde fase (2022-2023) worden beroepsopleidingen opgezet voor degenen die het basisonderwijs hebben voltooid, alsmede voor vroegtijdige schoolverlaters.

Voor deze derde fase zijn gereedschappen nodig voor beroepsopleiding en voor het verstrekken van starterstoolkits na het afronde van de opleiding. De gemeente stelt een deel van het benodigde geld beschikbaar en voor de overige € 5.000 zoekt de Van Doorn Stichting sponsoren!

Ingezameld: € 0,-

Projectinformatie
De situatie

Noukoula (regio Segou – Mali) heeft slechts 30.000 inwoners en ligt 150 km ten oosten van de hoofdstad Bamako en 80 km ten zuiden van de regionale hoofdstad Segou. Onderwijsfaciliteiten zijn zeer beperkt, de enige basisschool is gebouwd door de niet-gouvernementele organisatie GAAS-Mali, in eerste instantie alleen voor de kinderen van de Noukoula en zes omliggende dorpen. GAAS-Mali wilde jongens en meisjes gelijke kansen geven op onderwijs en kreeg steun om een tuinbouwkas en moestuin aan te leggen om ouders een stimulans te geven om hun dochters naar school te sturen. Voor vervolgopleidingen moeten jongens en meisjes naar grotere steden. Meer dan 50% van de jongens haakt dan af omdat ze geen familie of onderdak in de stad hebben en alle meisjes haken af omdat hun ouders er niet mee instemmen. Het door oorlog geteisterde centrale deel van Mali, waar Noukoula gelegen is, maakte het volgen van vervolgonderwijs extra moeilijk en de covid-19-pandemie maakte tot 2021 een einde aan elke vorm van onderwijs.

Het belang van het project

UNICEF meldt dat het onderwijs in het door oorlog verscheurde Mali in een crisis verkeert en dringend internationale steun nodig heeft om het beschadigde onderwijssysteem te herstellen en kinderen weer naar school te krijgen. Internationale donoren reageren snel op noodsituaties met geld voor voedsel, water, gezondheidszorg en andere basisbehoeften. Maar ze hebben de neiging om weinig te geven voor onderwijs, dat laag op hun prioriteitenlijstje staat. Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 zijn in Midden- en Noord-Mali nog steeds 1500 scholen gesloten vanwege veiligheidsoverwegingen, waardoor een kwart miljoen kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Dit komt bovenop de één miljoen kinderen die regelmatig niet naar school gaan vanwege armoede, chronisch gebrek aan infrastructuur en leraren. Financiële steun kan het voor veel niet schoolgaande kinderen mogelijk maken om weer naar school te gaan.

De uitvoerende organisatie

GAAS Mali werd opgericht in 2008 en heeft tot doel de empowerment van gemeenschappen en hen toegang te geven tot sociale basisvoorzieningen. Het grootste deel van zijn ervaring is in empowerment in landbouwactiviteiten (inclusief irrigatie) en in agro-businesses. In de afgelopen acht jaar heeft het ook empowermenttrainingen voor vrouwen gegeven (negen informele trainingsprogramma’s van 1 tot 3 maanden voor in totaal 400 cursisten). GAAS-Mali heeft vier vestigingen met 84 medewerkers. GAAS-Mali geeft trainingen in de open lucht, in klaslokalen van bestaande scholen in de dorpen en werkte samen met het Wassa Instituut voor beroepsopleiding.

Het beoogde projectresultaat

De eerste fase resulteerde in de bouw van de eerste klaslokalen voor het basisonderwijs en de aanleg van een waterput, tuinbouwkas en moestuin, waar ouders van de schoolkinderen groenten kunnen verbouwen, die ze verkopen op de markt in Konobugou. Met de verkoop van de groenten verbeterde het inkomen van de lokale bevolking en werden ouders aangemoedigd om hun dochters naar school te sturen. Kortom, een project met een sterke factor gendergelijkheid en armoedebestrijding! De tweede fase resulteerde in de bouw van de resterende klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor de school. De doelstelling om voor basisonderwijs te zorgen werd bereikt met een opkomst van bijna 50-50 jongens en meisjes. De beoogde derde fase richt zich op beroepsopleiding en is in eerste instantie gericht op het opleiden van 20 jongeren die de basisschool hebben voltooid en voortijdige schoolverlaters in de meest gevraagde vaardigheden. Geplande training zijn onder meer in tegelzetten loodgieterstechniek, fotovoltaïsche energie, en zonne-energie-installaties, en in agro-business en voedselproductietechnieken.

De kans op duurzaamheid

Aan het einde van de beroepsopleiding worden de studenten uitgerust en ingezet als particuliere service-provider in de regio. Hun diensten worden betaald en stellen hen in staat voor zichzelf te zorgen en meer gereedschap aan te schaffen. Elke opgeleide technicus begeleidt naar verwachting ten minste drie leerlingen in hun vakgebied. Deze stage geeft aan ten minste 60 jongeren de kans om on-the-job te worden opgeleid en gekwalificeerd vakman te worden en daarmee het aantal service-providers vergroten. Deze leerketen wordt voortgezet voor zowel jongens als meisjes. Ze kunnen zich organiseren in cooperaties van service-providers om zich in deze markt beter te positioneren en hun economische capaciteiten te versterken.

De benodigde fondsen

Voor deze derde fase zijn fondsen nodig voor beroepsopleidingen door het Wassa Institute (tegelzetter- en loodgieterstechnieken, fotovoltaïsche energie en zonne-energie-installaties), de beroepsopleidingen door de afdeling Voedselverwerking en -distributie (in agro-business en voedselproductietechnieken), en door GAAS-Mali en voor het verstrekken van starterstoolkits aan de afgestudeerde technici (toolkits voor tegelzetten en loodgieterswerk, toolkits voor zonne-energie-installaties en toolkits voor voedselproductie).

De gemeente en de gemeenschap stellen een deel van het benodigde geld ter beschikking (equivalent € 800) en voor de overige € 5.000 zoekt de Van Doorn Stichting sponsors!

Het verloop van fase 1

In november 2015 had de lokale bevolking zelf de nieuwe klaslokalen tot op dakhoogte gemetseld met cement dat door de gemeente Konobougou ter beschikking was gesteld. Met fondsen van de Stichting Eerlijk Delen en de School van de Toekomst in Ede konden het dak, de vloer en de ramen en deuren worden gerealiseerd. Voor de afwerking van de binnen- en buitenmuren stelde de bevolking ongeschoolde arbeid ter beschikking en betaalden wij het cement en de metselaars en stukadoors.

De regentijd bracht eind 2015 een flinke kink in de kabel omdat de bestaande klaslokalen zwaar beschadigd werden. De nieuwe klaslokalen moesten daarom meteen in gebruik genomen worden om de leerlingen van de ingestorte klaslokalen te huisvesten. Gelukkig kon het bestaande onderwijs zo in ieder geval doorgang vinden, maar de beoogde uitbreiding van de school moest worden uitgesteld.

De bouw van de sanitaire voorzieningen en de aanschaf van meubilair vond plaats in de zomer van 2016 – met fondsen uit het Addo Kranendonk Fonds. Daarnaast zijn het oudercomité, ouders en schoolkinderen voorgelicht op het gebied van hygiëne en zijn hygiëne-kits verstrekt. De leerkrachten van de school hebben bovendien een training ontvangen waardoor zij de voorlichting kunnen voortzetten.

Tegelijkertijd is met fondsen van Rabobank|Share4More een tuinbouwkas gebouwd, een waterput geslagen en een watertoren gebouwd. Dit heeft inmiddels een mooie oogst opgeleverd, waarvan de helft voor eigen consumptie is gebruikt en de andere helft op de lokale markt is verkocht. Van de opbrengst is lesmateriaal voor de school aangeschaft en kleding en schoeisel voor leerlingen van zeer arme gezinnen.

Het verloop van fase 2

De eerste fase van het project werd aan het eind van de zomer van 2016 afgesloten en met GAAS-Mali en de school geëvalueerd. Iedereen is enorm gemotiveerd om deze successen vast te houden en voort te zetten! Vandaar dat de Stichting toegestemd heeft een tweede fase van het project te financieren: het alsnog bouwen van 3 extra klaslokalen, zodat de initieel beoogde uitbreiding van de capaciteit ook gerealiseerd kan worden. Voor deze uitbreiding – die in 2 jaar werd gerealiseerd – is een bedrag van € 21.000 (€ 7.000 per klaslokaal per jaar) beschikbaar gemaakt; de helft werd gesponsord door de Aalbers Kersten Holding uit Nijmegen en de andere helft is gefinancierd met een gift van de ASN Foundation!

De 2e fase van het project is in het 4e kwartaal van 2017 van start gegaan. In het 1e kwartaal van 2018 is het terrein bouwrijp gemaakt en is de fundering aangelegd. En in de loop van 2018 maakten de bevolking de cement blokken en werden door vakmensen de muren gemetseld en voorzien van gewapend betonnen ringbalken. De werkzaamheden werden tijdens het regenseizoen – van juni t/m september – gestaakt want in die periode is iedereen druk in de weer met agrarische activiteiten op het land.

In de loop van 2019 is het dak op de school geplaatst, de ramen en deuren geplaats, de klaslokalen voorzien van plafonds en alle binnen en buitenmuren afgewerkt. Eind 2019 waren alle klaslokalen gereed.