Verbetering capaciteit en kwaliteit onderwijs in Mali
Noukoula, Mali

GAAS-Mali wil dat meisjes dezelfde kans op onderwijs krijgen als jongens.

In 2014 wilde GAAS-Mali drie extra klaslokalen bouwen zodat de hele basisschoolopleiding door de kinderen in Noukoula kan worden gevolgd. Daarmee kan voorkomen worden dat veel meisjes te vroeg afhaken. Daarnaast was het geen overbodige luxe om de bestaande klaslokalen – die alleen uit boomstammen met een dak van takken en stro bestonden – te verbeteren. Om ouders over te halen dochters naar school te sturen, werd op het schoolterrein een waterput geslagen, een groetetuin aangelegd en een tuinbouwkas opgezet.

Dankzij de trouwe bijdrage van de bevolking – in termen van ongeschoolde arbeid, lokale materialen (zand) en water – kon dit project in enkele jaren geheel volgens planning worden gerealiseerd en werd het aantal schoolgaande meisjes verdubbeld.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld voor fase 1: € 25.000,-
Ingezameld voor fase 2: € 21.000,-

Sponsoren: Aalbers-Kersten Holding, Addo Kranendonk Fonds, ASN FoundationRabobank Share4More en Stichting Eerlijk Delen

Projectinformatie
De situatie

In Noukoula (Mali) staat een school. Het is de enige (lagere) school in Noukoula en de in een omtrek van 5 kilometer liggende 6 dorpen. Deze school is een aantal jaren geleden opgezet door GAAS-Mali, een niet-overheidsorganisatie die in de Segou-regio projecten uitvoert op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en plattelandsontwikkeling. GAAS-Mali heeft bij de Van Doorn Stichting een verzoek ingediend om financiële steun voor de verbetering van de school.

De school heeft zes klassen voor 250 leerlingen (176 jongens en 74 meisjes). Het doel van GAAS-Mali is om meisjes dezelfde kans op onderwijs te geven als jongens. Van de school in Noukoula zijn zes van de negen klassen voor basisonderwijs, bedoeld voor de kinderen van Noukoula en de zes omliggende dorpen. Alle jongens en 50% van de meisjes uit die dorpen gaan naar deze school. Want ondanks alle inspanningen van GAAS-Mali zijn veel ouders nog altijd moeilijk over te halen om hun dochters dezelfde kans op onderwijs te geven als hun zonen, waardoor er dus ook 50% NIET naar school gaat.

Bovendien moeten de kinderen voor de laatste drie jaar basisonderwijs naar de stad Konobougou, 10 kilometer van Noukoula. Ruim 50% van de jongens valt dan af omdat ze geen familie of logeeradres in de stad hebben. En alle meisjes haken af omdat de ouders geen toestemming geven.

Het belang van het project

Het streven van GAAS-Mali om zo wel jongens als meisjes een kans op onderwijs te geven is prijzenswaardig en verdient het om ondersteund te worden!

De uitvoerende organisatie

Paul heeft Noukoula in januari 2014 bezocht. Hij werd bijzonder hartelijk onthaald door achtereenvolgens alle kinderen van de school, hun ouders, het schoolbestuur, de dorps-chef van Noukoula en de dorps-chefs van de zes omliggende dorpen. Er zijn goede gesprekken gevoerd en wij kregen van GAAS-Mali direct een betrouwbare en kundige indruk, en die indruk bleek in de praktijk ook helemaal te kloppen.

Het beoogde projectresultaat

GAAS-Mali heeft ons in 2014 gevraagd hen te helpen de financiering rond te krijgen voor de bouw van drie extra klaslokalen, zodat de school alle negen klassen van de basisschool heeft. Hiervoor was in totaal € 11.600 nodig. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om € 13.400 in te zamelen t.b.v. het slaan van een waterput, de verbetering van de toiletten en de aanleg van een groentetuin, waar de ouders van leerlingen groenten kunnen verbouwen die ze op de markt van Konobougou kunnen verkopen. Met de verkoop van de groenten kunnen de inkomsten van de lokale bevolking verbeterd worden en worden ouders gestimuleerd ook hun dochters naar school te sturen. Kortom, een project met een sterke gender equality en poverty reduction-factor!

Het verloop van fase 1

In november 2015 had de lokale bevolking zelf de nieuwe klaslokalen tot op dakhoogte gemetseld met cement dat door de gemeente Konobougou ter beschikking was gesteld. Met fondsen van de Stichting Eerlijk Delen en de School van de Toekomst in Ede konden het dak, de vloer en de ramen en deuren worden gerealiseerd. Voor de afwerking van de binnen- en buitenmuren stelde de bevolking ongeschoolde arbeid ter beschikking en betaalden wij het cement en de metselaars en stukadoors.

De regentijd bracht eind 2015 een flinke kink in de kabel omdat de bestaande klaslokalen zwaar beschadigd werden. De nieuwe klaslokalen moesten daarom meteen in gebruik genomen worden om de leerlingen van de ingestorte klaslokalen te huisvesten. Gelukkig kon het bestaande onderwijs zo in ieder geval doorgang vinden, maar de beoogde uitbreiding van de school moest worden uitgesteld.

De bouw van de sanitaire voorzieningen en de aanschaf van meubilair vond plaats in de zomer van 2016 – met fondsen uit het Addo Kranendonk Fonds. Daarnaast zijn het oudercomité, ouders en schoolkinderen voorgelicht op het gebied van hygiëne en zijn hygiëne-kits verstrekt. De leerkrachten van de school hebben bovendien een training ontvangen waardoor zij de voorlichting kunnen voortzetten.

Tegelijkertijd is met fondsen van Rabobank|Share4More een tuinbouwkas gebouwd, een waterput geslagen en een watertoren gebouwd. Dit heeft inmiddels een mooie oogst opgeleverd, waarvan de helft voor eigen consumptie is gebruikt en de andere helft op de lokale markt is verkocht. Van de opbrengst is lesmateriaal voor de school aangeschaft en kleding en schoeisel voor leerlingen van zeer arme gezinnen.

Het verloop van fase 2

De eerste fase van het project werd aan het eind van de zomer van 2016 afgesloten en met GAAS-Mali en de school geëvalueerd. Iedereen is enorm gemotiveerd om deze successen vast te houden en voort te zetten! Vandaar dat de Stichting toegestemd heeft een tweede fase van het project te financieren: het alsnog bouwen van 3 extra klaslokalen, zodat de initieel beoogde uitbreiding van de capaciteit ook gerealiseerd kan worden. Voor deze uitbreiding – die in 2 jaar werd gerealiseerd – is een bedrag van € 21.000 (€ 7.000 per klaslokaal per jaar) beschikbaar gemaakt; de helft werd gesponsord door de Aalbers Kersten Holding uit Nijmegen en de andere helft is gefinancierd met een gift van de ASN Foundation!

De 2e fase van het project is in het 4e kwartaal van 2017 van start gegaan. In het 1e kwartaal van 2018 is het terrein bouwrijp gemaakt en is de fundering aangelegd. En in de loop van 2018 maakten de bevolking de cement blokken en werden door vakmensen de muren gemetseld en voorzien van gewapend betonnen ringbalken. De werkzaamheden werden tijdens het regenseizoen – van juni t/m september – gestaakt want in die periode is iedereen druk in de weer met agrarische activiteiten op het land.

In de loop van 2019 is het dak op de school geplaatst, de ramen en deuren geplaats, de klaslokalen voorzien van plafonds en alle binnen en buitenmuren afgewerkt. Eind 2019 waren alle klaslokalen gereed.

Het resultaat

Dankzij de trouwe bijdrage van de bevolking – in termen van ongeschoolde arbeid, lokale materialen (zand) en water – kon de bouw van de school geheel volgens planning worden gerealiseerd.

Wij zijn echter supertrots op dit project en vinden het dan ook niet meer dan terecht dat in februari 2019 onze lokale partner, GAAS-Mali, door de Malinese overheid werd uitgeroepen tot beste NGO van de Ségou-regio!

Het is bijzonder om de belangstelling en inzet van de bevolking te zien; de bouw verloopt iets langzamer dan wanneer dit door een aannemer zou zijn gedaan, maar de betrokkenheid en “sense of belonging” is vele malen groter!