Vakopleidingen en starterstoolkits voor niet-schoolgaande meisjes in Kasulu – Tanzania
Kasulu – Tanzania

Rural and Urban Development Initiative Agency (RUDIA) Tanzania is een niet-gouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de beroepsontwikkeling van adolescente meisjes en hun empowerment tegen gender gerelateerd geweld. De organisatie bevordert onder meer het zelfstandig ondernemerschap van adolescente niet-schoolgaande meisjes. De organisatie identificeert beroepsopleidingscentra en schrijft deze meisjes in voor opleidingen en geeft hun de middelen die ze nodig hebben om een eigen bedrijfje op te starten.

Voor de opleidingen en de aanschaf van starterstoolkits is een bedrag van € 3.500 nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te ondersteunen!

Ingezameld: € 3.500,-
Sponsor: Transfair Stichting

Projectinformatie
De situatie

Kasulu ligt in het westen van Tanzania, vlak bij de grens met de Republiek Burundi, en telde in 2012 634.038 inwoners (208.244 in de stad Kasulu en 425.794 in het landelijke district). Het is het op een na grootste district in de regio Kigoma. Het district heeft de afgelopen 40 jaar een groot aantal vluchtelingen uit Burundi en Congo opgevangen. Tot op heden herbergt het Nyarugusu-vluchtelingenkamp nog altijd 78.911 Congolese vluchtelingen en 49.374 Burundese vluchtelingen. Het grote aantal vluchtelingen (20% van de inwoners van het district) heeft een merkbaar effect op de gastgemeenschappen.

De belangrijkste economische activiteit in het district is zelfvoorzienende landbouw en in de stad Kasulu vooral kleine en middelgrote bedrijven. Volgens de statistieken valt ten minste 40 procent van de meisjes die naar de lagere en middelbare school gaan voortijdig af vanwege een vroege zwangerschap en dit aantal blijft jaar na jaar toenemen. De mogelijke oorzaken zijn armoede (ouders kunnen het schoolgeld voor meisjes niet betalen), verouderde gebruiken en tradities (gedwongen kind-huwelijken), discriminatie en gender gerelateerd geweld en onwetendheid over vrouwenrechten. Ook de aanwezigheid van grote vluchtelingenkampen heeft gevolgen voor de veiligheid van tienermeisjes.

Tienerzwangerschappen zijn een serieus probleem in het district, het resulteert in een cohort jonge meisjes met weinig opleiding en beperkte economische kansen die zichzelf en hun gezin niet kunnen onderhouden.

Het belang van het project

Het doel van het project is om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van niet-schoolgaande meisjes en jonge vrouwen te verminderen en hen te voorzien van beroeps- en ondernemersvaardigheden om het probleem van werkloosheid en inkomensarmoede te verminderen en hen buiten het huidige gevaar van hiv en aids infecties te houden.

Het project richt zich op het helpen van niet-schoolgaande meisjes en jonge vrouwen om toegang te krijgen tot een beroepsopleiding op gebieden als kleermakerij, kledingontwerp (batik), zeepproductie en kappers. Het project is ook bedoeld om training te geven over gendermainstreaming, training in marketing, het genereren van inkomsten en manieren om financiële administratie bij te houden voor bedrijfsduurzaamheid.

Door vaardigheden te verwerven, krijgen de voortijdige schoolverlaters de kans om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt of om zelf een bedrijfje te starten. Het zal hen niet alleen in staat stellen om inkomsten te genereren, maar uiteindelijk zal het hun gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid vergroten en hen voorbereiden op het omgaan met discriminatie en gender gerelateerd geweld in de samenleving.

De uitvoerende organisatie

Rural and Urban Development Initiative Agency (RUDIA) Tanzania is een niet-gouvernementele organisatie opgericht in 2006 en actief in het Kasulu-district, Kigoma-regio van Tanzania.

De kernactiviteit is de empowerment van jeugd en adolescente meisjes; empowerment van meisjes en vrouwen tegen gender gerelateerd geweld; en activiteiten op het gebied van gezondheid, onderwijs en milieubeheer. Het heeft een breed scala aan activiteiten uitgevoerd, zoals de empowerment van gemeenschappen op het gebied van gezondheidspreventie en het gebruik van gezondheidsdiensten; vrouwencollectieven uitrusten met koelkasten op zonne-energie om de vis op te slaan die ze te koop aanbieden; het stoppen van kinderarbeid en het promoten van spaar- en leenverenigingen in dorpen; pleiten voor betere voeding voor peuters door middel van workshops over voedselbereiding; het voeren van voorlichtingscampagnes over seksuele reproductieve gezondheid; en empowerment van jongeren door middel van beroep- en ondernemerschapsopleidingen.

Vanwege haar aanwezigheid en inzet voor het Kasulu district, is RUDIA een belangrijke partner geworden voor overheidsinstanties om plattelandsgemeenschappen van Kasulu te bereiken bij het realiseren van ontwikkelingsactiviteiten van de overheid.

Het beoogde projectresultaat

Het belangrijkste resultaat van dit project is ervoor te zorgen dat 18 niet-schoolgaande meisjes en jonge vrouwen, samen met hun families, hun levensonderhoud hebben verbeterd. Een beroepsopleiding is van cruciaal belang bij het bestrijden van armoede, aangezien het deze meisjes van tussen 16 en 26 jaar in staat stelt de arbeidsmarkt te betreden waar kansen op werk zijn.

Achttien meisjes en jonge vrouwen krijgen een vakopleiding en ondernemerschapstraining en krijgen daarna op krediet een starterstoolkit voor kleermakers. Ze kunnen daarmee hun eigen onderneming starten, het microkrediet voor starterstoolkit terugbetalen en zichzelf en hun gezin te voorzien van een regelmatig inkomen en daarmee hun uitgaven voor gezondheid, onderwijs en voedselbehoeften kunnen plannen.

Een extra aantal meisjes en jonge vrouwen kan op den duur soortgelijke vakopleidingen en ondernemerschapstraining volgen.

De kans op duurzaamheid

Na een vak en ondernemerschapsopleiding van zes maanden zullen de 18 geselecteerde niet-schoolgaande meisjes en jonge vrouwen zich bezighouden met inkomen genererende activiteiten door de geleerde vaardigheden toe te passen. De starterstoolkits die op krediet worden verstrekt, zullen worden terugbetaald in ongeveer zes maanden, hetgeen de aanschaf van andere starterstoolkits voor een volgende groep mogelijk maakt. Een deel van de stagiaires zal uiteindelijk de opleiding gedeeltelijk of volledig zelf kunnen betalen. De behoefte om volgende opleidingen te sponsoren zal daarom geleidelijk verdwijnen.

RUDIA zal ervoor zorgen dat de projectoutput en -resultaten duurzaam zijn voor de begunstigden en de gemeenschap als geheel. De begunstigden van het project zullen hun levensonderhoud en sociaal welzijn verbeteren; een baan hebben of zelfstandige werkzaam zijn en zo een levensvatbaar inkomen genereren.

Het resultaat

Begin 2022 zijn achttien meisjes / jonge vrouwen begonnen aan een kleermakersopleiding en aansluitend een ondernemerschap training. Na de opleiding ontvingen zij (op krediet) naaimachines om een eigen naaiatelier in hun dorp op te zetten. Medio 2022 startte een nieuwe groep meisjes de opleiding. Tegen de tijd dat de tweede groep klaar is met de opleiding, moet de eerste groep hun krediet (naaimachines) hebben afgelost en kan er voor de tweede groep ook naaimachines worden aangeschaft.