Uitbreiding timmermansopleiding in Oeganda
Kinyamaseke, Kasese District, Oeganda

ABEXINAH, een lokale, niet-overheids- en non-profitorganisatie, wil kansarme jongeren timmervaardigheden bijbrengen, zodat zij na de opleiding hun brood kunnen verdienen met de productie en verkoop van meubels, hun eigen werkplaats op kunnen starten en zelfredzaam worden.

Het project is in samenwerking met de Stichting Tools To Work uitgevoerd die de revisie van (tweedehands) machines en gereedschappen en de verscheping ervan naar Oeganda heeft verzorgd.

Project is succesvol uitgevoerd

Ingezameld: € 4.800,-

Sponsor: Aelbrechtsfonds

Projectinformatie
De situatie

Kinyamaseke ligt in het Kasese District in Oost Oeganda, aan de grens met de Democratische Republiek Congo. Dit gebied kent al jaren een grote toestroom van Congolese vluchtelingen die het geweld in eigen land ontvluchten. De meerderheid van deze vluchtelingen bestaat uit niet-begeleide minderjarigen en jeugdige slachtoffers van seksueel en/of gender gerelateerd geweld.

De plattelandsbevolking van het Kasese District is arm en het aantal hiv-besmettingen, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en de jeugdwerkeloosheid is erg hoog. Ouders hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen en veel kinderen verlaten school vroegtijdig als gevolg van armoede of de dood van een van de ouders. De armoede wordt veroorzaakt door slechte seizoensoogsten en een gebrek aan andere activiteiten waarmee inkomen kan worden gegenereerd.

Het belang van het project

In 2014 heeft ABEXINAH een onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de jeugdwerkeloosheid te achterhalen. Het bleek dat de jongeren die – veelal als gevolg van armoede – niet naar school gaan uit verveling vluchten in drugs en zakkenrollerij. Vaak verlaten zij hun ouderlijk huis en worden straatkind met weinig vooruitzichten voor de toekomst. Uit het onderzoek bleek echter ook een grote belangstelling bij deze jongeren om een vak te leren en daarmee een inkomen te genereren.

Deze bevindingen zijn met de leiders van de lokale gemeenschappen uitgebreid besproken, wat onder meer tot de oprichting van het centrum heeft geleid. Vertegenwoordigers van de gemeenschap zijn lid van de board of trustees. Binnen ABEXINAH is maximale participatie van alle belanghebbenden gegarandeerd en – mede hierdoor – ook de kwaliteit van de trainingen.

De uitvoerende organisatie

Het project wordt uitgevoerd door ABEXINAH Orphans and Vulnerable Community Centre, een lokale, niet-overheids- en non-profitorganisatie. ABEXINAH is opgericht in 2009 door vijf jonge mannen uit het Kasese District die zelf externe steun hebben gehad voor hun opleiding en die daardoor een opleiding konden volgen aan universiteiten in de hoofdstad Kampala.

De missie van ABEXINAH is om de uitzichtloosheid van weeskinderen en andere kansarme jongeren te doorbreken. Dat wil men bereiken door hen in staat te stellen een ambacht te leren (houtbewerking, kleding maken, lassen). Hierdoor kunnen zij vervolgens met de verkoop van zelfgemaakte producten geld verdienen en schoolgeld en medische rekeningen voor hun familie betalen.

De opleidingen moeten de levens van deze kwetsbare jongeren veranderen! ABEXINAH is ervan overtuigd dat overleving en zelfvoorziening voor hen gerealiseerd kan worden door middel van beroepsopleidingen. Gezien de grote vraag en het beperkte aanbod naar goede meubels en andere timmerproducten is besloten tot het opstarten van een timmermansopleiding voor hoogwaardige producten. De jonge leerlingen leren niet alleen vaardigheden maar ook om grote inkooporders binnen te halen, zodat duurzaamheid en een goede omzet bereikt kan worden.

In de afgelopen drie jaar heeft ABEXINAH 110 jongeren opgeleid (waaronder 80 weeskinderen), waarvan 1/3 in timmerwerk, 1/3 in kleermaken en 1/3 in lassen. De capaciteit van het centrum is beperkt maar de kwaliteit van de opleidingen zijn bevredigend.

Het beoogde projectresultaat

Het doel van ABEXINAH met dit project is om (1) kansarme jongeren te voorzien van timmervaardigheden, zodat zij na de opleiding hun brood kunnen verdienen met de productie en verkoop van meubels; (2) getrainde jongeren de gelegenheid te geven in de werkplaats te blijven werken en betaald werk verrichten; en (3) jongeren in staat te stellen hun eigen werkplaats op te starten en zelfredzaam te worden.

In samenwerking met Safe the Children – dat elk jaar een aantal weeskinderen als leerling aanmeldt – en de stichting Urban and Rural Advancement zijn in de afgelopen tien jaar successen behaald. Maar de faciliteiten voor met name de timmermansopleiding zijn erg klein en met de beperkte trainingsapparatuur en gereedschappen kunnen niet meer dan 10 stagiairs per jaar worden getraind. ABEXINAH wil deze capaciteit vergroten tot ca. 30 stagiairs per jaar door een werkplaats toe te voegen aan het huidige trainingscentrum. Hiermee moet ruimte worden gecreëerd voor een combinatie van training en stages in de werkplaats. Het centrum kan dan bovendien – door verkoop van de producten van de stagiairs – inkomsten genereren voor haar activiteiten en zo onafhankelijker worden van sponsoren.

De kans op duurzaamheid

Met ondersteuning van De Van Doorn Stichting heeft ABEXINAH een ondernemingsplan en (voor meerdere opleidingen) een leerplan opgesteld. Hiermee is geborgd dat de doelstellingen bereikt kunnen worden. In het plan is aandacht gegeven aan het efficiënt functioneren van het centrum, het bereiken van duurzaamheid, de borging van de kwaliteit van de opleidingen en aan de erkenning door de overheid.

Het plan voorziet er ook in dat het trainingscentrum na een opstartperiode financieel volledig zelfstandig kan opereren. De trainingen zijn praktijkgericht en zullen door leerlingen gemaakte producten opleveren. De verkoop hiervan zal als grootste bron van inkomsten voor het centrum gaan fungeren naast het cursusgeld dat Safe The Children voor ‘haar’ leerlingen betaalt en eventuele subsidies van de overheid. Na het eerste jaar kan het trainingscentrum financieel onafhankelijk functioneren.

Het verloop van het project

Een nieuwe werkplaats is door ABEXINAH gebouwd met financiële steun van EU-can-aid. De houtbewerkingsmachines en gereedschappen voor de training zijn ter beschikking gesteld door Stichting Tools To Work uit Nederland. Met de revisie van deze (tweedehands) machines en gereedschappen en de verscheping ervan naar Oeganda was een bedrag van € 4.800 gemoeid.  De financiering hiervan werd door het Aelbrechtsfonds beschikbaar gemaakt.

Het resultaat

Begin 2021 kwam de container met machines en gereedschappen in Oeganda aan en kon met het opzetten van de training worden begonnen. De opleiding in de nieuwe werkplaats met de aanvullende apparatuur startte medio 2021.