Uitbreiding middelbare landbouw- en veeteeltschool in Indonesië
Majalenka, West-Java, Indonesië

De religieuze organisatie YPPA vangt jongeren op die uit het openbare onderwijssysteem vallen en dreigen te mislukken in de maatschappij. De organisatie wil deze jonge mensen naast religieus onderwijs ook landbouw- en veeteeltonderwijs geven.

Om dit te kunnen realiseren moesten er twee extra klaslokalen gebouwd worden.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 400,-

Projectinformatie
De situatie

In januari 2010 is YPPA begonnen met het opvangen van school-dropouts, die al gauw als de mislukkelingen van de maatschappij worden beschouwd. De organisatie richtte zich voorheen vooral op religieus onderwijs, en had daarvoor twee klaslokalen beschikbaar waar in shifts lesgegeven werd.

De uitvoerende organisatie

Yayasan Pondok Pesantren Assyafi’Iyyah (YPPA) is een religieuze organisatie die al in 1958 is opgericht.

Het beoogde projectresultaat

Het initiatief om jongeren op te vangen die uit het openbare onderwijssysteem vallen en dreigen te mislukken in de maatschappij, is van meer recente datum. De organisatie wil deze jonge mensen naast religieus onderwijs ook landbouw- en veeteeltonderwijs geven. Om dit te kunnen realiseren moesten er twee extra klaslokalen gebouwd worden.

De benodigde fondsen

Het bestuur van Yayasan Pondok Pesantren Assyafi’Iyyah had in oktober 2012 voor de bouw van twee extra klaslokalen IDR 75 miljoen nodig (ca. € 4.600) en heeft meerdere organisaties en individuen benaderd met het verzoek om financiële ondersteuning.

Met het bestuur was overeengekomen dat de Van Doorn Stichting op de hoogte gehouden zou worden van de resultaten van hun overige sponsoracties, terwijl de Van Doorn Stichting binnen haar eigen netwerk in Indonesië fondsen zou proberen te verzamelen.

Deze inzamelingsactie leverde uiteindelijk IDR 5 miljoen (ca. € 400) op. Een kleine bijdrage maar samen met andere donaties voldoende om de twee extra klaslokalen te bouwen t.b.v. middelbaar landbouw- en veeteeltonderwijs.

Het resultaat

Sindsdien krijgen jaarlijks ca. 60 leerlingen deze 3-jarige opleiding.