Uitbreiding meubelmakersopleiding in Kenia
Githurai, Kenia

Het Fountain Youth Initiative in Kenia wil met goede, kansrijke en betaalbare beroepsopleidingen de kwetsbare jongeren van de Githurai sloppenwijken in staat stellen om een vak te leren, werk te vinden en een inkomen te genereren, zodat hun leefomstandigheden en die van de gemeenschap verbeteren.

Om de bestaande meubelmakersopleiding uit te breiden zijn houtbewerkingsmachines en –gereedschappen nodig. Die worden door de stichting Tools To Work beschikbaar gemaakt. Voor de revisie van deze (tweedehands) machines en gereedschappen, de verscheping ervan naar Kenia en de aanschaf van training materiaal voor het opstarten van de training is € 3.500 nodig.

Doelbedrag: € 3.500,-

Ingezameld: € 3.500,-

Sponsor: Transfair Stichting 

Projectinformatie
De situatie

Githurai, een buitenwijk van Nairobi, is een mix van sloppenwijken en woonwijken met ca. 800.000 inwoners. Ca. 70% hiervan zijn jongeren en kinderen. De bevolking is kosmopolitisch met inwoners van bijna alle stammen van Kenia en vluchtelingen uit Zuid-Soedan, Congo, Rwanda en Ethiopië.

Stedelijke groei in Afrika verloopt snel en ongecoördineerd, ook hier. In Githurai leeft men onder moeilijke omstandigheden. Terwijl de kosten voor levensonderhoud alleen maar hoger worden, is er is sprake van extreme armoede, overbevolking, een hoog aantal hiv-geïnfecteerde mensen, gebrekkige toegang tot water en sanitair. De slechte sociaaleconomische omstandigheden leiden bovendien tot analfabetisme, want ouders hebben geen geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Door het gebrek aan kennis en vaardigheden kunnen jongeren geen werk vinden en blijft de vicieuze cirkel van armoede in stand. Drie op de vijf jongeren in Githurai is werkloos, en de meerderheid probeert te overleven door middel van prostitutie, criminaliteit en de handel in of het gebruik van drugs.

Het belang van het project

De sloppenwijken van Githurai liggen op een strategisch plek; 16 km van het centrum van Nairobi. Door de groei van de stad is hier veel werkgelegenheid beschikbaar voor bouwvakkers en meubelmakers. Helaas hebben de inwoners van de sloppenwijken daar weinig profijt van omdat ze daarvoor niet geschoold zijn.

Het Fountain Youth Initiative heeft in 2016 een centrum voor beroepsopleidingen opgericht dat gesubsidieerde computertrainingen en kleermakersopleidingen verzorgt. Hier hebben de afgelopen drie jaar 600 jongeren een opleiding gevolgd, waarvan ca. 64% een baan gevonden heeft of een eigen bedrijfje is begonnen. In augustus 2018 is het centrum, met steun van de Vliegende Meubelmakers, uitgebreid met een meubelmakersopleiding. In een kleine timmerwerkplaats kunnen jaarlijks 8 studenten een opleiding houtbewerking volgen. De vraag naar deze opleiding is veel groter, maar door het beperkte aantal houtbewerkingsmachines en gereedschappen en doordat de training wordt aangeboden met (parttime) vrijwilligers kan hier nog geen invulling aan worden gegeven. Gezien de kansen op de arbeidsmarkt in Nairobi is uitbreiding echter wenselijk!

De uitvoerende organisatie

Fountain Youth Initiative een geregistreerde ngo in Kenia, opgericht in 2009. De organisatie wordt geleid door lokale mensen met steun van internationale vrijwilligers. De missie van FYI is drieledig: de lokale jeugd opvoeden, ontwikkelen en zelfredzaam stimuleren: “Empowerment and transformation of Jobless Youth with Vocational Skills for a Better Life“.

FYI wil met goede, kansrijke beroepsopleidingen tegen een betaalbare prijs de kwetsbare jongeren van Githurai in staat stellen om werk te vinden en een inkomen te genereren, zodat hun leefomstandigheden en die van de gemeenschap verbeteren.

Het beoogde projectresultaat

Het doel van het project ‘Rise up with Carpentry Skills’ is om de werkloosheid onder jongeren in de sloppenwijken van Githurai te verminderen. Als de capaciteit van de meubelmakersopleiding uitgebreid wordt krijgen meer kwetsbare jongeren uit Githurai de kans om technische vaardigheden te leren waarmee zij werk kunnen vinden in Nairobi of een eigen bedrijfje kunnen starten.

Er zijn voor het project 3 concrete doelen gesteld:

  1. Elk jaar moeten 40 jongeren opgeleid worden en tot timmerman / meubelmaker;
  2. De getrainde jongeren worden geholpen bij het vinden van werk, zodat voor minimaal 70% van hen werk verzekerd is;
  3. Er wordt een productiewerkplaats opgezet, waar getrainde jongeren eventueel tijdelijk een werkplek kunnen krijgen. Door middel van de verkoop van meubelen wordt de subsidiëring van de opleidingen mogelijk gemaakt.
De kans op duurzaamheid

Met steun van de Van Doorn Stichting heeft het FYI een bedrijfsplan voor het centrum en leerplannen voor de verschillende opleidingen opgezet. Dit moet ervoor zorgen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt. In het plan is aandacht besteed aan de efficiënte werking van het centrum, het bereiken van duurzaamheid, de borging van de kwaliteit van de opleidingen en erkenning door de overheid.

Het opleidingscentrum zal na een aanloopperiode van één jaar financieel volledig zelfstandig kunnen opereren. In vijf jaar wordt het centrum (met 2 opleidingen; computer en kleermaker) uitgebreid met vier opleidingen: meubelmaker, metaalbewerker, brood en gebak en automonteur. Deze praktijkgerichte opleidingen zullen producten opleveren die door de leerlingen worden gemaakt en verkocht. De opbrengst van deze producten zal geleidelijk de grootste bron van inkomsten voor het centrum worden.
Voor de opleiding tot meubelmaker is het eerste jaar ca. € 7.500 nodig en de verkoop van meubels zal ca. € 4.000 opleveren. Verwacht wordt dat in het 3e jaar de kosten zijn teruggelopen tot ca. € 5.250 per jaar en de inkomsten zijn opgelopen naar € 6.150.

Zodra de productiewerkplaats operationeel is, zal het centrum voldoende inkomsten genereren om de opleidingen voor de meest kansarme jongeren te subsidiëren.

De benodigde fondsen

Voor het project is € 3.500 nodig, waarvan € 2.400 voor de aanschaf van machines en gereedschappen en € 1.100 voor het initiële trainingsmateriaal.

De Stichting Transfair heeft hiervoor € 3.000 ter beschikbaar gesteld, waarmee de aanschaf van machines en gereedschappen en de aanschaf van trainingsmateriaal (hout) mogelijk is gemaakt.

Het verloop van het project

De bouw van de werkplaats wordt met eigen middelen van FYI gerealiseerd. Om de capaciteit van de meubelmakersopleiding te vergroten zijn houtbewerkingsmachines en gereedschappen nodig. Die worden door de stichting Tools To Work (uit Teteringen) beschikbaar gemaakt.

Met de revisie van deze (tweedehands) machines en gereedschappen en de verscheping ervan naar Kenia is een bedrag van € 2.500 gemoeid. De financiering hiervan wordt door de Transfair Stichting ter beschikking gesteld.

De covid-19 pandemie heeft aanzienlijke vertragingen in de verscheping van de machines en gereedschappen tot gevolg.