Tuinbouwonderwijs voor weeskinderen in Kenia
Lambwe Valley, Kenia

LOSUP (Lambwe Orphans SUPport) wil het basisonderwijs in Lambwe Valley uitbreiden met lager landbouwonderwijs voor weeskinderen. Hiervoor zijn groentekassen nodig, waar de kinderen landbouwvaardigheden kunnen aanleren, die ze anders van hun ouders geleerd zouden hebben.

Met sponsorbijdragen is dit mogelijk gemaakt.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 8.820,-

Sponsoren: Aalbers-Kersten Holding en The Collector B&B

Projectinformatie
De situatie

Paul en Petra hebben Lambwe Valley in oktober 2013 bezocht en de ontvangst was hartverwarmend. Ze werden door de kinderen verwelkomd met voordrachten, dans en zang. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs, lokale autoriteiten, vertegenwoordigers van de gemeenschap, school en kerk, bleek duidelijk hoezeer iedereen betrokken is bij dit initiatief en hoe breed de steun voor dit project is. Maar ook bleek – tijdens een rondleiding op het schoolterrein – hoe armoedig, of eigenlijk hartverscheurend de omstandigheden zijn waaronder de kinderen nu onderwijs krijgen.

Paul en Petra hebben destijds ook het terrein bezocht dat door de gemeenschap ter beschikking was gesteld voor de realisatie van de greenhouse en dairyfarming. In mei 2014 werd een ander terrein aangeboden – van 4,7 hectare aan het Victoriameer – dat vruchtbaarder en gemakkelijk te irrigeren is.

Het belang van het project

Dankzij de inkomsten die met de groentekassen verkregen worden, wordt de afhankelijkheid van LOSUP van steun van donoren verminderd, en kan worden gezorgd voor continuïteit van de zorg voor de weeskinderen en het geleidelijk, stap voor stap, verbeteren van hun leefomstandigheden en onderwijskansen.

De uitvoerende organisatie

LOSUP (Lambwe Orphans SUPport) is een organisatie die ca. 120 wezen en halfwezen in het uitgestrekte en dunbevolkte gebied van de Lambwe Valley (tussen Mbita en Homa Bay) ondersteunt door voor hen naar pleeggezinnen te zoeken, onderdak en eten te verzorgen (op school!) en lager onderwijs en vocational training (beroepsonderwijs) te geven. De onderwijzers worden door de overheid geplaatst en betaald.

Het beoogde projectresultaat

LOSUP wil graag het huidige basisonderwijs uitbreiden met lager landbouwonderwijs, en daarvoor groentekassen (voor tuinbouw) en – op de wat langere termijn – een melkveehouderij (stal en koeien voor de productie van melk en yoghurt) opzetten. Zo kunnen de kinderen landbouwvaardigheden aanleren, die ze anders van hun ouders geleerd zouden hebben.

De kans op duurzaamheid

Een gedeelte van de producten kan voor eigen consumptie worden gebruikt, en een deel kan worden verkocht op de markt in Homa-Bay. Door met de verkoop van de groenten en zuivelproducten inkomsten te genereren, kan LOSUP de afhankelijkheid van lokale en internationale donaties afbouwen. Kortom, een project met een sterke empowerment-factor!

LOSUP heeft in 2012 met steun van de Van Doorn Stichting een strategisch beleidsplan en een financieel plan uitgewerkt, dat er goed doortimmerd uitziet. Dit project verdient dan ook alle aandacht en steun en de Van Doorn Stichting wil zich hier dan ook vol overtuiging voor inzetten.

Het resultaat

In juli 2014 is een sponsoractie van start gegaan bij restaurant In de Kazerne in Nijmegen, restaurant Thuis bij Fien in Wijchen en B&B The Collector in Amsterdam. Deze actie leverde binnen één jaar EUR 6.320 op! Daarnaast werden individuele donaties ontvangen, waarmee de benodigde EUR 8.820,- bijeen werd gebracht.

De bouw van de eerste groentekas begon in augustus 2014 en dit leverde in november 2014 de eerste oogst op. Een tweede kas werd begin 2015 gebouwd. Door de inkomsten die met behulp van de kassen gegenereerd worden, maar ook als gevolg van het gratis onderwijsbeleid van de regering, kan nu tweederde van de 120 weeskinderen nu naar staatscholen in de hogere klassen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn de kinderen voorzien van betere kleding, schooluniformen, schoenen en lesmateriaal. Alleen onderwijs voor de lagere klassen van het basisonderwijs wordt nog steeds verzorgd door LOSUP.