Trainingsmateriaal voor Van Merode College in Oeganda
Bwera, Oeganda

Om kwalitatief adequaat beroepsonderwijs te kunnen geven zijn trainingsmateriaal en gereedschappen broodnodig. Bovendien moest het Van Merode College de opleidingsmodules van de school verder ontwikkelen om certificering te verkrijgen door het Ministerie van Onderwijs.

De Van Doorn Stichting heeft fondsen beschikbaar gemaakt voor de aanschaf van het benodigde materiaal, heeft de school geassisteerd bij het ontwikkelen van een businessplan en – op basis van dit plan – met het ontwikkelen van de trainingsmodules en de training van trainers.

Project is succesvol uitgevoerd!

Gedoneerd: € 4.200,-

Sponsor: Kringloopwinkel Woudenberg en Unique

Projectinformatie
De situatie

Het Kasese-district ligt langs de evenaar, aan de grens van Oeganda met de Democratische Republiek Congo. Kasese-stad ontwikkelde zich oorspronkelijk rond de kopermijn van Kilembe en later rond de kobaltmijnbouw, maar Kasese is nu vooral bekend om de nationale parken. Het Queen Elizabeth National Park biedt talloze mogelijkheden voor excursies en safari’s, waaronder vogels spotten en een chimpanseetocht. Rwenzori Mountains National Park staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO met de top 3 hoogste bergtoppen van Afrika, vele watervallen, meren en gletsjers.

Bwera is de grensplaats tussen Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Net als de meer zuidelijker gelegen districten Kanungu en Kisoro kende ook het Kasese-district (Bwera) de afgelopen jaren een grote toestroom van Congolese vluchtelingen die het geweld in de Democratische Republiek Congo ontvluchten. Onder hen veel van hun ouders gescheiden, niet-begeleide minderjarigen, kinderen en ouderen met een handicap en slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld. Aangezien kinderen de meerderheid van de vluchtelingen vormden, moesten veilige ruimten en tijdelijke scholen met adequate sanitaire voorzieningen worden gebouwd.

Het is in deze kwetsbare en soms vijandige omgeving dat het Van Merode College, een gemeenschapsorganisatie, werd opgericht met als doel werkloze jongeren en vroegtijdige schoolverlaters in staat te stellen passende beroepsopleidingen te volgen.

Het belang van het project

De school bevindt zich in het grensplaatsje Bwera waar de bevolking in absolute armoede leeft, waar de HIV-besmettingscijfers hoog zijn, de werkloosheid onder de jeugd groot en waar veel kindhuwelijken en tienerzwangerschappen plaatsvinden. Het Van Merode College heeft er alle vertrouwen in dat met een juiste beroepsopleiding geschoolde jongeren beter in staat zullen zijn om werk te krijgen, inkomsten te genereren, aan basisbehoeften te voldoen en hun levensstandaard te verbeteren.

De uitvoerende organisatie

Het Van Merode College is in 2015 opgericht en in 2016 formeel geregistreerd en heeft officieel als doel: ‘empowerment of jobless and poor rural youth with vocational skills for a better life’. De overkoepelende organisatie (Oecumenisch Orthodox-Katholieke Kerk) is al in 2013 begonnen met de opzet van een kleuterschool, lagere school, een mother-child health center, en in 2015 met het verzorgen van training in ambachten (timmeren, automechanica, kappen, breien, kleermaken en het maken en opnemen van muziek). De school beschikt over minimale trainingsmiddelen (een naaimachine, een oude auto, twee etalagepoppen en een paar zagen) en traint nu een 60-tal jongeren in verschillende ambachten over een periode van minimaal 6 (alleen praktijk) tot maximaal 24 maanden (inclusief theorie voor staatsexamen).

Met het cursusgeld van tussen de € 30 en € 90 zijn de jaarlijkse inkomsten € 3500, waarmee de running kosten van het centrum gefinancierd kunnen worden (er wordt veel met vrijwilligers gewerkt).

Het beoogde projectresultaat

Het Van Merode College geeft momenteel de lessen in een gehuurd gebouw en wil, een gegeven moment, zijn eigen klaslokalen en werkplaatsen bouwen. Om kwalitatief adequaat beroepsonderwijs te kunnen geven zijn gereedschappen nodig voor automechanica en de timmermansopleiding, een kapsalonuitrusting, onderdelen t.b.v. reparatie van een rijlesauto, trainingsapparatuur voor muziekproductie, naaimachines met benodigdheden en studentenoveralls voor de praktijklessen. Onze penningmeester heeft het Van Merode College in juni 2018 bezocht en vastgesteld dat de nu beschikbare middelen te minimaal zijn om goed vakonderwijs te geven. Het gevraagde trainingsmateriaal en gereedschappen zijn daarom zeker geen overbodige luxe. Bovendien moet het Van Merode College de opleidingsmodules (het curriculum) van de school verder ontwikkelen om certificering te verkrijgen door het Ministerie van Onderwijs.

De kans op duurzaamheid

De Van Doorn Stichting pakt dit project graag op! Naast het ter beschikking stellen van fondsen voor de aanschaf van het benodigde materiaal, assisteerde de Stichting de school ook bij de opzet van een ondernemingsplan en – op basis van dit plan – met het ontwikkelen van de trainingsmodules en de training van trainers.

Door te werken met parttime trainers (die daarnaast ander werk/ inkomsten hebben) en met vrijwilligers kunnen de operationele kosten laag blijven. Die kosten worden met het (lage) cursusgeld bekostigd. De duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid is daarmee (min of meer) gegarandeerd. De verkoop van producten die door de leerlingen gemaakt worden vormt vervolgens een potentieel voor extra inkomsten.

Met de ter beschikking gestelde middelen kunnen over een periode van 2 jaar meer dan 150 werkloze en arme plattelandsjongeren getraind worden in vaardigheden die hen kans op een fatsoenlijke banen geeft. Het project zal een proces van empowerment en zelfvertrouwen teweegbrengen dat iedereen in de lokale gemeenschap ten goede zal komen. Het project zal de menselijke capaciteit versterken om de vele uitdagingen aan te pakken waarmee de samenleving in het Kasese-district vandaag de dag wordt geconfronteerd. Het project zal de absolute armoede verminderen omdat de afgestudeerde jongeren werk krijgen. Zo kunnen zij voor zichzelf een inkomen genereren, het inkomen van hun huishouden verbeteren en in hun basisbehoeften voorzien en mogelijk weer banen creëren voor anderen.

Het verloop van het project

In 2018 heeft Van Merode College, met steun van de Van Doorn Stichting, een ondernemingsplan voor het centrum opgesteld en leerplannen voor verschillende cursussen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt. In het plan is aandacht besteed aan de efficiënte werking van het centrum, het bereiken van duurzaamheid, de borging van de kwaliteit van de programma’s en de erkenning door de overheid.

Eind 2018 zijn fondsen (€ 2.600) ter beschikking gesteld voor de aanschaf van gereedschappen en leermiddelen voor de opleiding tot automonteur, timmerman, kleermaker en kapster. Vervolgens is begin 2019 € 800 beschikbaar gemaakt voor de ontwikkeling van trainingsmodules, de aanschaf van handleidingen en lesmateriaal en € 800 voor de salarissen en training van de leerkrachten gedurende de opstartperiode.

Het resultaat

De Van Doorn Stichting heeft uit eigen middelen fondsen (€ 2.600) ter beschikking gesteld voor de aanschaf van trainingsmateriaal en gereedschappen. De Kringloopwinkel Woudenberg, het uitzendbureau Unique en een aantal particulieren maakten bij elkaar € 1.600 beschikbaar voor de aanschaf van een laptop en printer en voor het maken van de trainingsmodules en training van de trainers.

Het project werd medio 2019 succesvol afgesloten. Van Merode College heeft ondertussen met steun van andere sponsors een eigen schoolgebouwtje kunnen opzetten, waarmee de relatief hoge kostenpost ‘huur’ is komen te vervallen en de duurzaamheid van het centrum is toegenomen.