Training voor lichamelijk gehandicapte en slechthorende jongeren in Pakwach, Oeganda
Pakwach, Oeganda

De Pajobi basisschool in Pakwach is de enige basisschool die kinderen met een handicap (lichamelijk gehandicapt en slechthorend) opvangt, maar een beroepsopleidingen na de basisschool zijn er nog niet. De Pajobi Primary School is daarom een partnerschap aangegaan met de Pacer Community Polytechnic.

In de periode 2017-2019 heeft de Van Doorn Stichting de Pacer Community Polytechnic ondersteund met de aanschaf van leermiddelen voor de instructeurs, machines en gereedschappen voor de praktijkopleiding door leerlingen en schoolmanagementtrainingen en omscholing van de leerkrachten. Om ook aan lichamelijk gehandicapte en slechthorende jongeren een beroepsopleiding te geven is enige bijscholing van instructeurs en aangepast trainingsmateriaal nodig. Daar is een bedrag van € 5.400,- voor nodig. De Pacer Community Polytechnic en ELECU dragen € 900 bij, de overige € 4.500 willen wij ter beschikking stellen. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te ondersteunen!

Ingezameld: € 2.350,-

Sponsor: Stichting Wilde Ganzen

Projectinformatie
De situatie

Oeganda heeft substantiële vooruitgang geboekt in de bestrijding van armoede, maar in de noordelijke regio van Oeganda heerst nog steeds extreme armoede vanwege de hoge jeugdwerkloosheid, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, gebrek aan toegang tot basisdiensten en lage economische ontwikkeling. Ongeveer 70% van de bevolking van de West-Nijl subregio leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per persoon per dag. Deze subregio grenst aan de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan en de subregio wordt rechtstreeks getroffen door de conflicten in Congo en in Soedan. Het district Pakwach in die regio heeft ongeveer 200.000 inwoners en de Pacer Community Polytechnic is het enige beroepsopleidingscentrum. In de periode 2017-2019 heeft de school trainingsapparatuur en -gereedschappen gekregen van de stichting Tools To Work en schoolmanagementtrainingen en omscholing van de leraren door het Education Local Expertise Centre (ELECU). De Pajobi basisschool in Pakwach is daarnaast de enige basisschool die kinderen met een handicap (lichamelijk gehandicapt en slechthorend) opvangt, maar een beroepsopleidingen na de basisschool zijn er nog niet.

Het belang van het project

De gemeenschap van het district Pakwach leeft voornamelijk van de visserij op de Nijl. Andere ambachten hebben ze eigenlijk niet en het wordt steeds moeilijker voor ze om zelfvoorzienend te zijn. Mensen hebben daar 20 jaar geleefd onder de terreur van het LRA (Lord Resistance Army) en nog steeds is de situatie niet helemaal genormaliseerd. De jeugdwerkloosheid in het district Pakwach is hoog; de meeste jongeren zijn werkloos. Jongeren met een handicap hebben bovendien last van stigmatisering en gebrek aan kansen (faciliteiten) om een vaardigheid te leren. De Pajobi Primary School is de enige basisschool die gehandicapte jongeren in hun programma opneemt en heeft onlangs een partnerschap ontwikkeld met de Pacer Community Polytechnic om het basisonderwijs aan te vullen met beroepsopleiding en om gehandicapte jongeren de kans te geven om zelfredzaam te worden.

De uitvoerende organisatie

De Pacer Community Polytechnic is een openbaar centrum voor beroepsopleiding in Pakwach, opgericht in 2002. Het biedt opleidingen in timmerwerk, metselwerk, loodgieterswerk, elektrische installaties, betonwerk, mechanica en kleermaken. De school biedt plaats aan ongeveer 180 leerlingen. Tot 2015 waren er door gebrek aan gereedschappen slechts 100 studenten, een probleem dat inmiddels is opgelost. Pajobi Primary School is een door de overheid gesponsorde basisschool in Pakwach en biedt basisonderwijs aan onder andere ongeveer 50 kinderen met verschillende handicaps. De Pacer Community Polytechnic zal samen met Pajobi Primary School de leerlingen voor de beroepsopleidingen selecteren. De lokale overheid (departement voor speciaal onderwijs) zal toezicht houden en dit proces begeleiden en zal assisteren bij het identificeren van bedrijven voor stageplaatsen. ELECU is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 2010 en heeft 12 jaar ervaring in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en management van verschillende onderwijsinstellingen (waaronder de Pacer Community Polytechnic). ELECU zal de training verzorgen voor de instructeurs in het speciaal onderwijs, video’s ontwikkelen ter ondersteuning van het speciaal onderwijs en de sensibilisatie van ouders ondersteunen voor de training van hun (gehandicapte) kinderen.

Het beoogde projectresultaat

Met de eerder ontvangen trainingsapparatuur en gereedschappen voor de verschillende cursussen, evenals de schoolmanagementtraining en training van instructeurs, biedt de Pacer Community Polytechnic nu plaats aan ongeveer 160 studenten per jaar! Het project zal de capaciteit van de Pacer Community Polytechnic verder ontwikkelen om ook beroepsopleidingen voor speciale behoeften te bieden. Tijdens het project zullen 37 dove en lichamelijk gehandicapte jongeren beroepsvaardigheden opdoen en naar verwachting zal 80% van hen deze verworven vaardigheden gebruiken voor zelfstandig ondernemerschap. Het project zal bovendien ouders van gehandicapte kinderen aanmoedigen om hun kinderen naar school of een beroepsopleiding te sturen.

Deze speciale training zal voor de eerste keer collegegeld vrij zijn, maar bij succes kan er voor toekomstige leerlingen collegegeld worden gevraagd.

De kans op duurzaamheid

Door de betrokkenheid van ouders en leden van de gemeenschap zal het project de gemeenschap duidelijk maken dat een handicap geen onvermogen is. Uit de getuigenissen van de getrainde dove en lichamelijk gehandicapte studenten zal de gemeenschap uit de eerste hand zien dat het voor hen ook mogelijk is om zelfredzaam te zijn. Hiermee zullen ouders en leden van de gemeenschap bereid zijn om de gehandicapte kinderen en jongeren te ondersteunen door ze naar de Polytechnic te sturen en de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om zelfredzaam te worden en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De vaardigheden die de instructeurs hebben opgedaan bij het trainen van kinderen met verschillende handicaps, zijn een meerwaarde die bij de school blijft om andere leerlingen van de Pacer Community Polytechnic verder te ondersteunen..

Deze speciale training zal voor de eerste keer collegegeld vrij zijn, maar bij succes kan er voor toekomstige leerlingen collegegeld worden gevraagd.

Resultaat

De zomercursussen voor 37 dove en lichamelijk gehandicapte jongeren zijn in de maanden juli t/m september 2023 met succes uitgevoerd. Gezien het grote enthousiasme will Pacer Community Polytechnic tijdens de schoolvakanties in 2024 wederom speciaal onderwijs organiseren voor jongeren met een beperking.