Renovatie schoolgebouwtje in Indonesië
Menanga, Solor, Indonesië

Napo Bala Nawa verzorgt basisonderwijs voor de kinderen van Menanga, waar de overheid dit onderwijs (nog) niet kan geven.

De Van Doorn Stichting geeft in principe voorrang aan de ondersteuning van beroepsonderwijs, maar de condities op Solor-eiland zijn zo zorgelijk en de inspanningen van Napo Bala Nawa zo bewonderenswaardig, dat een uitzondering is gemaakt en Napo Bala Nawa is geholpen bij de renovatie van een basisschooltje.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 4.200,-

Projectinformatie
De situatie

Solor, een van de Kleine Sunda-eilanden in Indonesië, is een vulkanisch eiland dat is gelegen aan het oostelijke puntje van het eiland Flores. Op het eiland woont een kleine bevolkingsgroep die zich al sinds honderden jaren bezighoudt met de walvisvangst. Er zijn maar liefs vijf vulkanen op dit eiland van slechts 6 bij 40 km. Portugese priesters stichtten in 1561 op Solor een missie, die al snel de belangrijkste plaats voor de Portugezen op de Kleine Sunda Eilanden werd. De Hollanders veroverden het eiland in 1613, maar Solor werd pas in 1859 door de Portugezen opgegeven, in ruil voor een betere grensregeling met Oost Timor.

Het belang van het project

Het eiland is moeilijk bereikbaar en de ontwikkeling loopt ver achter op het hoofdeiland Flores. De totale bevolking van het eiland bestaat uit ca. 30.000 mensen, verspreid over een twintigtal dorpen. De achterstand is duidelijk zichtbaar in het onderwijs; er is een beperkt aantal basisscholen en een nog kleiner aantal middelbare (technische) scholen. Onderwijs wordt daarom aangevuld met behulp van particuliere initiatieven, met name vanuit katholieke kerkorganisaties.

 

De uitvoerende organisatie

Napo Bala Nawa is zo’n organisatie die basisonderwijs verzorgt voor de kinderen van Menanga, waar de overheid dit onderwijs (nog) niet kan geven. Napo Bala Nawa, opgericht in februari 2010, is begonnen met een klein schooltje van vier klasjes met in totaal 20 leerlingen, langzaam groeiend naar 40 leerlingen. De voorzieningen waarmee het onderwijs wordt gegeven zijn zeer eenvoudig.

Van de overheid ontvangt Napo Bala Nawa jaarlijks subsidie (€ 2800) waarvan de leerkrachten en het lesmateriaal betaald worden. Voor het bouwen en onderhouden van de klaslokalen en voor het schoolmeubilair is Napo Bala Nawa afhankelijk van donaties.

Het beoogde projectresultaat

Napo Bala Nawa heeft de Van Doorn Stichting om een financiële bijdrage gevraagd voor het verbeteren van de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven. Vanwege de beperkte communicatiemiddelen en belabberde internettoegang is het voor een organisatie als Napo Bala Nawa moeilijk om contact te leggen met organisaties die financiële hulp zouden kunnen bieden.

De Van Doorn Stichting geeft in principe voorrang aan de ondersteuning van beroepsonderwijs, maar de condities op Solor-eiland zijn zo zorgelijk en de inspanningen van Napo Bala Nawa zo bewonderenswaardig, dat de Van Doorn Stichting een uitzondering wil maken en Napo Bala Nawa wil helpen met de belangrijkste maatregelen.

Het verloop van het project

Met onder meer een inzamelingsactie tijdens de Kerst van 2015 is het gelukt om Napo Bala Nawa begin 2016 te voorzien van financiële steun voor:

  • het opknappen van de school (€ 2.500);
  • de aanschaf van schoolmeubilair (€ 1.100); en
  • het verbeteren van water- en elektriciteitsvoorzieningen (€ 600)

In totaal een bedrag van € 4.200.

En het schooltje wordt mooi! In het voorjaar van 2016 is het oude schooltje (van bamboe en stro) ontmanteld, zijn de muren van het nieuwe schooltje gemetseld en zijn ramen en deuren geplaatst.
De geïsoleerde ligging maakt het voor de lokale organisatie (Napo Bala Nawa) moeilijk om vakmensen naar de bouwlocatie te krijgen maar dat is hen uiteindelijk toch gelukt! In de zomer van 2016 kon een dak op het schooltje worden geplaatst en zijn de materialen die nodig zijn om de school van water en elektriciteit te voorzien en de schoolbankjes en het lesmateriaal aangeschaft!

Het resultaat

In juli en augustus 2016 zijn de laatste werkzaamheden afgerond. De geïsoleerde ligging van het schooltje maakte dat de kosten toch iets hoger uitvielen dan eerder was geraamd, zodat de afwerking van de school (pleisterwerk) met de huidige fondsen niet mogelijk is. Eind 2016 tenslotte is de school van water en elektriciteit voorzien en is het schoolmeubilair aangeschaft.

Project geslaagd; de kinderen van Solor gaan sinds de zomervakantie naar hun nieuwe school!