Opzet trainingsprogramma in Mathare-sloppenwijk in Kenia
Mathare, Nairobi, Kenia

In 2017 heeft de Van Doorn Stichting de financiering verleend voor de aanschaf van apparatuur (naaimachines, computers) en gereedschappen (voor lassen en autotechniek) voor de opzet en uitvoering van trainingsprogramma’s door het Reality Tested Youth Programme in Mathare, een van de grootste sloppenwijken van Nairobi.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 6.235,-

Sponsor: Addo Kranendonk Fonds

Projectinformatie
De situatie

In Mathare – een van Nairobi’s grootste krottenwijken – wonen ca. 200.000 mensen, waarvan ca. 50% tussen de 15 en 30 jaar oud is. Het gemiddelde inkomen van de bevolking is USD 1 per dag… en dit belemmert veel jongeren om naar school te gaan, om een vakopleiding te volgen en – daardoor – om werk te vinden. Zij wenden zich tot ongewenste en/of illegale manieren om in hun levensonderhoud te voorzien, zoals criminaliteit, prostitutie en drugshandel.

Het belang van het project

RTYP heeft een eigen stageprogramma opgezet dat gericht is op de grote groep jongeren in de Mathare-sloppenwijk. Het doel van het programma is hen vaardigheden bij te brengen waarmee zij als zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen. Vanuit dit programma worden stageplaatsen bij ambachtslieden in de sloppenwijk gezocht, waar de jongeren een vak kunnen leren (zoals kapper, kleermaker, automonteur, elektricien). De geselecteerde jonge mensen gaan eerst twee weken ter oriëntatie naar verschillende ambachtslieden om kennis te maken met de ambachten om vervolgens een keuze te maken welke vaardigheid zij zouden willen leren. De stage(opleiding) duurt een jaar, waarna ze van RTYP nog een training in ondernemerschap krijgen.

De uitvoerende organisatie

Het Reality Tested Youth Programme (RTYP) werd in 2004 opgericht met steun van de ‘Rehabilitation Trust Fund’ om secretariaatsdiensten en juridisch advies te verstrekken aan de verschillende community-based organisaties in Mathare. Met financiële steun van de Franse overheid (ambassade) waren ze in staat hun huidige kantoor neer te zetten. RTYP werkt daarnaast samen met een kerkorganisatie voor activiteiten t.b.v. de gehandicapten in de gemeenschap, en organiseert voetbal- en danswedstrijden om de werkloze jongeren gemotiveerd te houden. Meer recent is er een toevloed van vluchtelingen uit Somalië en Ethiopië, wat soms tot spanningen binnen de gemeenschap leidt.

Het beoogde projectresultaat

Begin 2017 heeft RTYP bij de Van Doorn Stichting een financieringsaanvraag ingediend voor de aanschaf van apparatuur (naaimachines, computers) en gereedschappen (voor lassen en autotechniek) voor de opzet en uitvoering van trainingsprogramma’s.

Het project moet resulteren in een trainingscentrum dat volledig uitgerust is voor het verzorgen van beroepsopleidingen aan kwetsbare jongeren tussen de 15 en 30 jaar uit de Mathare-sloppenwijk van Nairobi. Daarbij gaat het om een kleermakersopleiding, een computertraining en een kappersopleiding. Dit zal ertoe leiden dat deze jongeren meer kans op werkgelegenheid hebben, als zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen en een grotere kans hebben om bij een bank een microkrediet te krijgen als startkapitaal voor hun kleine bedrijven. Verwacht wordt dat na de training ca. 50% van de cursisten ergens in loondienst kan gaan werken, de overige 50% kan ook een training in ondernemerschap volgen.

De kans op duurzaamheid

Tijdens het bezoek van Paul in maart 2017 gaf het bestuur aan zeer geïnteresseerd te zijn in ondersteuning bij het ontwikkelen van een business plan, gericht op een meer duurzame organisatie binnen een bepaalde termijn. In de periode april-juni 2017 heeft Paul de organisatie hierin bijgestaan.

Het verloop van het project

Dit project kon worden gerealiseerd dankzij financiering vanuit het Addo Kranendonk Fonds (€ 5.800) en een prijsvraag en de verkoop van T-shirts in de zomer van 2017; deze actie leverde maar liefst € 450 op!

In de periode april – juni 2017 zijn trainingsmodules ontwikkeld en trainers getraind. Er is een oriëntatieworkshop gehouden voor een eerste groep jongeren om hen informatie te geven over de verschillende vakken die gevolgd kunnen worden, zodat zij kunnen bepalen welk beroep hen het meest aanspreekt. Al het benodigde trainingsmateriaal werd aangeschaft en sinds het najaar van 2017 lopen alle cursussen!

Zeventig (2 x 35) jongeren volgen sindsdien een opleiding (halve dagen). Na zes maanden gaan zij zes maanden stage lopen bij bedrijven die RTYP voor hen geregeld heeft. Tijdens die stage worden ze door RTYP gecoacht. Na afloop van de opleiding en stage ontvangen de cursisten een intern certificaat. Degenen die daarvoor kiezen worden geregistreerd bij het Kenia National Vocational Training Institute om deel te nemen aan een staatsexamen. Terwijl de eerste groep stage loopt kan een volgende groep de opleiding volgen. Zo hoopt RTYP 140 jongeren per jaar op te leiden.

Het resultaat

Onze penningmeester, Paul, heeft het project eind december 2017 samen met de familie Kranendonk bezocht; de cursisten waren toen op Kerstverlof, maar er is wel een bijzonder positieve indruk gekregen van de organisatie, de opleidingen en van de trainingsmiddelen die zijn aangeschaft!