Opzet MULEBA-centrum voor beroepsopleidingen in Tanzania
Mwanza, Tanzania

De MULEBA Women Association wil jongeren uit het Buhongwa-district uit de prostitutie houden d.m.v. voorlichting en door ze de kans te geven een beroepsopleiding te volgen. Het doel is om hen te leren lezen en schrijven en hen een vak te leren.

In 2014 is met steun van de Van Doorn Stichting een centrum voor beroepsonderwijs opgezet. Er is gestart met een opleiding tot kleermaker en met computercursussen.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 8.021,-

Sponsor: Addo Kranendonk Fonds

Projectinformatie
De situatie

MULEBA gaf al basisonderwijs (in ’t Engels) aan ca. 35 kleuters uit de directe omgeving va Buhongwa.

Het belang van het project

In 2013 heeft MULEBA ons benaderd met hun plannen, nl. de opzet van een ‘vocational training centre’ (een centrum voor beroepsopleidingen). Daarvoor was een onderwijslocatie en materiaal nodig.
Het project was in eerste instantie gericht op zo’n 200 adolescente, zeer gemotiveerde meisjes en jongens. Het doel is om hen te leren lezen en schrijven en hen een vak te leren.

De uitvoerende organisatie

De MULEBA Women Association is een non-profit organisatie in Mwanza (Tanzania) die jongeren uit het Buhongwa-district uit de prostitutie wil houden d.m.v. voorlichting en door ze de kans te geven een beroepsopleiding te volgen, zodat ze andere inkomsten kunnen genereren.

Het beoogde projectresultaat

Dit project past helemaal in de visie van de Van Doorn Stichting. In maart 2013 is afgesproken dat MULEBA zelf zorg zou dragen voor een schoollocatie en dat de Van Doorn Stichting fondsen zou gaan werven voor de aanschaf van het benodigde materiaal. Hiervoor was een eenmalige investering van EUR 8.000 nodig: EUR 3.900 voor de computercursus en EUR 1.700 voor de kleermakersopleiding. Bovendien zouden de opstartkosten voor de eerste 10 maanden EUR 2.400 bedragen (salarissen van trainers en trainingsmateriaal).

De lokale overheid was ook nauw betrokken bij dit project en had de dossiers al klaar liggen om, zodra de school gereed is, de benodigde vergunningen af te geven.

Het verloop van het project

Na wat strubbelingen en vertraging kon de nieuwe locatie eind 2014 in gebruik genomen worden. Op deze nieuwe locatie heeft MULEBA het centrum voor beroepsonderwijs opgezet en is gestart met het geven van kleermaker- en computercursussen. Terwijl MULEBA zich met het schoolgebouw bezighield, hebben wij ook niet stil gezeten en is het ons gelukt om met behulp van crowdfunding op www.4just1.com en een grote gift van de familie Kranendonk de benodigde EUR 8000 te verzamelen.

Op 28 februari 2014 is een overeenkomst afgesloten met MULEBA, waarin is vastgelegd wie wat zou doen en wie wat zou betalen. De naaimachines voor de kleermakerscursussen en de computers voor de computercursussen zijn vervolgens besteld en geleverd. Leerkrachten met een VETA-opleiding (het opleiding van de overheid) zijn aangenomen en hebben bij SIDO (Mwanza sewing training center) nog een speciale training gevolgd.

Het resultaat

Het is gelukt! In november 2014 is MULEBA’s centrum voor vakopleidingen geopend en kon er daadwerkelijk gestart worden met de eerste groep cursisten!

MULEBA heeft er bewust voor gekozen het centrum op te starten met een beperkt aantal leerlingen, zodat eventuele opstartproblemen gemakkelijker opgelost kunnen worden en ervaring kan worden opgedaan met het runnen van het centrum. In het voorjaar van 2015 zal het aantal leerlingen geleidelijk tot de maximale capaciteit worden opgevoerd.

Het animo is groot, de eerste reacties veelbelovend!. We blijven het project nog een tijdje volgen om toe te zien op de duurzaamheid van dit project.

Heel veel dank aan iedereen die aan dit project een bijdrage heeft gedoneerd!