Opzet HCF-centrum voor beroepsopleidingen in Tanzania
Kigoma, Tanzania

De Hope for the Community Foundation (HCF) heeft met steun van de Van Doorn Stichting een opleidingscentrum voor naaisters opgericht. Nadat zij een training hebben gekregen worden deze meisjes en jonge vrouwen begeleid bij het opzetten van eigen naaiateliers.

De door de leerlingen gemaakte kledingstukken worden via een speciaal daarvoor opgezet winkeltje verkocht. Het opleidingscentrum ontvangt opdrachten van scholen om schooluniformen te maken en van particulieren om kledingstukken te maken.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 5.000,-

Sponsor: Rabobank Share4More

Projectinformatie
De situatie

Kigoma was vroeger een belangrijke havenstad aan het Tanganyikameer, maar de stad is nu vergeten en verlaten. Kigoma heeft 140.000 inwoners en werkloosheid onder de jeugd is hoog. De lokale overheid geeft hoge prioriteit aan het verzorgen van beroepsopleidingen, waarmee zelfstandig ondernemingsschap (small and medium size entrepreneurship) kan worden bereikt.

De uitvoerende organisatie

The Hope of the Community Foundation (HCF), een lokale non-profit organisatie, is opgericht om ondersteuning te geven aan met name meisjes waarvan een of beide ouders aan AIDS zijn overleden. HCF geeft steun aan het Mwocachi weeshuis maar ook aan straatmeisjes in een aantal wijken in Kigoma City, waar deze meisjes vaak op straat wonen, misbruikt zijn, in prostitutie belanden, en/of andere problemen ondervinden.

Het beoogde projectresultaat

In 2012 heeft HCF het idee opgevat om voor deze meisjes en jonge vrouwen een opleidingscentrum voor naaisters op te richten en te begeleiden bij de opzet van kleine huisindustrietjes. Hiervoor heeft men contact gezocht met de Van Doorn Stichting. Tijdens een werkbezoek in maart 2013 heeft Paul kennis gemaakt met het bestuur, management en de staf van HCF en met toekomstige leerlingen. In een workshop heeft hij de deelnemers begeleid bij de opzet van een bedrijfsplan voor het opstarten van een centrum voor beroepsopleiding. Na afloop was HCF – met de toegezegde ondersteuning van de lokale overheid en de lokale bevolking – klaar voor de start.

Intussen was de Van Doorn Stichting op zoek gegaan naar sponsoren voor dit veelbelovende project, en tot onze grote vreugde bleek het medewerkersparticipatiefonds Share4More van Rabobank bereid om eenmalig € 5.000,- bij te dragen aan de oprichting van dit opleidingscentrum. Met dit bedrag zijn naaimachines, materiaal en gereedschap aangeschaft en konden de leerkrachten het eerste jaar worden betaald.

De kans op duurzaamheid

De lokale bevolking is via buurtcomités actief betrokken bij het project; zo zijn zij verantwoordelijk voor het selecteren van jonge mensen uit hun buurt, waarvan zij vinden dat die een kans moeten krijgen een opleiding te volgen aan het opleidingscentrum. Tevens zijn de buurtcomités actief betrokken bij het zoeken naar locaties waar zij die hun opleiding hebben afgesloten een eigen bedrijfje kunnen opzetten.

De door de leerlingen gemaakte kledingstukken worden via een speciaal daarvoor opgezet winkeltje verkocht, en het opleidingscentrum ontvangt opdrachten van particulieren om kledingstukken te maken. Daarbij wordt het materiaal ter beschikking gesteld door de particulier, en het geld dat voor de kledingstukken wordt ontvangen, kan weer worden gebruikt om leerkrachten van te betalen. Door op deze manier zelf inkomsten te genereren, kan het Vocational Training Centre uiteindelijk financieel onafhankelijk worden van donaties.
Voor de recentelijk opgezette naaiateliers zijn bovendien opdrachten binnengekomen van scholen om schooluniformen te maken.

Het verloop van het project

Het project is begin mei 2013 gestart. Eind oktober al beëindigde de eerste groep van 10 jonge vrouwen (ongehuwde moeders en uit de prostitutie gehaalde jonge vrouwen) de vakopleiding aan het HCF training centrum! In zes maanden hadden zij de basiskennis van kleding ontwerpen en vaardigheden in naaien geleerd, en waren zij goed in staat om zelfstandig kleding te maken. Na de vakopleiding werden zij geholpen (door het ter beschikking stellen van naaimachines, en coaching door HCF) bij het opzetten van een huisindustrietje, waarmee ze niet alleen onafhankelijk, maar ook gerespecteerde leden van de lokale gemeenschap werden.

In december 2013 startte een tweede groep leerlingen met de opleiding.

Het resultaat

Het opleidingscentrum is met behulp van fondsen van Share4More opgezet, en is een jaar lang gecoacht door de Van Doorn Stichting om ervoor te zorgen dat de organisatie het centrum zelf kan voortzetten.

Het opleidingscentrum heeft zich bij de overheid – Tanzania Vocational Education and Training Authority (VETA) in Kigoma – geregistreerd en is gecertificeerd als erkend opleidingscentrum. Hierdoor worden de diploma’s die door HCF aan de leerlingen worden gegeven ook door de overheid erkend.

Belangrijk is dat de lokale overheid, die eerder al goedkeuring gegeven had aan het project, enorm enthousiast is over het resultaat en het project beschouwt als een model voor vergelijkbare projecten in andere steden in de regio. Men stuurt daarom donoren door naar het opleidingscentrum om hen te motiveren deze ‘best practice’ ook in andere steden toe te passen!