Gereedschappen voor beroepsopleidingen van jongeren in Ndola – Zambia
Ndola – Zambia
Prison Fellowship organiseert vakopleidingen in de gevangenis van Ndola om gedetineerden voor te bereiden op hun re-integratie in de samenleving. Prison Fellowshop wil nu ook vakopleidingen gaan geven in twee townships van Ndola (Mushili en Kawama) met als doel de kwetsbare werkloze jongeren mondiger te maken en het risico te verkleinen dat zij betrokken raken bij criminele activiteiten.

Voor de aanschaf van leermiddelen (machines en gereedschappen) is een bedrag van

€ 4.500 nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te steunen!

Doelbedrag: € 4.500,-

Ingezameld: € 4,500,-

Projectinformatie
De situatie
Ndola is de provinciale hoofdstad van het Ndola-district met een bevolking van 475.194 mensen. Tijdens het bloeiende kopermijntijdperk van de jaren zestig en zeventig werd Ndola City opgericht als het belangrijkste commerciële, industriële en distributiecentrum van het land. In de afgelopen twee decennia heeft Ndola een achteruitgang van economische activiteiten ervaren, wat tot uiting kwam in bedrijfssluitingen, verhuizingen en massale bezuinigingen. De toenemende werkloosheid onder de jongeren dwingt velen van hen tot vermijdbare activiteiten zoals prostitutie voor vrouwen en criminaliteit voor mannen. De twee townships van Ndola (Mushili en Kawama) behoren tot de armere delen van de stad met meer sloppenwijken, meer werkloosheid, drugsmisbruik, tienerhuwelijken, hoge prostitutie, enz. De werkloosheid onder de jongeren wordt geschat op vijf keer zo hoog als voor volwassenen. De belangrijkste factoren die jongeren ervan weerhouden om werk te vinden, zijn onder meer een verkeerde afstemming van de onderwijs- en arbeidsmarktbehoeften, gebrek aan ervaring, vriendjespolitiek en corruptie op de arbeidsmarkt, en een gebrek aan vaardigheden en opleiding in ondernemerschap. Geslacht is een andere factor die de kansen van jonge vrouwen op een baan verkleint en als ze een baan vinden, tegen een lager loon of helemaal niet betaald worden.
Het belang van het project
Ongeveer 86% van de Zambiaanse bevolking leeft in armoede en jongeren vormen een aanzienlijk deel van de werklozen, vijf keer meer dan oudere volwassenen. De belangrijkste factoren waarom jongeren meer moeite hebben om werk te vinden, zijn de slechte afstemming van het onderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt, het gebrek aan ervaring van jongeren en het gebrek aan beschikbare vaardigheden en opleiding in ondernemerschap. Recentelijk zijn er verschillende nieuwe industrieën in Ndola ontstaan die het potentieel hebben om de werkgelegenheid voor jongeren te vergroten, zoals in de sectoren telecommunicatie, toerisme en landbouw.

Uit een onderzoek in de townships Mushili en Kawama blijkt dat er meer armoede en meer werkloosheid is dan in andere delen van de stad. Veel jonge mensen gaan niet naar school omdat er geen geld is om het school-/opleidingsgeld te betalen; en werkloze jongeren en volwassenen raken steeds meer betrokken bij diefstal en prostitutie. Deze omstandigheden lokken ook andere criminelen naar de townships. De kerk richtte in deze townships jeugdcentra op om de jeugd begeleiding te geven, te informeren en te recreëren. Prison Fellowship zal in deze jeugdcentra beroepsopleidingen geven, jongeren vaardigheden aanleren, werkgelegenheid creëren, armoede en misdaad terugdringen in het gebied.

De uitvoerende organisatie
De Prison Fellowship Society of Zambia is een christelijke organisatie opgericht in Ndola in 1984 met als kernactiviteit het verbeteren van het welzijn van gedetineerden, ex-gedetineerden en hun families en pleit voor een eerlijk en effectief strafrechtsysteem in Zambia. Prison Fellowship bereidt gedetineerden onder andere door middel van beroepsopleidingen voor op re-integratie in de samenleving.

Prison Fellowship organiseert beroepsopleidingen in de Kansenshi-gevangenis van Ndola, en gaat beroepsopleidingen organiseren in het jeugdcentrum in Mushili en in het jeugdcentrum in Kawama.

Prison Fellowship is aangesloten bij de technische educatieve beroepsopleidingsautoriteit (TEVETA) die beroepsopleidingsscholen in Zambia reguleert. TEVETA legt examens af en alleen studenten die aan hun kwalificaties voldoen, ontvangen diploma’s. TEVETA zorgt er ook voor dat alle opleidingsinstellingen zich aan hun normen houden zonder afbreuk te doen aan hun kwaliteit.

Het beoogde projectresultaat
Prison Fellowship zal beroepsopleidingen uitvoeren in het Mushili-jeugdcentrum en in het Kawama-jeugdcentrum. De Sint-Pieters katholieke kerk die eigenaar is van het jeugdcentrum in Mushili en de Sint-Maximilian Maria Kolbekerk die eigenaar is van het jeugdcentrum in Kawama, stellen klaslokalen ter beschikking voor de beoogde opleidingen. Door het project zullen deze klaslokalen volledig worden uitgerust met de nodige apparatuur (voor de kleermakersopleiding in Mushili en de opleiding in computervaardigheden in Kawama).

Prison Fellowship zal jaarlijks 80 jongeren trainen in kleermakersvaardigheden (in Mushili Youth Centre) en 80 jongeren in computervaardigheden (in Kawama Youth Centre).

Als resultaat van de training worden jongeren uit de twee townships zelfredzaam en leren vaardigheden (maatwerk en basiscomputerkennis) waarmee ze een baan kunnen vinden of eventueel hun eigen bedrijfje beginnen (kleermakerij, secretariaatsdiensten, toegang tot internet of het opnemen van hun eigen muziek). Zo zal de werkloosheid en armoede onder jongeren in die twee townships worden teruggedrongen, evenals hun betrokkenheid bij criminele activiteiten.

De kans op duurzaamheid
De training van Prison Fellowship in de gevangenis is in hoge mate afhankelijk van nationale en internationale steun. De gedetineerden betalen geen opleidingskosten en de inkomsten uit de verkoop van producten die door de gedetineerden worden gemaakt, worden deels gebruikt om nieuw trainingsmateriaal aan te schaffen en deels gedeeld met de gedetineerden.

De training van Prison Fellowship in de townships kan zichzelf financieren. De kosten bedragen € 26 per student per jaar voor het opleidingsmateriaal en de salarissen van de instructeurs. De studenten betalen € 18 cursusgeld per jaar (slechts € 1½ per maand), wat meer symbolisch is dan om de kosten te dekken. Met de verkoop van de producten (pullovers en andere kleding) die door de studenten zijn gemaakt en de diensten (secretariaat en internetdiensten) die tijdens de opleiding worden geleverd, worden extra inkomsten gegenereerd van gemiddeld € 12 per student per jaar. Hiermee kunnen de jeugdcentra de lopende kosten van de opleiding betalen en zijn enkel voor grotere investeringen afhankelijk van nationale en internationale steun.

Het resultaat

Begin 2022 is de apparatuur aangeschaft en zijn de drie maanden durende computercursussen in het Kawama jeugdcentrum voor 20 leerlingen gestart. Medio 2022 zijn de naaimachines en andere benodigdheden aangeschaft voor de kleermakersopleiding in het Mushili jeugdcentrum en begonnen 36 leerlingen met de drie maanden durende kleermakersopleiding.