Gereedschappen voor beroepsopleidingen in Lambwe – Homa Bay – Kenia
Homa Bay, Kenia

De Lambwe ambachtsschool in Homa Bay – Kenia wil om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, leermiddelen aanschaffen zodat er praktijklessen gegeven kunnen worden met alle daarvoor benodigde middelen. Een gebrek aan machines en gereedschappen maakt het nu nog niet mogelijk jongeren daadwerkelijk de vaardigheden te leren waarmee ze werk kunnen vinden of voor zichzelf beginnen.

Een bedrag van € 4.800 is nodig om de benodigde machines en gereedschappen aan te schaffen. De Van Doorn Stichting is op zoek naar sponsors om dit project te ondersteunen!

Doelbedrag: € 4.800,-

Ingezameld: € 3.300,-
Sponsor: Transfair Stichting

Projectinformatie
De situatie
De Lambwe ambachtsschool ligt in de plattelandsdistrict Mbita van Homa Bay. Homa Bay heeft een totale bevolking van ongeveer 1,2 miljoen en een armoedeniveau van 52,9%. De helft van de bevolking is tussen de 15 en 50 jaar, waarvan 74% werkloos of verbouwt het land voor eigen consumptie. Jongeren met een basisschooldiploma hebben weinig kans om een vervolgopleiding te volgen. Daarvoor moeten ze naar de stad, waar opleidingen te duur voor de plattelandsbevolking zijn. De Lambwe ambachtsschool biedt kansarme jongeren uit  de regio de gelegenheid een ambacht te leren.
Het belang van het project
Gebrek aan geschikte vaardigheden en kennis zijn belangrijke factoren die bijdragen aan werkloosheid en armoede onder jongeren. De Lambwe ambachtsschool wil jongeren, op de markt gerichte en onmiddellijk inzetbare vaardigheden leren die hen zal helpen om zelfredzaam te worden. De plattelandsgemeenschap krijgt op deze manier toegang tot diensten die tot nu toe alleen in de stad te vinden zijn. Door een gebrek aan machines en gereedschappen is de opleiding nu nog hoofdzakelijk theoretisch en maakt de jongeren dus nog niet echt inzetbaar. Het doel van dit project is dan ook om de school te voorzien van alle primaire machines en gereedschappen om praktijklessen te kunnen geven. De Van Doorn Stichting wil de Lambwe ambachtsschool helpen om de benodigde middelen aan te schaffen waarmee de jongeren daadwerkelijk de vaardigheden kunnen leren. Op die manier kunnen ze gemakkelijker werk vinden of voor zichzelf beginnen.
De uitvoerende organisatie
De Lambwe ambachtsschool (Lambwe Youth Polytechnic) is in 2012 opgericht. Het is eigendom van de overheid (provincie) en wordt gemanaged door schoolbestuur dat door de sub-county is benoemd. Bij de oprichting kreeg het een tijdelijke licentie om 8 cursussen te organiseren voor een max. 300 leerlingen. In 2014 kreeg het een permanente licentie voor de helft van de 8 cursussen voor max. 150 studenten. Het schoolgebouw heeft de capaciteit (klaslokalen) voor 300 leerlingen, maar door een gebrek aan trainingsmiddelen en -gereedschappen kan het slechts opleiding bieden aan 50 studenten. De school biedt tweejarige opleidingen voor “kleermaker”, “kapper”,  “timmerman”, “automonteur”, “lassen” en “agro-business”.
Het beoogde projectresultaat
Het uiteindelijke doel van dit project is dat de school over de benodigde trainingsmiddelen (machines en gereedschap) beschikt om adequate en kwalitatieve opleidingen aan te bieden.

Jaarlijks zullen 100 jongeren beroepsvaardigheden leren in de ambachten die in het centrum worden aangeboden. Bij de tweejarige cursussen wordt verwacht dat binnen vijf jaar 300 jongeren hiervan profiteren.

De gemeenschap zal daardoor toegang krijgen tot diensten en goederen dichter bij huis, waar men tot nu toe gedwongen wordt lange afstanden af ​​te leggen en diep in de buidel te tasten.

De school zal een alumni-netwerk opzetten die het mogelijk maakt om studenten te begeleiden en hen in contact te brengen met de arbeidsmarkt. De school behoudt op deze manier goed zicht op het werkveld en kan het curriculum en de opleiding tijdig aanpassen op vragen van de markt.

De kans op duurzaamheid
De school beschikt over klaslokalen, werkplaatsen en genoeg grond voor eventuele uitbreidingen. Recentelijk is een schoolondernemingsplan ontwikkeld om de professionaliteit en duurzaamheid van de school te garanderen. De opleidingen kosten gemiddeld € 150 per leerling en worden bekostigd uit schoolgeld (€ 60 per leerling) en een subsidie van de overheid (€ 90 per leerling).

De praktijkgerichte opleidingen moeten het mogelijk maken dat leerlingen werkstukken maken, producten die verkocht kunnen worden. Met de opbrengsten van deze verkochte producten kan het cursusmateriaal in de toekomst worden aangeschaft. Een marketonderzoek heeft uitgewezen dat er vraag is naar de producten die door de leerlingen op de school worden gemaakt. Voorlichting en open schooldagen kunnen meer jongeren overhalen om zich in te schijven, hetgeen meer schoolgeld en meer overheidssubsidie tot gevolg zal hebben. Een speciaal fondsenwervingsteam – waarin alle belanghebbenden deelnemen – richt zich op fondsenwerving voor toekomstige uitbreidingen van de school.

Het verloop van het project

Voor een erkenning door de overheid moest het Chipole beroepsopleidingscentrum computerlessen toevoegen aan het curriculum van de verschillende beroepsopleidingen, wat met de steun van dit project is gelukt. Nu internet beschikbaar is, hebben docenten en studenten bovendien toegang tot online leermiddelen en is het onderwijsproces effectiever geworden, met online videodemonstraties en PowerPoint-presentaties via een beamer. Docenten en studenten zijn erg enthousiast.

Het resultaat

Na bijna een jaar vertraging ten gevolge van de covid-19 pandemie, kwam begin 2022 de container met machines en gereedschappen in Kenia aan en kon in het schooljaar 2022-2023 met de praktijklessen worden gestart.