Gereedschappen voor beroepsopleidingen in Fort Portal – Oeganda
Fort Portal - Oeganda

Het Humura Vulnerable Children / Youth Support Organisation in Fort Portal – Oeganda wil de capaciteit van hun beroepsopleidingscentrum vergroten door extra leermiddelen voor de praktijklessen aan te schaffen. Een gebrek aan machines en gereedschappen maakt het voor jongeren nog niet mogelijk om de vaardigheden te leren waarmee ze direct aan de slag kunnen, werk vinden of voor zichzelf een middel van bestaan te verdienen.

 Voor de aanschaf van de meest benodigde machines en gereedschappen is een bedrag van € 4.400, – nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te steunen!

Doelbedrag: € 4.400,-

Ingezameld: € 4.400,-

Projectinformatie
De situatie

Het HUVUCSO Beroepsopleidingscentrum bevindt zich in de stad Fort Portal en biedt training aan jongeren van Fort Portal en Kabarole district.

Kabarole District ligt in West-Oeganda en maakt onderdeel uit van het Tooro Koninkrijk. Het district heeft ongeveer 470.000 inwoners, waar het merendeel van de plattelandsbevolking zelfvoorzienende landbouw beoefenen. De hoofdstad van het district, Fort Portal City, heeft ongeveer 60.000 inwoners en is een groeiende middenklasse stad. Enkele van de uitdagingen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd, zijn natuurrampen zoals aardbevingen en aardverschuivingen (het district ligt op een breuklijn); toestroom van vluchtelingen uit de Democratische Republiek Congo; veel armoede en werkloosheid; zeer hoge prevalentie van hiv/aids (vergeleken met andere regio’s in Oeganda) en genderongelijkheid (traditioneel hebben vrouwen zeer weinig macht in de Batooro-samenleving). Basis-, middelbaar en universitair onderwijs zijn beschikbaar, maar moeilijk toegankelijk, met school- en collegegeld veel te hoog voor de armere delen van de lokale gemeenschap.

Het belang van het project

75% van de bevolking van Kabarole is tussen 10 en 35 jaar oud en leeft in armoede, velen van hen zijn voortijdig schoolverlaters. De schoolverlaters hebben niets te doen, raken betrokken bij kleine criminaliteit, gebruiken alcohol of erger nog drugs, en doen aan onbeschermde seks. De prevalentie van hiv/aids in Kabarole bedraagt 11,3%, het hoogste in Oeganda. Werkloosheid en analfabetisme zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen waarmee de gemeenschap wordt geconfronteerd.

Beroepsopleidingen zijn niet populair en worden als minderwaardig ervaren in vergelijking met een universitaire opleiding, maar Oeganda is niet alleen afhankelijk van artsen en advocaten, ook ambachtslieden/vrouwen zijn essentieel voor de ontwikkeling van het land. Beroepsvaardigheden bieden meer werkgelegenheid en mogelijkheden om zelfstandige te worden, waardoor de werkloosheid in het land afneemt. Meisjes vertegenwoordigen slechts een kwart van de leerlingen op openbare beroepsopleidingscentra, de meeste voor zogenaamde traditioneel vrouwen beroepen. Het project wil ervoor zorgen dat jongens en meisjes de kans krijgen om te leren wat ze willen leren. Meisjes moeten kunnen ambiëren om timmerman, automonteur of lasser te worden, terwijl jongens kleermaker of kapper moeten kunnen worden. Beroepsopleidingen worden ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap. 

De uitvoerende organisatie

Humura Vulnerable Children / Youth Support Organization is een non-profit gemeenschapsorganisatie die actief is in Fort Portal City en Kabarole district in het westen van Oeganda. HUVUCSO werd in 2011 opgericht met als missie mensen die met hiv/aids leven te ondersteunen. HUVOCSO werd met name opgericht om wezen en andere kwetsbare kinderen te helpen van wie de ouders stierven aan hiv/aids en in bittere armoede leefden. Sinds 2011 heeft HUVUCSO 325 jongeren en 72 volwassenen opgeleid om beroepsvaardigheden te verwerven, op het gebied van kleermakerij, timmerwerk en automechanica, maar HUVUCSO heeft ook de gemeenschap ondersteund bij het verkrijgen van toegang tot gezondheidzorg, water en sanitaire voorzieningen en een behoorlijk agrarisch bestaan.

Het beoogde projectresultaat

Beroepsopleidingen zijn cruciaal bij het bestrijden van armoede, omdat ze jonge volwassenen in staat stellen om de arbeidsmarkt te betreden waar vraag naar werk is. De vraag naar geschoolde arbeidskrachten in het Kabalore District biedt een kans om de werkloosheid terug te dringen. Aangezien werkloosheid de belangrijkste oorzaak van armoede is, kunnen opleidingen en onderwijs voor jongeren de vicieuze armoedecirkel doorbreken.

Het doel van dit project is om het opleidingscentrum uit te rusten met de nodige leermiddelen (machines en gereedschappen) om adequate en kwalitatieve opleidingen te kunnen geven. De school wil jaarlijks 150 jongeren vaardigheden leren waar vraag naar is. Om de genderkloof in de beroepsopleiding te overbruggen, streeft het centrum ernaar om jaarlijks een gelijk aantal meisjes (75) en jongens (75) uit te rusten met vaardigheden op gebieden als kleermakerij en het maken van kleding, kappers, lassen en metaalbewerking, timmerwerk en schrijnwerkerij, automechanica en bijenteelt

Het doel van de instelling is om elk jaar 250 jongeren te voorzien van vaardigheden waar vraag naar is. Jaarlijks worden 150 meisjes en 100 jongens uitgerust met vaardigheden als kleermaker, kapper, lasser en timmer- en meubelmakerij.

De kans op duurzaamheid

De school heeft klaslokalen en werkplaatsen en instructeurs voor alle cursussen. Om de professionaliteit en duurzaamheid van de school te waarborgen is onlangs een schoolbedrijfsplan ontwikkeld.

De (halfjarige) kleermakers- en bijenteeltcursussen en de (eenjarige) timmer- en lascursussen kosten gemiddeld € 140,- per leerling per jaar.

Van de studenten wordt beperkt cursusgeld gevraagd. De praktijkgerichte trainingen stellen de studenten in staat diensten te leveren (kapper, autoreparatie) en producten te maken (kleding, meubelen) die inkomsten zullen genereren uit de verkoop van deze diensten en producten. Op jaarbasis worden die inkomsten geschat op € 130 per student. Hiermee kan het opleidingscentrum de exploitatiekosten betalen, maar blijft het voor grotere investeringen (gebouw en materieel) afhankelijk van nationale en internationale steun.

Het resultaat

Na bijna een jaar vertraging ten gevolge van de covid-19 pandemie, kwam begin 2022 de container met machines en gereedschappen in Oeganda aan en kon met de praktijklessen worden gestart.

Verloop van het project

De gereedschappen voor verschillende opleidingen zijn in de loop van 2021 besteld bij de Tools To Work Stichting. Vanwege de covid-19 pandemie is de verscheping naar Oeganda vertraagt en pas in het voorjaar van 2022 voorzien.