Gereedschappen voor ambachtsschool in Oeganda
Pakwach, Oeganda

In 2017 heeft de Van Doorn Stichting de ambachtsschool ‘Pacer Community Polytechnic’ financieel gesteund bij de aanschaf van gereedschappen voor de verschillende opleidingen, een managementtraining en de bijscholing van de leerkrachten.
In 2019 volgde een additionele bijdrage voor de aanschaf van leermiddelen en een training t.b.v. het gebruik van deze leermiddelen (computer, LCD projector en screen, on- en offline demonstratie video’s).

Dankzij deze investering kan de Pacer Community Polytechnic jaarlijks ca. 160 jongeren van een vakopleiding voorzien.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 16.000,-

Sponsor: Addo Kranendonk Fonds, MKB Woudenberg e.o.

Projectinformatie
De situatie

Oeganda heeft in de afgelopen decennia beslist vooruitgang geboekt in de bestrijding van armoede. Maar toch riskeert nog 43% van de bevolking terug te vallen in extreme armoede. Voornamelijk in Noord-Oeganda is nog altijd sprake van veel armoede als gevolg van de hoge jeugdwerkloosheid, gender ongelijkheid, gebrek aan toegang tot basis voorzieningen en lage economische ontwikkeling.

De West-Nijlregio in het noorden van Oeganda is de armste regio van Oeganda. Hier leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens van USD 1,25 per persoon per dag. De regio grenst aan de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan en de bevolking bestaat uit vier etnische groepen – de Lugbara, Alur, Madi en Kakwa. De landsgrenzen gaan dwars door deze etnische groepen heen. Conflicten in Congo en in Soedan hebben daarom ook een directe invloed op de bevolking van de West-Nijlregio.

Het belang van het project

De gemeenschap van het Pakwach-district leeft voornamelijk van visserij op de Nijl. Men kent eigenlijk geen andere ambachten en heeft het steeds moeilijker om zelfvoorzienend te zijn. De mensen leefden er 20 jaar onder de terreur van de LRA (Lord Resistance Army, het ‘Leger van de Heer’) en nog steeds is de situatie niet helemaal genormaliseerd. De jeugdwerkloosheid in het Pakwach-district is hoog; het merendeel van de jongeren zit zonder werk. Zij hebben wel de wil om te gaan werken, maar het ontbreekt hen aan vaardigheden en aan de mogelijkheid een vak te leren. Terwijl er in de West-Nijl regio wel voldoende werk kan worden gecreëerd voor jonge mensen, vooral in de agrarische, diensten- en bouwsector en in het kleinbedrijf.

De uitvoerende organisatie

In het Pakwach-district staat de ‘Pacer Community Polytechnic’. Deze ambachtsschool geeft door de overheid erkende vakopleidingen waarbij jongeren worden opgeleid tot timmerman, metselaar, loodgieter, elektricien, betonwerker, automonteur of kleermaker. Aan het eind van de opleiding krijgen de studenten een diploma. Daarnaast geeft de school ook opleidingen tot schoonheidsspecialiste, kapster, cateraar, schilder, smid, lasser en vakken in de kunstnijverheid, maar deze worden niet met een diploma afgesloten.

Het schoolgebouw biedt ruimte aan ca. 180 leerlingen, maar door een tekort aan gereedschappen konden er tot 2015 maar 109 studenten geplaatst worden. De overheid betaalt de leerkrachten maar heeft onvoldoende budget om de school te helpen met een betere uitrusting. Dat is natuurlijk zonde, want een vakopleiding is voor de jongeren uit deze armste regio van Oeganda de enige kans om werk te vinden – in dienst van iemand of als zelfstandige – en in hun levensonderhoud te voorzien.

Het beoogde projectresultaat

In 2017 ontving de Van Doorn Stichting van de Pacer Community Polytechnic het verzoek om een financiële bijdrage van € 8.905,- ten behoeve van de aanschaf van gereedschappen voor de verschillende opleidingen en € 3.300,- voor een managementtraining en de bijscholing van de leerkrachten. Dankzij een inzamelingsactie van het MKB in Woudenberg en omstreken werd begin 2017 voor de aanschaf van gereedschappen € 4.450,- ingezameld. De rest werd door het Addo Kranendonk Fonds ter beschikking gesteld, evenals voor de managementtraining en bijscholing van de leerkrachten. In 2019 maakte de Stichting een extra € 3.795,- beschikbaar voor de aanschaf van leermiddelen (computer, LCD-projector en screen) en training in het gebruik hiervan. Ook deze extra fondsen werden door het Addo Kranendonk Fonds ter beschikking gesteld.

Dankzij deze investering zullen jaarlijks ca. 20 jongeren vaardigheden op kunnen gaan doen om zelf een meubel- of houtwerkplaats te starten en ca. 40 om in een motor of autowerkplaats te werken – onder een baas of zelfstandig. Ca. 30 jongeren zullen leren kleding te maken waarna zij eventueel zelf een atelier kunnen starten. Ca. 40 jongeren zullen vaardigheden opdoen waarmee zij in de bouw de kost kunnen gaan verdienen en ca. 30 jongeren zullen met de geleerde vaardigheden in een metaalwerkplaats terecht kunnen of er zelf een kunnen starten. Kortom, de Pacer Community Polytechnic School voorziet nu jaarlijks ca. 160 jongeren van een vakopleiding!

De kans op duurzaamheid

In Oeganda kan een student met een diploma gemiddeld USD 2,40 per dag verdienen. Met een dergelijk inkomen kunnen ze voorzien in hun basisbehoeftes en sociale verplichtingen, wat leidt tot een verbetering van de levenstandaard en sociale status. En al tijdens de opleiding kunnen ze geld verdienen met producten die ze maken. Geen wonder dat veel jongeren staan te trappelen voor een plek op deze school!

De Van Doorn Stichting en Tools to Work hebben zich daarom in 2016 en 2017 samen sterk gemaakt om maximaal rendement uit deze ambachtsschool te halen.

Het verloop van het project

Dit project is uitgevoerd door Pacer Community Polytechnic.

De stichting Tools To Work heeft in de loop van 2017 (opgeknapt) gereedschap ter beschikking gesteld. In de werkplaats van Tools To Work in Teteringen (Breda) werkt men aan het opknappen en reviseren van gereedschappen en machines door deskundige vrijwilligers, samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De managementtraining en bijscholing van de leerkrachten is eind 2017 verzorgd door het Education Local Expertise Centre in Kampala – Oeganda. In 2019 zijn – eveneens door het Education Local Expertise Centre – extra leermiddelen ter beschikking gesteld en de leerkrachten getraind in het gebruik van deze leermiddelen.

Het resultaat

De Van Doorn Stichting heeft er daarnaast voor gezorgd dat voor de meest kansarme jongeren het lesgeld betaald wordt. Samen met het schoolbestuur worden jaarlijks de meest hulpbehoevende leerlingen geïdentificeerd; jongeren waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Voor hen zijn in 2017 en in 2019 beurzen ter beschikking gesteld, waardoor zij de opleiding kunnen blijven volgen zonder het risico te lopen van school gestuurd te worden.

Bekijk deze leuke video op YouTube: https://youtu.be/hXNRUb4eGmc!
Je vindt meer video’s over dit project op onze playlist ‘Pacer Polytechnic School’ op YouTube.