Een toekomst voor jongeren met een beperking in Ibanda, Oeganda
Ibanda, Oeganda

Het Wisdom Training Resource Centrum van het Bisdom van Ibanda, richt zich op jongeren die op een of andere manier kwetsbaar zijn, zoals jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking, doof of slechtziend. Het centrum biedt vakopleidingen aan deze jongeren. Het centrum heeft ook een Eerste Hulpkliniek, met een comité voor rechtsbescherming, waar aan deze jongeren psychische ondersteuning wordt geboden. Het doel is dat deze jongeren weerbaarder worden en jongeren voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Het centrum wil jongeren aan het einde van de opleiding starter toolkits geven om een goede start met een eigen onderneming te geven.

Voor de levering van de benodigde machines en gereedschappen door de Stichting Betuwe Wereldwijd voor zowel de opleidingen als voor de starter toolkits is € 5.260,-  nodig. Wij zoeken sponsoren om dit project te ondersteunen!

Ingezameld: €3.846,-

Sponsor: Stichting Transfair

Projectinformatie
De situatie

Het Wisdom Training Resource Centrum bevindt zich in het Ibanda district, dat voorheen onderdeel uitmaakte van het Mbarara District in het zuidwesten van Oeganda. Het district heeft ongeveer 275,000 inwoners en zoals voor de meeste districten in Oeganda vormt landbouw de ruggengraat van de economie. Het grootste deel van de inwoners bevindt zich op het bestaansminimum, zelfvoorzienende boeren die hun land verbouwen.

Voor wat onderwijs betreft heeft dit nog relatief jonge district nog een tekort aan basis- en voortgezet onderwijsvoorzieningen. Voorzieningen voor mensen / jongeren met een beperking zijn afwezig.

Het belang van het project

In 2004 klopte een groep jongeren met een beperking aan voor hulp bij paters van het bisdom. Ze hadden allesbehalve een zorgeloze jeugd. Terwijl ze opgroeiden, werden ze geconfronteerd met discriminatie en vooroordelen. Ze werden genegeerd of afgewezen, zelfs door hun eigen familie of de eigen gemeenschap. Hun toekomst zag er niet goed uit: nooit uit de armoede kunnen komen en altijd afhankelijk blijven van anderen. De jongeren vroegen de paters om hulp. Hun familie en de gemeenschap moest zien dat ze wél tot veel dingen in staat waren, als ze daartoe maar de kans kregen. De paters besloten daarop om het Wisdom Training Resource Centre (WTRC) op te richten.

De uitvoerende organisatie

Het Wisdom Training Resource centrum wordt gerund door het RK Bisdom en bestaat tien jaar. De doelgroep van het centrum zijn kinderen en jongeren die op een of andere manier kwetsbaar zijn, zoals jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperkingen, doofheid of slechtziendheid. Daarnaast begeleidt het centrum wezen, voortijdig schoolverlaters en jongeren met HIV/Aids of andere chronisch ziekten. Het centrum biedt vakopleidingen in kleermaken, breien, schoenmaken, computervaardigheden en leer bewerken. Er zijn plannen voor nieuwe opleidingen zoals metaal bewerken, automechanica en hout bewerken. Het centrum heeft ook een Eerste Hulpkliniek, met een comité voor rechtsbescherming, waar aan deze jongeren psychische ondersteuning wordt geboden. Het doel is dat iedereen weerbaarder wordt en dat de jongeren voor hun eigen inkomen gaan zorgen. Tot nu toe maakten 520 kinderen en jongeren met hulp van het centrum een nieuwe start in hun leven.

Het beoogde projectresultaat

In de afgelopen 5 jaar behaalden 121 leerlingen een diploma aan het centrum. Een aantal zijn voor zichzelf begonnen, maar helaas lukt dat lang niet iedereen. Vanwege de armoede kunnen ouders vaak geen gereedschap, een naaimachine of een computer kopen voor hun kind. Het centrum kon de afgelopen jaren maar voor een deel van de gediplomeerden machines en gereedschappen kopen. De ambitie is om veel meer jongeren een goede start te geven. Als het centrum aanvullende gereedschappen en machines voor bestaande en nieuwe opleidingen ontvangt, is er ruimte om beginnende ondernemers te helpen.

Resultaat

De door de Stichting gefinancierde en door de Stichting Betuwe Wereldwijd geleverde machines en gereedschappen zijn in december 2023 aangekomen en worden sindsdien in de praktijklessen gebruikt.