CUWEDE beroepsopleidingen voor werkloze jongeren in Nebbi – Oeganda
Nebbi, Oeganda

CUWEDE is een gemeenschapsorganisatie in het Nebbi-district – Oeganda, die begin 2020 een beroepsopleidingscentrum in Erussi startte met trainingen in kleermakerij, timmerwerk, smederij en bijenteelt. Het leermiddelen voor deze cursussen kreeg het van Gered Gereedschap. Op verzoek van de gemeenschap wil het een vijfde opleiding (leerverwerking) toevoegen.

Voor de aanschaf van machines en gereedschappen is een bedrag van € 3.200 nodig.

Doelbedrag: € 3.200,-

Ingezameld: € 3.200,-

Projectinformatie
De situatie
Het Nebbi-district in het noorden van Oeganda is een van de armste districten, heeft meerdere conflicten en oorlogen gekend en een toestroom van vluchtelingen uit Congo en Zuid-Soedan. Werkloosheid en beperkte overlevingskansen zijn enkele van de brandende problemen onder de jongeren in Nebbi. Door een gebrek aan juiste vaardigheden zijn de jongeren niet in staat om de beschikbare lokale middelen om hen heen aan te boren en te gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien. De meeste jongeren hebben niets te doen of zijn migrerende arbeiders geworden die in armoede leven en weinig inkomen verdienen met weinig hoop op een fatsoenlijk leven.
Het belang van het project
Ondanks de huidige ongunstige omstandigheden, vinden er ook positieve ontwikkelingen plaats in sectors zoals landbouw, bouw en manufacturing. Deze sectoren groeien langzaam vanwege het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. De overvloed aan werkloze arbeidskrachten, vooral onder de jeugd van Nebbi, vormt een belangrijk potentieel om aan de vraag naar geschoolde arbeidskrachten te voldoen, maar alleen als hun vaardigheden zijn afgestemd op de behoeften van de groeiende ondernemingen. Vanwege de afwezigheid van tertiaire overheidsinstellingen in Nebbi, moeten leerlingen uit Nebbi voor een beroepsopleiding naar andere het Arua district of Pakwach district. Daar kunnen alleen jongeren uit welgestelde gezinnen gebruik van maken; jongeren uit arme gezinnen blijven achter, haken af, verwerken het land of worden hangjongeren. Het CUWEDE opleidingscentrum vult de leemte en biedt de opleidingen voor vaardigheden waar veel vraag naar is.
De uitvoerende organisatie
CUWEDE voelde zich genoodzaakt iets te doen voor de grote groep kwetsbare ongeschoolde, werkloze jongeren in een omgeving waar er zoveel vraag is naar (geschoolde) arbeid.

CUWEDE heeft meer dan 15 jaar ervaring in gemeenschap empowerment en relevante management- en financiële competenties. Het ontwikkelde een strategisch partnerschap met Nebbi Catholic Diocese en Orussi Catholic Parish om te zorgen voor een kostenefficiënte, effectieve en bredere geografische impact.

In november 2019 ontving CUWEDE gereedschappen van de Stichting Gered Gereedschap en opende daarmee in februari 2020 een centrum voor beroepsopleiding en vaardigheden in de sub-county Erussi.

Het beoogde projectresultaat
Naast de bestaande opleiding in kleermakerij, timmerwerk, smederij en bijenteelt, zal de opleiding in leerverwerking kansen creëren voor jongeren, met name niet-schoolgaande jongens en adolescente meisjes uit de lokale gemeenschap, in ambachtelijke en leervaardigheden (bij het maken van sandalen, riemen, portefeuilles en sleutelhouders). De opleiding duurt zes maanden en er worden jaarlijks zo’n veertig studenten getraind in deze leerbewerkingsvaardigheden. Ze zullen daarna inkomsten genererende activiteiten ontwikkelen, in loondienst of als zelfstandige. Dit zal hun zelfredzaamheid waarborgen, het aantal gevallen van bedelarij, overlevingsseks, gokken, drugsmisbruik en andere verminderen. Dit zal hen niet alleen in staat stellen om financieel voor hun gezin te zorgen, maar zal hun zelfrespect vergroten en hen vertrouwen geven voor hun toekomst.
De kans op duurzaamheid
Het opleidingscentrum heeft klaslokalen en workshops en instructeurs voor alle cursussen. Onlangs is een schoolbusinessplan opgesteld om de professionaliteit en duurzaamheid van het opleidingscentrum te ondersteunen. De cursussen kleermakerij en timmeren duren een jaar, de cursussen bijenteelt en leerbewerking zes maanden. Studenten betalen € 90 lesgeld, dit dekt 50% van de opleidingskosten (instructeurs, opleidingsmateriaal enz.). Voor de rest is het centrum afhankelijk van subsidies van de overheid en donaties van sponsors.

De praktijkgerichte trainingen zullen studenten in staat stellen werkstukken te maken, producten die verkocht kunnen worden en extra inkomsten zullen genereren voor het centrum om het cursusmateriaal aan te schaffen.

Hoewel de overheid naar verwachting het opleidingscentrum zal blijven subsidiëren (25%), wil het centrum de afhankelijkheid van donoren over een periode van drie jaar afbouwen van het huidige 25% naar 5%. Verkoop en inkomsten uit producten die tijdens de training worden gemaakt, maken dit mogelijk.

Het resultaat

Begin 2022 is de bestaande kleermakers opleiding uitgebreid (met extra naaimachines) en is een nieuwe opleiding leerbewerking opgezet. In de nieuwe opleiding leren jongeren schoenen, sandalen, riemen en tassen maken. In januari 2022 is een opleiding van zes maanden voor 10 leerlingen gestart en in juli 2022 voor een tweede groep van 10 leerlingen. De door de leerlingen gemaakte producten worden in een souvenirshop verkocht en levert inkomsten op waarmee nieuw trainingsmateriaal wordt aangeschaft.

Verloop van het project

Voor de bestaande opleidingen (kleermaken, houtbewerking en metaalbewerking) had Gered Gereedschap eerder de leermiddelen ter beschikking gesteld. Voor een nieuwe opleiding leerbewerking (maken van sandalen, riemen, portefeuilles enz.) is een eerste termijn van € 1.600 ter beschikking gesteld om de benodigde leermiddelen aan te schaffen en de opleiding op te starten.