Beroepsopleidingen voor jongeren met een beperking in Migara – Tanzania
Bukoba, Tanzania

TEKLA Kagera wil van de Migara ambachtsschool een inclusieve opleiding maken waar jongeren met een handicap samen met niet-gehandicapte jongeren een ambacht kunnen leren. Hiervoor zijn een aantal verbeteringen en investeringen nodig, zoals de aanschaf van gereedschappen en trainingsmateriaal voor drie vakopleidingen. De totale projectkosten zijn begroot op ca. € 4.900,- waarvan € 3.600,- voor het opstarten van de nieuwe vakopleidingen (lasser, meubelmaker en automonteur). De Van Doorn Stichting zoekt hiervoor donateurs en sponsoren!

Doelbedrag: € 4.900,-

Ingezameld: € 2.300,-

Projectinformatie
De situatie

In 1998 werd door CHAWATA (Tanzaniaanse Vereniging voor Lichamelijk Gehandicapten) de Migara ambachtsschool opgericht, waar jongeren met een lichamelijke beperking, een beroepsopleiding kunnen volgen. Met financiële steun uit Zweden en van de Rotary Club in Australië werden in 2004 permanent klaslokalen, slaapzalen, sanitair en douches (alles toegankelijk voor lichamelijk gehandicapten) gebouwd en sportterreinen aangelegd en kreeg de school het een VETA-certificaat. Een Zweedse organisatie voor gehandicapten stelde vrijwilligers ter beschikking om het centrum te runnen. Eind 2008 stopte de Zweedse hulp (financieel en vrijwilligers) waardoor de school binnen zeer korte tijd de deuren moest sluiten. Van 2009 tot 2018 heeft de school leeggestaan en werd overgenomen door de natuur, totaal overwoekerd.

In 2016 startte TEKLA (eveneens een Tanzaniaanse vereniging voor mensen met een handicap) de dialoog met CHAWATA om de school over te nemen en nieuw leven in te roepen. In 2017 werd door CHAWATA het beheer van de school aan TEKLA overgedragen.

Het belang van het project

De Migara VTC is gevestigd in Bukoba, op ongeveer 60 km van de stad Bukoba in de regio Kagera in Noordwest-Tanzania. De Kagera-regio is een van de vijf meest bevolkte regio’s van het land. De regio heeft een bevolking van 2,5 miljoen, waarvan 0,3% volgens de 2012 bevolking en huisvesting telling, een handicap heeft.

De regio Kagera heeft heel weinig instellingen voor beroepsopleiding, in feite is er maar één opleidingsinstantie voor beroepsonderwijs (VETA) en slechts één Folk Development College (FDC). Maar er zijn verschillende particuliere beroepscentra. Die centra voor beroepsopleiding voldoen echter niet aan de speciale behoeften van mensen met een handicap.

Verschillende onderzoeken, zoals Tanzania Disabilities Survey 2008, tonen aan dat slechts 30% van de kinderen met een handicap naar school gaat met weinig vooruitzicht op verbetering. Belangrijke oorzaken zijn de afstand tot de scholen, de inadequate infrastructuur van de scholen en het gebrek aan gepassioneerde en gespecialiseerde leerkrachten, maar ook het feit dat zij door de samenleving worden gemarginaliseerd.

De Migara ambachtsschool was de enige ambachtsschool voor jongeren met een handicap, in de Kagera regio, dat in 2007 vanwege gebrek aan fondsen moest worden gesloten.

De uitvoerende organisatie

TEKLA-Kagera is een sinds 2015 geregistreerde organisatie voor mensen met een handicap, lid van SHIVYAWATA (Federation of People with Disabilities), die zich ten doel stelt de obstakels weg te nemen die de ontwikkeling van mensen met een handicap beperken. De organisatie heeft verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder bewustwording op het gebied van handicaps en pleitbezorging voor inclusief onderwijs.

De organisatie heeft sinds 2017 het beheer van de Migara ambachtsschool overgenomen van CHAWATA en heeft de school en schoolterreinen schoongemaakt en waar nodig gerenoveerd zodat eind 2018 de school haar deuren weer kon openen.

Het beoogde projectresultaat

TEKLA Kagera wil een nieuwe start maken met de Migara ambachtsschool en een inclusieve opleidingsomgeving ontwikkelen waarin jongeren met een handicap (2/3) samen met niet-gehandicapte jongeren (1/3) kunnen leren. De jongeren moeten hier kunnen leren lezen en schrijven, rekenen en omgaan met een computer. Bovendien zullen ze er een beroepsopleiding kunnen volgen – in eerste instantie voor kleermaker en metaalbewerker en in een later stadium ook voor meubelmaker en automonteur.

De Migara ambachtsschool wil bovendien de gemeenschap toegang verschaffen tot de elektriciteit en water van de school en de mogelijkheid om het land van de school te verbouwen. De lokale gemeenschap kan in de school ook TV kijken (zoals populaire voetbalwedstrijden). De leerkrachten worden zoveel mogelijk gerekruteerd uit de lokale gemeenschap en worden opgeleid. Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap zijn lid van het schoolbestuur.

De kans op duurzaamheid

De oorspronkelijk school was voor 98% afhankelijk van donaties en ondersteuning van ontwikkelingswerkers uit Zweden. De aanname dat de Tanzaniaanse overheid de financiering van de school zou overnemen was daarbij een miscalculatie. Toen de steun uit Zweden stopte moest de school zich sluiten.

TEKLA-Kagera wil de school nu minder afhankelijk maken van overheidssteun en steun van donors, door
– Van de school een gemengde school te maken 2/3 leerlingen met een handicap en 1/3 leerlingen zonder handicap
– De school diensten en producten te laten leveren waarmee het inkomsten kan genereren.

Het ondernemersplan dat TEKLA-Kagera voor de school heeft opgesteld geeft aan dat 70% van de running kosten van de school uit schoolgeld en inkomsten van diensten en producten betaald kunnen worden, en de school voor slechts 30% (was 98%) afhankelijk zal zijn van externe financiering, die voornamelijk (25%) door de community (voedsel voor de leerlingen) en beperkt (5%) door de lokale overheid geleverd moet worden.

Het resultaat

In de eerste helft van 2021 is een opleiding metaalbewerking met succes opgestart en tweede helft van 2021 een opleiding houtbewerking.

De covid-19 pandemie maakte het niet mogelijk om het beoogde aantal leerlingen aan te trekken, en in 2022 kwam het centrum in dusdanige financiële problemen dat het centrum tijdelijk moest sluiten.

Verloop van het project

Naast de twee bestaande opleidingen (kleermaker en computervaardigheden) wordt er per periode van zes maanden een nieuwe opleiding opgestart, in de eerste helft van 2021 is een opleiding metaalbewerking en in de tweede helft van 2021 een opleiding houtbewerking. Vanwege de covid-19 pandemie ervaart de organisatie veel vertragingen bij het opstarten van de opleidingen en het aantrekken van een voldoende aantal leerlingen.