Apparatuur voor Anna Nanjala opleidingscentrum in Kenia
Lodwar, Kenia

De Van Doorn Stichting heeft fondsen beschikbaar gemaakt voor de aanschaf van een laptop, LCD-projector en projectiescherm voor het Anna Nanjala Opleidingscentrum.

Deze zijn nodig voor de verbetering van de opleiding van leerkrachten, het begeleiden van studenten in eindexamenklassen en het vertonen van educatieve en niet-educatieve (ontspannende) films aan de schoolgaande jeugd uit de omliggende dorpen.

Ineke Sutmuller, Kitty van Woezik, Wil Nijenhof uit Nijmegen en Jan-Jaap van der Ven, Arnold Hop en Robert de Graaf uit Spakenburg hebben met een inzamelingsactie het benodigde budget bij elkaar verzameld.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 1.100,-

Projectinformatie
De situatie

Het Anna Nanjala Opleidingscentrum voor onderwijzers is in 2003 opgericht en ligt in Lodwar, in het uiterste noorden van Kenia, vlakbij de grens van Zuid Soedan. Het belangrijkste doel van het centrum is het ondersteunen van onderwijs in de gehele provincie Turkana.

Dat gebeurt met name door de opleiding van leerkrachten, het onderhouden van contact met basisscholen en middelbare scholen in de provincie, het begeleiden van studenten in eindexamenklassen en het vertonen van educatieve en niet-educatieve (ontspannende) films aan de schoolgaande jeugd uit de omliggende dorpen.

Het belang van het project

Het centrum beschikte alleen over een klein TV-toestel en videorecorder. Onderwijzers hadden moeite om de gegeven training op een dergelijk klein scherm goed te volgen, en leerlingen verdrongen elkaar voor een plekje bij het TV-scherm als er films werden vertoond. Dat leidde soms zelfs tot verdrukking van de jongsten.

Het beoogde projectresultaat

De aanvraag van het Anna Nanjala Centrum betrof de financiering van een laptop, een projector en een ruim projectiescherm, zodat alle kinderen de films goed kunnen volgen, en de kwaliteit van het onderwijs aan de leerkrachten zou verbeteren. Begin 2012, heeft de Van Doorn Stichting ingestemd met deze aanvraag.

Het verloop van het project

Voor deze financieringsaanvraag is in de loop van 2012 een inzamelingsactie gehouden; Ineke Sutmuller, Kitty van Woezik, Wil Nijenhof uit Nijmegen en Jan-Jaap van der Ven, Arnold Hop en Robert de Graaf uit Spakenburg wisten samen het benodigde bedrag van € 1.100,– bij elkaar te krijgen!

Daardoor kon begin 2013 voor het Anna Nanjala Opleidingscentrum een computer, projector en projectiescherm aangeschaft en in gebruik genomen worden.

Het resultaat

Hiermee is de kwaliteit van het onderwijs aan leerkrachten sterk verbeterd en kunnen films vertoond worden aan grotere groepen jonge kinderen dan voorheen. Het hoeft geen betoog dat zowel onderwijzers en leerlingen als het management van het Anna Nanjala Centrum laaiend enthousiast zijn!

Onze dank voor deze donateurs is groot. Want dankzij hen heeft de Van Doorn Stichting weer een belangrijk steentje kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs voor kansarme jongeren!