Vakopleidingen voor straatkinderen in Kenia
Dagoretti Corner, Nairobi, Kenia

In 2016 hebben wij de Levozy Self Help Group geholpen om van een werkplaats in Dagoretti een klein trainingcentrum te maken. Oude verroeste golfplaten hebben plaats gemaakt voor een ‘echt’ gebouwtje met een fundering, dak, wanden, ramen en deuren en schoolmeubilair. Hier wordt straatkinderen en school drop-outs beroepsonderwijs geboden.

In 2017 is assistentie verleend om voor het trainingcentrum een leerplan en trainingsmodules te ontwikkelen en in 2018 zijn via ToolsToWork extra leermiddelen (machines en gereedschappen) ter beschikking gesteld.

Een groot succes waarbij onze donaties goed en zorgvuldig zijn besteed en door de Levozy Self Help Group keurig verantwoord!

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld voor fase 1: € 4.500,-
Ingezameld voor fase 2: € 8.800,-
Ingezameld voor fase 3: € 4000,-

Sponsoren: Addo Kranendonk Fonds, KWA Bedrijfsadviseurs en Unique

Projectinformatie
De situatie

Volgens een UNICEF-rapport van 2012 leven in Kenia meer dan 250.000 kinderen op straat, waarvan meer dan 60.000 in Nairobi. Dagoretti – dat ca. 250.000 inwoners telt en in het westelijke deel van Nairobi ligt – is een gebied met lage inkomens. De bevolking verdient er een inkomen in industriële arbeid, de bouw, kleinschalige handel of men is timmerman, metselaar of kleermaker. Zij die werkzaam zijn op de in de omgeving liggende scholen, in ziekenhuizen en bij overheidsinstellingen vormen een kleine middenstand.

In Dagoretti lokt de armoede veel kinderen de straat op. Ze staan bekend als ‘chokoraa’; een bijnaam die van ‘garbage-eters’ is afgeleid, omdat de kinderen – de meesten van hen zijn jongens – overleven door in andermans afval naar voedsel te zoeken. De kinderen worden gebruikt voor de meeste ondergeschikte baantjes op de Dagoretti open-air-markt, zoals het verzamelen van afval, het schoonmaken van vuile openbare toiletten en transport van zware ladingen over de hele markt. Het loon dat ze hiervoor krijgen is nauwelijks genoeg om zichzelf een redelijke maaltijd te kunnen veroorloven. ’s Nachts kruipen ze, op veranda’s en trottoirs en bedekt met zakken en plastic, bij elkaar om warm te blijven, terwijl de jongens om beurten wakker blijven om te waken voor gevaar.

Volgens verschillende onderzoeken (o.a. door SNV / Kenia en GTZ) is ca. 25 procent van alle straatkinderen een meisje. Zij zijn vaak min of meer ‘onzichtbaar’. Terwijl de jongens overleven met klusjes op de markt, worden meisjes gedwongen hun toevlucht te nemen tot prostitutie in ruil voor kleren of eten.

Het belang van het project

Het leven in de straten van Dagoretti draait hoofdzakelijk om overleven, zonder enige ambitie in het leven. Het ontbreekt de straatkinderen aan enig doel door hun vervreemding van de gewone samenleving. Straatkinderen is hun identiteit ontnomen door de manier waarop ze door andere mensen worden behandeld. Maar de situatie voor deze kinderen is niet helemaal uitzichtloos. Met kleine, aanhoudende pogingen kunnen ze worden geholpen door capaciteiten te ontwikkelen die hen verder kunnen brengen.

De uitvoerende organisatie

De Levozy Self Help Group is een organisatie die straatkinderen en school drop-outs in Dagoretti helpt door hen onderwijs en gezondheidszorg te bieden, en er naar streeft hun armoede te verminderen door hen te helpen inkomsten te genereren. De organisatie werd in 2010 opgericht. In een klein centrum voor beroepsopleidingen, gebouwd op de meest eenvoudige manier van gegalvaniseerde ijzeren golfplaten, bood de Levozy Self Help Group sindsdien aan ongeveer 50 straatkinderen beroepsopleidingen tot automonteur, elektricien, het ontwerpen en naaien van kleren, breien en borduren. De Nederlandse organisatie ‘Tools to Work’ heeft eerder hiervoor leermiddelen geleverd en in 2016 heeft de Van Doorn Stichting ondersteuning verleend om het schoolgebouwtje te verbeteren.

Het beoogde projectresultaat

1ste fase – het verbouwen van een deel van de werkplaats in twee klaslokalen (met een financiële bijdrage voor de bouwmaterialen,  gereedschappen en voor  geschoolde arbeiders)

2de fase – het trainingscentrum voorzien van de nodige leermiddelen /  gereedschappen voor drie   opleidingen (automonteur, metaalbewerking en kleermaken); door Tools To Work te leveren.

3de fase – centrum uitbreiden met twee opleidingen (houtbewerking en schoenmaken), computerlessen voor alle opleidingen en het centrum uitrusten met adequaat sanitair

De kans op duurzaamheid

We hebben de Levozy Self Help Group geholpen bij het ontwikkelen van een meerjarig beleidsplan voor de organisatie en een businessplan voor het trainingscentrum. In het plan is aandacht besteed aan de efficiënte werking van het centrum, het bereiken van duurzaamheid, de borging van de kwaliteit van de programma’s. Met de door de leerlingen geleverde diensten (reparatie van auto’s, reparatie van schoenen) en gemaakte producten (kledingstukken, ramen, deuren en meubels) genereert het trainingcentrum inkomsten waarmee de reguliere uitgaven kunnen worden bekostigd.

Het verloop van het project

De eerste fase (verbouwen van een deel van de werkplaats in twee klaslokalen) is in 2016 gerealiseerd. Binnen het budget was het zelfs mogelijk om schoolmeubilair (schoolbanken en lessenaars en schoolborden) aan te schaffen.

De tweede fase (levering van machines en gereedschappen voor drie opleidingen is in 2018 gerealiseerd.

Voor de derde fase, gepland voor 2021 worden de fondsen geworven.

Het resultaat

Voor de verbouwen van een deel van de werkplaats in twee klaslokalen, had een anonieme sponsor uit Spakenburg de fondsen ter beschikking gesteld. De verbouwing (in 2016) was een groot succes, waarbij de ingezamelde € 4.500 goed werd besteed en verantwoord!
De Stichting Tools To Work heeft vervolgens (in 2018)  extra machines en gereedschappen voor de opleidingen geleverd. KWA Bedrijfsadviseurs uit Amersfoort, het Addo Kranendonk Fonds en een aantal particulieren hadden daarvoor de fondsen (€ 8.800) ter beschikking gesteld. Hierdoor kon een grotere groep straatkinderen een ambacht leren.

Voor de derde fase worden fondsen geworven. KWA Bedrijfsadviseurs uit Amersfoort en het Addo Kranendonk Fonds hebben ieder € 2.000 toegezegd, en wordt er nog een derde sponsor gezocht voor het resterende bedrag (€ 6.000).