Uitbreiding naaiatelier in Tanzania
Tabora, Tanzania

De Van Doorn Stichting heeft NDD geholpen met de uitbreiding van de capaciteit van een naaiatelier / trainingscentrum en met de opzet van een ondernemingsplan om de duurzaamheid en zelfredzaamheid van het trainingscentrum te verbeteren.

De opleidingen lopen goed; de meisjes krijgen na de opleiding per groep een aantal naaimachines mee, leren opdrachten binnen te halen in hun wijk / dorp en maandelijks een bedrag opzij te leggen t.b.v. de afbetaling van de voor de groep ontvangen machines en voor de aankoop van extra machines.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 4.900,-

Projectinformatie
De situatie

Tabora is een van de armste regio’s in Tanzania. Het schoolbezoekpercentage is het laagst (55,9% tegenover 76,8% nationaal), de ongeletterdheid het hoogst (41% tegenover 22%) en – niet verrassend – de vrouwelijke bevolking het meest achtergesteld. De meerderheid van de meisjes in Tabora heeft te maken met uitsluiting als gevolg van culturele, sociale en economische factoren. Hen is het recht op onderwijs en ontwikkeling ontnomen en bij de meeste gemeenschappen worden zij niet verondersteld bezittingen te hebben of te beheren. Om deze reden blijven de meisjes afhankelijk van de mannen in hun samenleving. In Tabora is het aantal meisjes dat toegang heeft tot onderwijs zeer laag en die zeer geringe deelname is niet zo zeer te wijten aan een gebrek aan middelen, maar omdat de mannelijke ouders geen waarde hechten aan onderwijs voor meisjes.

Het belang van het project

NDD is in 2013 begonnen met activiteiten die gericht zijn op de economische empowerment van vrouwen door hen praktische en sociale vaardigheden, ondernemerschap en elementaire geletterdheid bij te brengen. Kort daarna heeft NDD haar aandacht verschoven in de richting van gemeenschapsonderwijs en belangenbehartiging. Het belangrijkste doel van de organisatie is om meisjes te leren zichzelf te wapenen tegen geweld en armoede door capaciteitsontwikkeling en door het bieden van noodhulp aan de meest kwetsbare en kansarme meisjes. NDD wil deze ontwikkeling bevorderen met lokale initiatieven en lokaal beschikbare middelen.

Als onderdeel hiervan heeft NDD in Tabora een naaiatelier/opleidingscentrum opgezet, Het doel –hiervan is onder meer om de lokale gemeenschap bewustzijn bij te brengen over de rechten van meisjes en vrouwen. NDD wil door de gemeenschap geselecteerde meisjes organiseren en hun sociale bewustzijn verhogen, hen naailes geven en hen vaardigheden om kleding te maken bijbrengen. Zij worden bovendien voorzien van een micro-krediet in de vorm van een naaimachine en materialen die nodig zijn voor de productie van kwaliteitskleding voor vrouwen in hun eigen plaats. Zij kunnen gebruik maken van een showroom voor de tentoonstelling van hun producten en het ontvangen van opdrachten.

De uitvoerende organisatie

New Directions for Development [NDD] is een lokale, niet-gouvernementele en non-profit organisatie in Tanzania die deze trend in regelrechte discriminatie en marginalisatie van meisjes wil keren en werkt aan de economische en sociale emancipatie van gemarginaliseerde gemeenschappen.

Het beoogde projectresultaat

De gevraagde steun van NDD aan de Van Doorn Stichting betrof de uitbreiding van het bestaande (naai-)opleidingscentrum. Dit project is ontworpen op basis van de lessen die zijn getrokken uit eerder verleende steun op het gebied van economische empowerment van vrouwen. Er hebben verschillende discussies met focusgroepen plaatsgevonden waar de jonge vrouwen en meisjes hun voorkeuren en behoeften met betrekking tot dit project hebben geuit. Zij identificeerden de huidige hiaten in het welzijn van vrouwen en waren nauw betrokken bij het ontwerp van dit voorstel wat hun inzet in en eigenaarschap van het project zal waarborgen. De meisjes worden opgeleid als peer educators en krijgen zo een belangrijke schakelfunctie met andere meisjes / jonge vrouwen in de gemeenschap.

Bij aanvang van het project beschikte het centrum over 1 schoolbord, stoelen en tafels, 6 naaimachines, 2 snij- en ontwerptafels, 2 strijktafels en 2 strijkijzers. Er waren twee docenten, een goed ontwikkelde syllabus en leerboeken voor de opleiding. Voor de uitbreiding was financiële steun nodig voor de aanschaf van 30 nieuwe naaimachines; 15 om in te zetten als micro-krediet, 15 om in het centrum te gebruiken. Daarnaast waren middelen nodig zoals scharen, naalden en spelden, meetlinten en materialen zoals stof, draad, ritsen, etc.

De kans op duurzaamheid

De Van Doorn Stichting heeft NDD allereerst geholpen met de ontwikkeling van een business plan om ervoor te zorgen dat niet alleen de capaciteit van het trainingscentrum werd uitgebreid maar tegelijkertijd de duurzaamheid en zelfredzaamheid van het centrum zou worden verbeterd.

Dit resulteerde in een interessante aanpak: NDD geeft een basisopleiding van 2 maanden waarin de meisjes leren naaien en kleermakersvaardigheden opdoen. Daarvoor wordt een minimaal cursusgeld in rekening gebracht. Tijdens de daaropvolgende 10 maanden doet de groep praktijkervaring op onder leiding van het meisje dat de meeste ondernemingsvaardigheden heeft laten zien (coach). De groep ontvangt daarvoor naaimachines en de benodigde materialen om de groep-business op te starten. Dit startkapitaal-in-natura moet in 6 maanden worden terugbetaald tegen een rente van 1% per maand, veel minder dan de gemiddelde marktrente van 3% per maand. De winst van elke groep wordt in eerste instantie gebruikt om het startkapitaal terug te betalen, zodat NDD nieuwe machines voor de volgende training kan aanschaffen. De rest van de winst gebruikt de groep om extra naaimachines te kopen voor haar leden.

De bedrijfskosten en investeringskosten in het eerste jaar werden geraamd op € 8.600. De daarop volgende jaren zou het centrum self-supporting zijn. NDD heeft zelf € 3.900 bijgedragen, gefinancierd uit contributies van NDD-leden, cursusgeld, de verkoop van producten (kleding) die door leerlingen gemaakt zijn en uit sponsorbijdragen. De Van Doorn Stichting heeft een financiële bijdrage van € 4.700 verzorgd.

Het verloop van het project

In januari 2017 is begonnen met de opleiding van 30 leerlingen (een halve dag theorie / ontwerpen aan 15 leerlingen en een halve dag praktijk / naaien aan 15 andere leerlingen). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 15 naaimachines die met de fondsen van de Stichting zijn aangeschaft. Na de basisopleiding zouden initieel de eerste 30 meisjes in 3 groepen georganiseerd worden om per groep met 5 naaimachines (op basis van een microkrediet) activiteiten te initiëren t.b.v. het genereren van een inkomen. Echter, de basisopleiding voor de eerste groep liep uit tot 8 maanden vanwege vertraging in het beschikbaar komen van de fondsen die nodig waren om naaimachines voor de 1e groep meisjes te kunnen kopen – dat gebeurde pas in september 2017.

Maar nu lopen de opleidingen goed; de meisjes kunnen nu opdrachten ontvangen uit hun wijk / dorp en maandelijks een bedrag opzij leggen (sparen) t.b.v. de afbetaling van de voor de groep ontvangen machines en voor de aankoop van nog eens 5 machines. Een medewerker van NDD is bij groepsbijeenkomsten aanwezig om de groepsvorming en -dynamiek te faciliteren. Denk daarbij aan het identificeren van problemen, besluitvormingsproces, ontwikkeling van leiderschap, bijhouden van een administratie, het handhaven op groepsbesluiten en het wekelijks onderzoeken van besparingsmogelijkheden.

Het resultaat

In juli 2017 is de opleiding van een nieuwe groep van 30 leerlingen gestart. Ook deze 2e groep heeft de beschikking over 15 naaimachines en ook nu krijgen weer om en om 15 leerlingen een halve dag theorie (ontwerpen / knippen) en 15 leerlingen een halve dag praktijk (naaien). Omdat – als gevolg van de vertraging begin 2017 – de eerste groep hun naaimachines nog niet zal hebben afbetaald als de tweede groep de basisopleiding afsluit, ligt er nu een aanvraag bij de Stichting Tools4Change om de dán benodigde 15 naaimachines ter beschikking te stellen.