Uitbreiding TA CRUSADE-centrum voor beroepsopleidingen in Oeganda
Nakifuma, Mukono District, Oeganda

TA CRUSADE heeft, met steun van de Van Doorn Stichting, in Nakifuma vier nieuwe opleidingen opgezet in hun centrum voor beroepsopleidingen.

Daarmee is ca. 120 kwetsbare rurale jongeren die zonder financiële steun niet in staat zijn om te studeren, toegang gegeven tot beroepsonderwijs. Door hen een vak en ondernemersvaardigheden te leren wil men hen in staat stellen aan de armoede te ontsnappen, en voor hun familieleden te zorgen.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 7.400,-

Sponsor: Aalbers-Kersten Holding

Projectinformatie
De situatie

Volgens het Oegandese Nationale Bureau voor de Statistiek werd in 2012 64% van alle werklozen in Oeganda vertegenwoordigd door jongeren. Driekwart van de bevolking is jonger dan 30 jaar. Een toenemend aantal volgt lager en voortgezet onderwijs en de noodzaak om banen te creëren is dan ook enorm.

Het belang van het project

 Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is zeer hoog en hervatting van onderwijs is vrijwel onmogelijk in het bestaande schoolsysteem. De meeste ouders kunnen zich bovendien het betalen van schoolgeld niet veroorloven; kinderen moeten meewerken om voedsel te vergaren en krijgen al zeer jong de verantwoordelijkheid om voor zichzelf en anderen te zorgen.

De uitvoerende organisatie

Het Twekembe Association Centre for Rural Systems and Development (TA CRUSADE) werd in 2003 opgericht door een groep werkloze jongeren als een Community Based Organisation met als initiële doel als collectief voor elkaar werkgelegenheid te creëren. De missie van TA CRUSADE is het ondersteunen van kwetsbare mensen in rurale gemeenschappen om te ontsnappen aan armoede d.m.v. onderwijs, empowerment en het creëren van werkgelegenheid.

Het jonge, enthousiaste team van TA CRUSADE heeft al eerder projecten opgezet en de referenties van de sponsors van die projecten zijn zeer lovend. Het team heeft bewezen dat je met eendracht en een gezamenlijke doelstelling, je doel kunt bereiken. Petje af voor deze jonge ondernemers!

Het beoogde projectresultaat

TA CRUSADE wil in Nakifuma in het Mukono District (40 km ten oosten van de hoofdstad Kampala) een centrum voor beroepsopleidingen oprichten. Het doel is om ca. 120 kwetsbare rurale jongeren die zonder financiële steun niet in staat zijn om te studeren, van onderwijs te voorzien. Door hen een vak en ondernemersvaardigheden aan te leren wil men hen in staat stellen aan de armoede te ontsnappen, en voor hun familieleden te zorgen.

Het centrum gaat de volgende cursussen aanbieden:

  • beroepsopleidingen (9 mnd) voor het gebruik, onderhoud en de reparatie van computers, hotelmanagement en catering, lassen en metaalbewerking, breien, weven en kappersvaardigheden;
  • lezen en schrijven (9 mnd) voor jongeren en volwassenen waarbij nieuwe technologieën zoals internet, e-mail, chatting en andere effectieve tooling in het stimuleren van geletterdheid zullen worden toegepast;
  • curcussen van 5 maanden om de ondernemerscapaciteiten van jongeren te vergroten, zoals marketing, cash flow management, klein ambachtelijk business management en het beheren van een eenvoudige boekhouding;
  • 3 maanden mentorschap en andere aanvullende begeleiding om vaardigheden te verkrijgen t.b.v. het starten en succesvol leiden van een eigen onderneming.
De kans op duurzaamheid

TA CRUSADE heeft een gedetailleerd businessplan opgesteld, waaruit blijkt hoe ze het centrum financieel haalbaar gaan maken. Daarnaast is voor iedere cursus een gedetailleerde syllabus opgesteld. Bovendien is het hen zelf gelukt om met lokale fondsenwerving voldoende geld bijeen te brengen voor de bouw van de klaslokalen.

De operationele kosten van het centrum zijn laag (er wordt veel gewerkt met vrijwilligers met redelijke vergoedingen) nl. € 8.000 per jaar. Alleen al met de verkoop van de goederen en diensten die het trainingscentrum gaat leveren (stalen ramen, deuren, meubilair, kleding, haarverzorging, internet/fotokopie, enz. ) kunnen die kosten gedekt worden. Van de cursisten zal een bijdrage van € 10 per maand gevraagd worden, wat veel lager is dan het cursusgeld dat door andere trainingscentra gevraagd wordt. Hierdoor kan het centrum beperkte reserves opbouwen voor onderhoud en vervanging van materiaal en machines.

Wij hebben er veel vertrouwen in dat de duurzame realisatie van dit trainingscentrum haalbaar is en voor vele jongeren onderwijs mogelijk zal maken.

Het verloop van het project

Marcel van Wijk heeft in het voorjaar van 2015 ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband bij advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning-DHV een sponsoractie opgezet voor dit project. Met familie, vrienden, collega’s en andere belangstellenden werd in een kleine twee maanden EUR 4.250,- verzameld en zo een duurzame herinnering aan zijn jubileum gecreëerd! Twee van de vier nieuwe beroepsopleidingen konden daarmee worden opgezet.

Eind 2015 kon het trainingsmateriaal voor de catering- en computercursus worden aangeschaft, konden de trainers worden aangesteld en de trainees geselecteerd. Met deze twee cursussen is men – iets vertraagd als gevolg van verkiezen in Oeganda – in het eerste kwartaal van 2016 van start gegaan!

In het voorjaar van 2016 hebben restaurant Thuis bij Fien uit Wijchen en restaurant In de Kazerne uit Nijmegen de sponsoring van de twee andere beroepsopleidingen (kapper en lasser/metaalbewerker) opgepakt!

Het resultaat

Dankzij onze sponsoren konden in het najaar van 2015 twee opleidingen worden opgestart en in het voorjaar 2016 weer twee opleidingen. In de zomer van 2016 werd geld ter beschikking gesteld voor extra schoolmeubilair. In overleg werd besloten dat meubilair niet te kopen maar door de leerlingen zelf te laten maken. Zo doen de leerlingen van de metaalbewerkingsopleiding gelijk praktijkervaring op!

Eind oktober werd de zelfstandigheid en duurzaamheid van het centrum voor beroepsopleidingen al aangetoond. Toen was er al sprake van voldoende inkomsten uit (beperkt) schoolgeld, de verkoop van goederen die tijdens te opleiding worden gemaakt (restaurant, catering, metaalbewerking) en het verlenen van betaalde diensten (gebruik computer, haarverzorging)!