Stageprogramma in Ghana
Ghana

Dit project is een goed voorbeeld van hoe je met weinig veel kunt bereiken. In 2015 heeft C4H met financiële steun van de Van Doorn Stichting een stageprogramma voor een kleine groep jonge volwassenen opgezet.

Dankzij dit leerlingstelsel zijn deze jonge volwassenen in staat gesteld een vak (bijv. kapper, naaister/kleermaker, elektricien of lasser) te leren tijdens de stage. Met de gereedschappen die voor de stage ter beschikking werden gesteld konden zij vervolgens hun eigen kleine bedrijfjes opzetten.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 860,- (pilot) en € 2.300,-

Sponsor: KWA Bedrijfsadviseurs

Projectinformatie
De situatie

De Eastern Region van Ghana is de zesde grootste regio van het land met 2,5 miljoen inwoners. De bevolking behoort tot de Akans, de grootste etnische groep (ongeveer 20 miljoen mensen) van het zuiden van Ivoorkust en Ghana. Zij spreken de Akan taal, ook wel bekend als Twi en Fante. De Ashanti is een bekende stam van deze etnische groep.

Door de bouw van de hydro-elektrische dam over de rivier de Volta in 1965, ontstond een van de grootste, kunstmatige meren in de wereld en veranderden voor altijd de levensomstandigheden van de bevolking van de Eastern Region.

Het belang van het project

Veel jonge mensen in de Eastern Region van Ghana zijn werkloos. Volgens de statistieken van de regering is meer dan 10% van de bevolking werkloos, en dat zijn voor meer dan de helft jongeren. Volgens het Ghanese MDG-rapport neemt de werkloosheid toe als gevolg van een gebrek aan banen. Jonge mensen met goede opleidingen zijn niet in staat om een baan te vinden, en zoeken nu kansen door het leren van een ambachtelijke vaardigheid.

Terwijl daarnaast 30,6 procent van de 1,7 miljoen jongeren in de leeftijd van zes jaar en ouder, nooit naar school is geweest. Maar liefst 55,5% van de tienermeisjes afhaken vanwege zwangerschappen en de HIV / AIDS-gevallen geschat worden op maar liefs 37,3%.

De uitvoerende organisatie

Compassion for Humanity (C4H) is een community-based organisatie die bemiddeld bij het zoeken naar stageplaatsen voor jonge volwassenen die enthousiast en getalenteerd zijn. Dankzij deze stageplaatsen kunnen zij een vak leren, en – met behulp van een microkrediet – een eigen bedrijfje opzetten. En zo kunnen zij uiteindelijk hun brood gaan verdienen.

Het beoogde projectresultaat

In 2015 heeft C4H met financiële steun (€ 860) van de Van Doorn Stichting een stageprogramma voor een kleine groep jonge volwassenen opgezet. C4H heeft 7 stageplaatsen geïdentificeerd bij kleine ondernemingen en vervolgens leermiddelen / gereedschappen beschikbaar (denk aan naaimachines, elektrische apparatuur en allerlei soorten gereedschappen en instrumentarium) gemaakt op basis van een micro-kredietverlening. Dankzij dit leerlingstelsel zijn deze jonge volwassenen in staat gesteld een vak (bijv. kapper, naaister/kleermaker, elektricien of lasser) te leren tijdens de stage. Met dezelfde gereedschappen konden zij vervolgens hun eigen kleine bedrijfjes opzetten.

De kans op duurzaamheid

Eind 2016 werd een workshop georganiseerd om de jongeren hun ervaringen (inclusief de challenges) met elkaar te laten delen, daarvan te leren en elkaar verder aan te moedigen en te motiveren. Tijdens de workshop is besloten om deze aanpak in andere kleine steden in de regio te herhalen. Er hebben besprekingen plaatsgevonden met lokale autoriteiten en het lokale bedrijfsleven en er is besloten om de jongeren die eerder het leerstelsel hebben gevolgd (en succesvol een eigen bedrijfje hebben opgezet) als coach voor toekomstige stagiaires aan te stellen. Verder is besloten een documentaire te maken van deze aanpak om een snellere replicatie mogelijk te maken.

Het verloop van het project

Het project is gestart met een stageplaats en microkrediet (in de vorm van het beschikbaar stellen van gereedschap) voor zeven jonge mensen. Na de stageperiode startten zij hun eigen bedrijfje en waren zij in staat om in een periode van gemiddeld vijf maanden hun microkrediet af te lossen. Dit maakte het mogelijk deze succesvolle aanpak uiteindelijk op achttien jongeren toe te passen.

Nadat dit programma succesvol bleek wilde C4H het aantal jonge mensen dat ze ondersteunen graag verdubbelen. Om voor een additionele dertien jonge mensen stageplaatsen te zoeken en hen een microkrediet (in de vorm van gereedschappen) mee te geven was € 3.100 nodig; VDS heeft hier – met dank aan KWA Bedrijfsadviseurs uit Amersfoort – in 2015 € 2.300 aan bijgedragen.

Het resultaat

Zowel het eerste als het tweede deel van dit project is een groot succes geworden, zowel de stages die de jongeren gevolgd hebben, de gereedschappen die op basis van microkrediet ter beschikking zijn gesteld en het opstarten van de eigen bedrijfjes, als de coaching van de vakkundige maar minder ‘commerciëel aangelegden’ onder de jongeren (buddy-systeem). De ter beschikking gestelde micro-kredieten moeten in een jaar tijd worden terugbetaald en uit de voortgangsrapportages bleek dat over het algemeen binnen negen maanden al 93% van het micro-krediet is afgelost, een fantastische prestatie!

Dit was echt een prachtig voorbeeld van een project waarbij je met relatief weinig middelen grootse resultaten kunt bereiken!