Schoolmeubilair voor ambachtsschool in Kenia
Chepkorio, Kenia

De Chepkorio ambachtsschool heeft in 2017 de Van Doorn Stichting gevraagd om financiële steun voor de aanschaf van gereedschappen en materialen, waarmee de leerlingen van de ambachtsschool zelf schoolmeubilair zouden kunnen maken. Dit is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de capaciteit van de school uit te breiden.

Wat de Van Doorn Stichting bijzonder aansprak bij dit project was dat de school blijk gaf van ondernemersgeest en vindingrijkheid. De schoolleiding is niet op zoek gegaan naar bedrijven die het schoolmeubilair kunnen leveren maar liet het meubilair door de leerlingen zelf maken. Het project is in maart 2018 succesvol afgerond.

Project is succesvol uitgevoerd!

Ingezameld: € 3.500,-

Sponsor: AFAS Foundation

Projectinformatie
De situatie

Chepkorio is een plaatsje in de Elgeyo-Marakwet County in de Rift Valley Province van Kenia. Er wonen ongeveer 400.000 mensen. Het gebied heeft onvruchtbare grond, lage regenval en wordt geteisterd door natuurrampen zoals droogte en aardverschuivingen. Door deze moeilijke klimaatomstandigheden in combinatie met hoge onveiligheidssituaties heeft dit gebied een kleine bevolkingsdichtheid en kent het veel armoede.

Het belang van het project

In de Chepkorio ambachtsschool worden opleidingen tot metselaar, timmerman, elektricien, lasser en metaalbewerker, automonteur, kleermaker en kapper gegeven. Daarnaast krijgen alle leerlingen algemeen onderwijs zoals ICT, communicatie, sociale vaardigheden en ondernemerschap.

Om ook de meest kansarme jongeren, die zelfs het minimale lesgeld niet kunnen betalen, een kans op onderwijs te geven heeft UNICEF de afgelopen jaren hun schoolgeld betaald. Deze groep vertegenwoordigt zo’n 20% van de ca. 150 leerlingen op de school.

De uitvoerende organisatie

In 1979 is hier door toegewijde leden van de rurale gemeenschap een ambachtsschool opgericht (het Chepkorio Vocational Training Centre) voor kansarme jongeren uit de provincie die niet in de 40 km verder gelegen universiteitsstad Eldoret kunnen gaan studeren.

Vanwege de zeer beperkte financiële middelen duurde het vele jaren om enkele klaslokalen, slaapzalen voor leerlingen en verblijven voor leerkrachten te bouwen en pas in 2015 waren er voldoende faciliteiten gerealiseerd om door de regering te worden erkend. En men gaat gestaag door! Iedere keer als het lukt om fondsen te werven, worden de basisvoorzieningen (klaslokalen, slaapzalen, sanitaire voorzieningen) weer een stukje verbeterd of wordt beter of meer lesmateriaal (schoolboeken, schoolmeubilair, machines en gereedschappen) aangeschaft.

Het beoogde projectresultaat

De Chepkorio ambachtsschool heeft in 2017 de Van Doorn Stichting gevraagd om financiële steun voor de aanschaf van gereedschappen en materialen, waarmee de leerlingen van de ambachtsschool zelf schoolmeubilair zouden kunnen maken. Dit is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om de capaciteit van de school uit te breiden.

De kans op duurzaamheid

De school houdt ook in de gaten hoe het de leerlingen vergaat na het beëindigen van de twee jaar durende training. Zo weten ze dat ongeveer 40% van de leerlingen een eigen bedrijfje opzet, 30% van de leerlingen bij een bedrijf in dienst treedt, 10% verder studeert op een (middelbaar) technische school en de rest uiteindelijk ander werk gaat doen dan waarvoor ze een opleiding hebben gevolgd. De jeugd kan dankzij de verworven vaardigheden zelfstandig of in loondienst aan het werk en inkomen genereren, wat op termijn leidt tot verbetering van de levensstandaard van de hele gemeenschap en bloei van de lokale economie!

Uit de jaarverslagen van de Chepkorio ambachtsschool blijkt dat tot en met 2015 ca. 150 leerlingen per jaar werden opgeleid. Maar – toevallig of niet – sinds de erkenning van het trainingscentrum door de overheid in 2015 is het aantal inschrijvingen enorm toegenomen; van 200 in 2016 naar 250 in 2017. De verwachting is dat – als men de capaciteit daarvoor kan realiseren – deze groei kan doorzetten tot 300 leerlingen per jaar vanaf 2018.

Het verloop van het project

Wat de Van Doorn Stichting bijzonder aansprak bij dit project was dat de school blijk gaf van ondernemersgeest en vindingrijkheid. De schoolleiding is niet op zoek gegaan naar bedrijven die het schoolmeubilair kunnen leveren. Nee, door het meubilair door de leerlingen zelf te laten maken zou het het mes aan meerdere kanten snijden. Want dat is niet alleen veel goedkoper, zo worden de leerlingen bovendien gestimuleerd om als werkstuk producten te maken die ook echt verkocht kunnen worden, waar vraag naar is. Dat is nú belangrijk omdat daarmee inkomsten gegenereerd worden voor de school en dat is een belangrijke les voor láter als de jongeren zelf hun eigen inkomsten moeten gaan genereren.

De school wilde deze investeringen niet op de leerlingen verhalen (d.m.v. het verhogen van lesgeld) omdat de opleidingen dan niet langer toegankelijk zouden zijn voor de kansarme jeugd in de regio en heeft daarom een verzoek om financiering ingediend bij de Van Doorn Stichting. De kosten werden begroot op KES 473.700 (€ 3.980,67). De school heeft zelf KES 57.200 (€ 480,67) voor haar rekening genomen, zodat er nog KES 400,000 (€ 3.500) nodig was om dit project te realiseren.

Het resultaat

Tot onze grote vreugde keurde AFAS Foundation onze sponsoraanvraag in december 2017 goed! Hierdoor konden we nog voor het einde van 2017 een grant agreement met Chepkorio ambachtsschool afsluiten en konden de benodigde gereedschappen en materiaal begin 2018 aangeschaft worden. Hiermee hebben de leerlingen van de ambachtsschool vervolgens zelf, met de nodige instructies en begeleiding, in de periode januari – maart 2018 hun schoolmeubilair gemaakt. Alle geplande schoolbanken zijn gedurende dit eerste kwartaal van 2018 gerealiseerd en zijn in het tweede kwartaal in gebruik genomen!