Gereedschappen voor beroepsopleidingen in Solwesi, Zambia
Solwesi, Zambia

De Charity Centre for Children and Youth Development (CCCYD) in Solwesi helpt kwetsbare jongeren met onderwijs en bij het verbeteren van hun gezondheid en levensstandaard. In 2017 bouwden ze daarvoor de “Fortune School for Excellence” en gaven aan 380 jongeren basisonderwijs. CCCYD wil basisschool onderwijs nu uitbreiden met vakopleidingen, zodat jongeren vaardigheden leren waarmee ze werk kunnen vinden of voor zichzelf een middel van bestaan kunnen verdienen.

Voor de levering van de benodigde machines en gereedschappen door Tools4Change (Betuwe Wereldwijd) is een bedrag van € 5.900, – nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te steunen!

Ingezameld: € 4.600,-

Sponsor: KWA Bedrijfsadviseurs

Projectinformatie
De situatie

De Charity Centre for Children and Youth Development (CCCYD) is een non-gouvernementele organisatie in de stad Solwezi in het noordwesten van Zambia, vlak bij de grens met de Democratische Republiek Congo. Solwezi is sinds 2005 enorm gegroeid door de snelle ontwikkeling van de mijnbouw. De grootste kopermijn van Afrika, de Kansanshi-mijn, ligt ong. 10 km ten noorden van de stad. De rijksweg T5 is een belangrijke doorvoerroute naar Angola en loopt midden door de stad Solwezi. Door het komen en gaan van reizigers is het een levendige stad en daarmee een goede plek om een eigen bedrijfje te beginnen.

CCCYD helpt kwetsbare vrouwen, kinderen en jongeren met onderwijs en met het verbeteren van hun gezondheid en levensstandaard. In 2017 bouwden ze de “Fortune School for Excellence” en gaven aan 380 jongeren basisonderwijs. CCCYD wil basisschool onderwijs nu uitbreiden met vakopleidingen (timmerman, metselaar, stukadoor, monteur, kleermaker, computerdeskundige en landbouwer).

 

 

Het belang van het project

Solwezi ligt in de noordwestelijke provincie, een van de armste provincies van Zambia: dunbevolkt, zeer landelijk en met beperkte infrastructuur. Ondanks verbetering in de afgelopen jaren, zijn typische indicatoren van ontwikkeling – zoals inkomen per hoofd van de bevolking, werkgelegenheid en toegang tot water en elektriciteit – allemaal nog steeds veel lager dan in de Copperbelt.

Solwezi is de thuisbasis van de Kansanshi-mijn, die 260 000 ton koper per jaar produceert, bijna 40% van de totale productie van Zambia. Solwezi lijkt op een grote, bruisende sloppenwijk die economisch vooruitgang boekt in een vlaag van chaotische, bijna ongedisciplineerde groei.

Het economische effect van de Kansanshi-mijn wordt meerdere malen vermenigvuldigd, aangezien nieuwe bedrijven, nieuwe banen en nieuw besteedbaar inkomen worden gecreëerd in sectoren die misschien niet eens rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de mijn.

Om de lokale bevolking te laten profiteren van de huidige economische ontwikkeling, is het dringend nodig dat jongeren vaardigheden verwerven voor banen waar veel vraag naar is.

De uitvoerende organisatie

Een ideale samenleving werkt volgens het ‘Charity Centre for Children and Youth Development’ (CCCYD) aan het uitbannen van armoede, HIV, Aids en het analfabetisme bij kwetsbare bevolkingsgroepen. In 2017 bouwden ze de “Fortune School for Excellence” en gaven aan 380 jongeren basisonderwijs. In de afgelopen jaren gaven ze aan een 300-tal kleinschalige boeren trainingen in bedrijfsvoering en gaven aan 3000 mensen met een lichamelijke beperking krukken, rollators en rolstoelen. Bij de basisschool in Solwezi is een pluimveehouderij annex vleeskuiken-fokkerij opgezet en bij dezelfde basisschool wil de organisatie nu ook vakopleidingen opstarten.

Tools 4 Change (Betuwe Wereldwijd) gaat CCCYD voorzien van de gereedschappen en machines voor de opleidingen tot timmerman, metselaar, stukadoor, monteur, kleermaker en computervaardigheden.

Het beoogde projectresultaat

In de basisschool wil CCCYD vakopleidingen tot timmerman, metselaar, stukadoor, monteur, kleermaker, computerdeskundige en landbouwer gaan geven. Er is al contact gelegd met het nationale exameninstituut TEVETA om erkende vakdiploma’s uit te kunnen reiken. Het plan heeft twee sporen: (1) na de opleiding als zelfstandig vakman of -vrouw in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien en (2) tijdens de vakopleiding producten maken die verkocht kunnen worden en waarvan de opbrengst ten goede aan kansarme kinderen. De basisschoolleerlingen profiteren mee, zij leren met gereedschappen te werken. CCCYD verwacht 800 jongeren onder de 18 jaar waarvan 300 wees zijn een vakopleiding te geven.

De kans op duurzaamheid

Succesvolle initiatieven zoals deze blijven niet onopgemerkt. Bewoners van de streek vertellen elkaar hun ervaringen en de economische ontwikkeling als gevolg van een vakopleiding is zichtbaar voor anderen. Hierdoor zullen de komende jaren zich steeds opnieuw mensen inschrijven voor een opleiding. Van het cursusgeld dat door de leerlingen betaald wordt en de inkomsten van de verkoop van producten en diensten tijdens de opleiding kan CCCYD de running kosten betalen.

Na de opleiding kunnen jongeren een eigen bedrijfje opstarten of als werknemer bij een bedrijf gaan werken. Met het inkomen kan meer en gevarieerder voedsel en voor medische zorg, en schoolgeld voor kinderen worden betaald, waarmee een vicieuze cirkel van armoede wordt doorbroken.

Resultaat

De door de Stichting gefinancierde en door de Stichting Betuwe Wereldwijd geleverde machines en gereedschappen zijn in april 2023 aangekomen en worden sindsdien in de praktijklessen gebruikt.