Gereedschappen voor beroepsopleidingen in Manyoni, Tanzania
Manyoni, Tanzania

De RK Missie werkplaats en training centrum in Manyoni wil hun werkplaats uitbreiden tot een erkend beroepsopleidingscentrum en wil daarvoor extra leermiddelen voor de praktijklessen aanschaffen. Een gebrek aan machines en gereedschappen maakt het nog niet mogelijk om leerlingen vaardigheden te leren waarmee ze direct aan de slag kunnen, werk vinden of voor zichzelf een middel van bestaan te verdienen.

Voor de levering van de benodigde machines en gereedschappen door VIA (Vraag en Aanbod International) is een bedrag van € 3.900, – nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te steunen!

Ingezameld: € 0,-

Projectinformatie
De situatie

De RK Missie Vocational Training Centre bevindt zich in Manyoni district – Singida regio en gaat vakopleidingen bieden aan jongeren in Singida regio. Singida ligt in het midden van Tanzania tussen de hoofdstad Dodoma en het Victoria-meer. De regio is grotendeels landelijk en 95% van de bevolking zijn zelfvoorzienende boeren die hun land verbouwen. Landbouw vertegenwoordigd 60% van het totale inkomen van de regio. Andere belangrijke productieve sectoren zijn veeteelt, mijnbouw en handel.

De sociaaleconomische situatie in Singida is redelijk, in de meeste gevallen beter dan het nationale gemiddelde voor wat betreft kindersterfte, moedersterfte en per capita gezondheidsvoorzieningen. Voor wat onderwijs betreft evenwel heeft de regio een tekort aan basis- en voortgezet onderwijsvoorzieningen.

Werkgelegenheid in Singida bestaat over het algemeen uit het zelfstandig ondernemen. Het merendeel van de werkenden verbouwen hun land.

 

 

Het belang van het project

De economie van de Singida-regio is overwegend ruraal met meer dan 95% van de bevolking die zich bezighoudt met zelfvoorzienende landbouw en veeteelt. Tegelijkertijd is de regio arm in het basis- en secundair onderwijs, met een analfabetisme van 25,6 procent. Werkloosheid en analfabetisme zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen voor de gemeenschap.

Onderwijs in elke samenleving is fundamenteel en een eerste vereiste voor sociaaleconomische ontwikkeling. De overheid heeft een programma voor volwasseneneducatie gelanceerd om analfabetisme terug te dringen, maar door de beperkte middelen zijn de resultaten beperkt gebleven.

Instellingen voor beroepsopleidingen zijn zeer beperkt, terwijl beroepsvaardigheden toegang bieden tot werk. Het project wil ervoor zorgen dat jongeren de kans krijgen om vaardigheden te leren waarmee ze werk kunnen vinden of zelfstandige ondernemer kunnen worden.

De uitvoerende organisatie

De RK Missie in Manyoni heeft in 1973 een werkplaats gebouwd, waar meubels werden gemaakt en voertuigen werden onderhouden. Geleidelijk leerden leerlingen uit de regio het vak in deze werkplaats en groeide de werkplaats langzaamaan uit tot een erkend opleidingscentrum.

Vraag en Aanbod International (VAI) gaat dit opleidingscentrum voorzien van de gereedschappen en machines voor de opleidingen tot kleermaker, meubelmaker en auto monteur.

Het Caritas centrum in Mbeya (Tanzania) zal de uitvoering van het project monitoren.

Het beoogde projectresultaat

Beroepsopleidingen zijn cruciaal bij het bestrijden van armoede, omdat ze jonge volwassenen in staat stellen om de arbeidsmarkt te betreden waar vraag naar werk is.

Zodra de kloosterwerkplaats is uitgebreid tot een erkend beroepsopleidingscentrum zullen in het centrum korte en lange cursussen gegeven worden in motortechniek, elektrische installatie, timmeren en meubelmaken, en textielverwerken.

De tijdens de opleiding gemaakte producten en diensten worden op de plaatselijke markt aangeboden. Dat levert geld op, samen met het lesgeld van de cursisten. In de afgelopen tien jaar hebben gemiddeld 20 jongeren per jaar een opleiding genoten. Dit aantal zal met de aangeschafte extra leermiddelen verdubbelen.

De benodigde fondsen

Om de RK Missie werkplaats uit te breiden tot een erkend beroepsopleidingscentrum en de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren, is er € 3.900 nodig voor de levering van de nodige machines en gereedschappen voor de kleermakers opleiding, de meubelmakersopleiding en voor de automonteur opleiding door Vraag en Aanbod International. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te ondersteunen!