Gereedschappen voor beroepsopleidingen in Kendu Bay – Kenia
Kendu Bay, Kenia
Het Homa Hills Vocational Training Centre in Homa Bay – Kenia wil de capaciteit vergroten en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door extra leermiddelen voor de praktijklessen aan te schaffen. Een gebrek aan machines en gereedschappen maakt het voor jonge mensen nog niet mogelijk om de vaardigheden te leren waarmee ze direct aan de slag kunnen, werk vinden of voor zichzelf een middel om te leven beginnen.

Voor de aanschaf van de meest benodigde machines en gereedschappen is een bedrag van € 4.800,  nodig. De Van Doorn Stichting zoekt sponsors om dit project te steunen!

Doelbedrag: € 4.800,-

Ingezameld: € 4.800,-

Projectinformatie
De situatie
Het Homa Hills Vocational Training Center bevindt zich in Rachuonyo, een plattelands district in de Homa Bay County. Het heeft ongeveer 300.000 inwoners en een armoedeniveau van ongeveer 40%. Visserij in het Victoriameer is de belangrijkste bron van inkomsten voor het merendeel van de bevolking, anderen verbouwen hun land voor eigen gebruik en sommige werken in informele sectoren zoals timmerwerk, automonteur, kleermakerij en kleermakerij. De meerderheid van de jongeren hebben zich nog niet in deze informele sectoren gewaagd,  het ontbreekt hen daarvoor nog de vaardigheden. Rachuonyo heeft slechts zeven basisscholen, één middelbare school en de Homa Hills VTC is er het enige centrum voor beroepsopleiding. Het dichtstbijzijnde college voor hoger beroepsonderwijs ligt op ongeveer 100 kilometer afstand en het collegegeld is veel te hoog voor de lokale gemeenschap.
Het belang van het project
Het Homa Hills Vocational Training Center bevindt zich in een afgelegen deel van Homa Bay County. Het gebied is omgeven door het Victoriameer, vandaar dat de belangrijkste economische activiteit de visserij is. De meerderheid van de schoolverlaters en jongeren is betrokken bij de visserij. Hierdoor ontbreekt het de jonge bevolking aan andere vaardigheden en kennis die vereist zijn op de arbeidsmarkt, een fenomeen dat heeft geleid tot een hoge werkloosheid en dus armoede in het gebied. Het aantal kind-huwelijken, te vroege zwangerschappen, prostitutie en kleine misdrijven nemen toe, aangezien veel jongeren in het dorp geen activiteiten hebben.

De hoeveelheid vis in het meer is aan het afnemen, maar het blijft de enige bron van inkomsten voor de lokale gemeenschap. De vraag naar geschoolde arbeidskrachten op de arbeidsmarkt vereist een bevolking die geschoold is. Het centrum stelt jongeren in staat deze vaardigheden te verwerven die relevant zijn op de arbeidsmarkt en bevordert het zelfstandig ondernemerschap.

De uitvoerende organisatie
De Home Hills Community Organization werd in 1980 met de steun van de Noorse organisatie Safe Children opgericht als een gemeenschapsorganisatie. Deze samenwerking duurde 10 jaar en was vooral gericht op het ondersteunen van minder welvarende families bij land- en tuinbouwactiviteiten. In 1994 werd de organisatie geregistreerd als ngo en startte ze beroepsopleidingen (kleermaker, kapper, timmerman en metaalbewerker). Homa Hills Vocational Training Center werkt samen met de National Industrial Training Authority [NITA] om leerlingen in een industrieel stageprogramma te laten participeren en leerlingen op werkplekken te plaatsen waar ze praktische vaardigheden verwerven en passende werkethiek leren.
Het beoogde projectresultaat
Beroepsopleidingen zijn cruciaal voor het verdringen van armoede, omdat ze jonge volwassenen in staat stellen de arbeidsmarkt te betreden waar vacatures zijn. De vraag naar geschoolde arbeidskrachten in de Homa Bay county biedt een kans om de werkloosheid terug te dringen. Aangezien werkloosheid de belangrijkste oorzaak van armoede is, kunnen opleidingen en onderwijs voor jongeren de vicieuze armoedecirkel doorbreken.

Het doel van dit project is om de school uit te rusten met de nodige leermiddelen (machines en gereedschappen) om een adequate en kwalitatieve opleiding te kunnen geven.

Het doel van de instelling is om elk jaar 250 jongeren te voorzien van vaardigheden waar vraag naar is. Jaarlijks worden 150 meisjes en 100 jongens uitgerust met vaardigheden op gebieden als kleermakerij en kleding maken, kappers, lassen en fabricage, en timmer- en meubelmaken.

De kans op duurzaamheid
De school heeft klaslokalen en werkplaatsen en instructeurs voor alle cursussen. Om de professionaliteit en duurzaamheid van de school te waarborgen is onlangs een schoolbedrijfsplan ontwikkeld. De huidige tweejarige cursussen kosten gemiddeld € 200, – per student.

De county overheid heeft plannen om het opleidingscentrum over te nemen, waardoor het een openbaar beroepsopleidingscentrum wordt. Instructeurs worden dan betaald door de county overheid en overheidssubsidie (€ 90 per student) komt dan beschikbaar.

De praktijkgerichte trainingen stellen studenten in staat werkstukken te maken, producten die verkocht kunnen worden en extra inkomsten zullen genereren voor de school om het cursusmateriaal aan te schaffen.

Doordat de salarissen van de instructeurs door de overheid worden betaald, subsidies worden verstrekt per leerling en inkomsten worden gegenereerd door de verkoop van producten die door de leerlingen zijn gemaakt, zal de school financieel onafhankelijk zijn.

Het resultaat

Na bijna een jaar vertraging ten gevolge van de covid-19 pandemie, kwam begin 2022 de container met machines en gereedschappen in Kenia aan en kon in het schooljaar 2022-2023 met de praktijklessen worden gestart.

Verloop van het project

De gereedschappen voor verschillende opleidingen zijn in de loop van 2021 besteld bij de Tools To Work Stichting. Vanwege de covid-19 pandemie is de verscheping naar Kenia vertraagt en pas in het voorjaar van 2022 voorzien.